logo

JEVREJSKA DIGITALNA ZBIRKA

ISTORIJSKOG ARHIVA BEOGRADA

Pretraga po imenu:

Detaljna pretraga

DIGITALNA ZBIRKA U BROJEVIMA

200

GODINA ISTORIJE

59

FONDOVA I ZBIRKI

60000

DIGITALIZOVANIH STRANA

Prijava smrti Božidara Kolmana

Božidar (Rihard) Kolman, privatni činovnik iz Beograda, star 40 godina, odveden je u logor Topovske šupe 1941. godine. Prijavu je podnela njegova supruga Olga Kolman, domaćica iz Beograda.

10. avgust 1945.

ИАБ-43-К665-25

Spis 1 list

Pogledaj dokument

Prijava smrti Dezidera Ginsbergera

Dezider (Isak) Ginsberