logo

JEVREJSKA DIGITALNA ZBIRKA

ISTORIJSKOG ARHIVA BEOGRADA

Pretraga po imenu:

Detaljna pretraga

DIGITALNA ZBIRKA U BROJEVIMA

200

GODINA ISTORIJE

59

FONDOVA I ZBIRKI

60000

DIGITALIZOVANIH STRANA

Prijava smrti Aladara Juliusa

Aladar (Hugo) Julius, radio tehničar iz Beograda, star 28 godina, streljan je 1941. u logoru Topovske šupe. Prijavu su podneli Kalman i Eduard Alt, trgovački zastupnici, sa prebivalištem u Ulici kneginje LJubice 32.

22. avgust 1945.

ИАБ-42-К415-16

Spis 1 list

Pogledaj dokument

Prijava smrti Arona Bejakova

Aron (Jakov) Bejakov, zastupnik filmskih preduzeća iz Beograda, star 54 godine, stradao je 1941. godine u logoru Topovske šupe. Prijavu je podnela Sarina Alkalaj, krojačica, sa prebivalištem u Kosmajskoj ulici 19.

27. avgust 1945.

ИАБ-42-К415-70

Spis 1 list

Pogledaj dokument

Prijava smrti Jakova Bejakova

Jakov (Aron) Bejakov, maturant iz Beograda, star 18 godina, streljan je 1941. godine u logoru Topovske šupe. Prijavu je podnela Sarina Alkalaj, krojačica, sa prebivalištem u Kosmajskoj ulici 19.

27. avgust 1945.

ИАБ-42-К415-72

Spis 1 list

Pogledaj dokument

Prijava smrti Arona Hajona

Aron (Samuilo) Hajon, trgovac iz Beograda, star 65 godina, streljan je u logoru Topovske šupe 1941. godine. Prijavu je podneo njegov sin Samuilo (Aron) Hajon, činovnik, sa prebivalištem u Ulici despota Đurđa 6.

24. avgust 1945.

ИАБ-42-К413-158

Spis 1 list

Pogledaj dokument

Prijava smrti Gavrila Hajona

Gavrilo (Aron) Hajon, činovnik iz Beograda, star 22 godine, streljan je u logoru Topovske šupe 1941. godine. Prijavu je podneo njegov brat Samuilo (Aron) Hajon, činovnik, sa prebivalištem u Ulici despota Đurđa 6.

23. avgust 1945.

ИАБ-42-К413-159

Spis 1 list

Pogledaj dokument

Prijava smrti Davida Gedalje

David (Moša) Gedalja, činovnik iz Beograda, star 46 godina, stradao je u logoru Topovske šupe 1941. godine. Prijavu je podnela Sarina Alkalaj, krojačica, sa prebivalištem u Kosmajskoj ulici 19.

27. avgust 1945.

ИАБ-42-К415-76

Spis 1 list

Pogledaj dokument

Prijava smrti Moše Gedalje

Moša (David) Gedalja, učenik iz Beograda, star 14 godina, stradao je u logoru Topovske šupe. Prijavu je podnela Sarina Alkalaj, krojačica, sa prebivalištem u Kosmajskoj ulici 19.

27. avgust 1945.

ИАБ-42-К415-78

Spis 1 list

Pogledaj dokument

Prijava smrti Jakova Elazara

Jakov (Moša) Elazar, trgovac iz Beograda, star 53 godine, odveden je iz logora Topovske šupe i streljan 1941. godine. Prijavu je podnela Sarina Alkalaj, krojačica, sa prebivalištem u Kosmajskoj ulici 19.

27. avgust 1945.

ИАБ-42-К415-80

Spis 1 list

Pogledaj dokument

Prijava smrti Rudolfa Fišera

Rudolf (Herman) Fišer, stolar iz Beograda, star 45 godina, odveden je u oktobru 1941. u logor Topovske šupe. Prijavu je podnela njegova nećaka Fanka Han, činovnica, sa prebivalištem u Gospodar Jovanovoj ulici 9.

22. avgust 1945.

ИАБ-42-К413-216

Spis 1 list

Pogledaj dokument

Prijava smrti Hajnriha Fišera

Hajnrih (Herman) Fišer, trgovački pomoćnik iz Beograda, star 45 godina, odveden je u logor Topovske šupe. Prijavu je podnela njegova nećaka Fanka Han, činovnica, sa prebivalištem u Gospodar Jovanovoj ulici 9.

22. avgust 1945.

ИАБ-42-К413-217

Spis 1 list

Pogledaj dokument

Prijava smrti Jakova Koena

Jakov (Mordohaj) Koen, činovnik iz Beograda, star 52 godine, odveden je u oktobru 1941. u logor Topovske šupe. Prijavu je podnela njegova sestričina Fanka Han, činovnica, sa prebivalištem u Gospodar Jovanovoj ulici 9.

22. avgust 1945.

ИАБ-42-К413-220

Spis 1 list

Pogledaj dokument

Prijava smrti Živka Šaloma

Živko Šalom, činovnik iz Beograda, star 55 godina, odveden je u oktobru 1941. u logor Topovske šupe. Prijavu je podnela njegova sestričina Fanka Han, činovnica, sa prebivalištem u Gospodar Jovanovoj ulici 9.

22. avgust 1945.

ИАБ-42-К413-222

Spis 1 list

Pogledaj dokument

Prijava smrti Avrama Nisima

Avram (Aron) Nisim, trgovac iz Beograda, star 38 godina, odveden je u logor Topovske šupe 1941. Prijavu je podnela Sarina Babić, rođ. Nisim, domaćica, sa prebivalištem u Kosmajskoj ulici 19.

10. septembar 1945.

ИАБ-42-К418-8

Spis 1 list

Pogledaj dokument

Prijava smrti Arona Nisima

Aron (Bohor) Nisim, trgovac iz Beograda, star 69 godina, odveden je u logor Topovske šupe 1941. Prijavu je podnela Sarina Babić, rođ. Nisim, domaćica, sa prebivalištem u Kosmajskoj ulici 19.

10. septembar 1945.

ИАБ-42-К418-10

Spis 1 list

Pogledaj dokument

Prijava smrti Isidora Benvenistija

Isidor (Mois) Benvenisti, činovnik iz Beograda, star 55 godina, odveden je u logor Topovske šupe 1941. godine. Prijavu je podnela Regina Letičevski Benvenisti, modiskinja, sa prebivalištem u Kosmajskoj ulici 31.

18. avgust 1945.

ИАБ-42-К418-72

Spis 1 list

Pogledaj dokument

Prijava smrti Julija Gedalje

Julijo Gedalja, činovnik iz Beograda, star 60 godina, odveden je u logor Topovske šupe 1941. godine. Prijavu je podnela njegova svastika Milica Davidović, rođ. Haim, domaćica, sa prebivalištem u Beogradu, Ulica kralja Petra 71.

19. septembar 1945.

ИАБ-42-К417-62

Spis 1 list

Pogledaj dokument

Prijava smrti Hajima Koena

Hajim (Hajim) Koen iz Beograda, star 88 godina, odveden je oktobra 1941. u logor Topovske šupe. Prijavu je podnela njegova rođaka Fanka Han, činovnica, sa prebivalištem u Gospodar Jovanovoj ulici 9.

22. avgust 1945.

ИАБ-42-К413-226

Spis 1 list

Pogledaj dokument

Prijava smrti Josipa Đerasija

Josip Đerasi, činovnik iz Beograda, star 34 godine, odveden je oktobra 1941. u logor Topovske šupe. Prijavu je podnela Fanka Han, činovnica, sa prebivalištem u Gospodar Jovanovoj ulici 9.

22. avgust 1945.

ИАБ-42-К413-228

Spis 1 list

Pogledaj dokument

Prijava smrti Aleksandra Gerea

Aleksandar J. Gere, industrijalac iz Beograda, star 45 godina, odveden je u logor Topovske šupe 1941. godine. Prijavu je podnela njegova ćerka Edita Gere, činovnica, sa prebivalištem u Beogradu, Ulica kralja Petra 71.

19. septembar 1945.

ИАБ-42-К417-64

Spis 1 list

Pogledaj dokument

Prijava smrti Nisima Koena

Nisim (Hajim) Koen, trgovac iz Beograda, star 58 godina, odveden je oktobra 1941. u logor Topovske šupe. Prijavu je podnela njegova ćerka Fanka Han, činovnica, sa prebivalištem u Gospodar Jovanovoj ulici 9.

22. avgust 1945.

ИАБ-42-К413-230

Spis 1 list

Pogledaj dokument

Prijava smrti Marka Koena

Marko (Nisim) Koen, činovnik iz Beograda, star 21 godinu, odveden je novembra 1941. u logor Topovske šupe. Prijavu je podnela njegova sestra Fanka Han, činovnica, sa prebivalištem u Gospodar Jovanovoj ulici 9.

22. avgust 1945.

ИАБ-42-К413-231

Spis 1 list

Pogledaj dokument

Prijava smrti Ivana Rajnera

Ivan (Alojz) Rajner, činovnik iz Beograda, Dositejeva ulica 37, star 30 godina, odveden je 14. novembra 1941. iz logora Topovske šupe. Prijavu je podnela Antonija Rajner, domaćica, sa prebivalištem u Gospodar Jovanovoj ulici 30.

25. avgust 1945.

ИАБ-42-К413-233

Spis 1 list

Pogledaj dokument

Prijava smrti Hajima Demajorovića

Hajim (Sabetaj) Demajorović, trgovac iz Beograda, star 29 godina, odveden je u logor Topovske šupe 1941. godine. Prijavu je podnela njegova sestra Miroslava Đokić, trgovac, sa prebivalištem u Ulici kralja Petra 71.

31. avgust 1945.

ИАБ-42-К417-65

Spis 1 list

Pogledaj dokument

Prijava smrti Izraila Sema

Izrailo (Jontov) Semo, trgovac iz Beograda, star 52 godine, streljan je u logoru Topovske šupe 1941. godine. Prijavu je podneo Jontov (Moša) Ruben, tašner, sa prebivalištem u Kosmajskoj ulici 19.

6. septembar 1945.

ИАБ-42-К418-81

Spis 1 list

Pogledaj dokument

Prijava smrti Ladislava Rajnera

Ladislav (Alojz) Rajner, činovnik iz Beograda, star 32 godine, odveden je 14. novembra 1941. iz logora Topovske šupe. Prijavu je podnela njegova supruga Antonija A. Rajner, domaćica, sa prebivalištem u Gospodar Jovanovoj ulici ulici 30.

25. avgust 1945.

ИАБ-42-К413-236

Spis 1 list

Pogledaj dokument

Prijava smrti Jakova Koena

Jakov (Avram) Koen, trgovac iz Beograda, star 36 godina, streljan je u logoru Topovske šupe. Prijavu je podneo Jontov (Moša) Ruben, tašner, sa prebivalištem u Kosmajskoj ulici 19.

6. septembar 1945.

ИАБ-42-К418-83

Spis 1 list

Pogledaj dokument

Prijava smrti Lazara Demajorovića

Lazar (David) Demajorović, trgovac iz Beograda, star 59 godina, odveden je u logor Topovske šupe 1941. godine. Prijavu je podnela Miroslava (Sabetaj) Đokić, rođ. Demajorović, trgovac, sa prebivalištem u Ulici kralja Petra 71.

31. avgust 1945.

ИАБ-42-К417-69

Spis 1 list

Pogledaj dokument

Prijava smrti Davida Demajorovića

David (Lazar) Demajorović, trgovac iz Beograda, star 29 godina, odveden je u logor Topovske šupe 1941. godine. Prijavu je podnela Miroslava (Sabetaj) Đokić, rođ. Demajorović, trgovac, sa prebivalištem u Ulici kralja Petra 71.

31. avgust 1945.

ИАБ-42-К417-70

Spis 1 list

Pogledaj dokument

Prijava smrti Jakova Rubena

Jakov (Moša) Ruben, kapadžija iz Beograda, star 36 godina, streljan je u logoru Topovske šupe 1941. Prijavu je podneo Jontov (Moša) Ruben, tašner, sa prebivalištem u Kosmajskoj ulici 19.

6. septembar 1945.

ИАБ-42-К418-89

Spis 1 list

Pogledaj dokument

Prijava smrti Moše Rubena

Moša (Jontov) Ruben, kapadžija iz Beograda, star 62 godine, streljan je u logoru Topovske šupe 1941. Prijavu je podneo Jontov (Moša) Ruben, tašner, sa prebivalištem u Kosmajskoj ulici 19.

6. septembar 1945.

ИАБ-42-К418-91

Spis 1 list

Pogledaj dokument

Ukupno 301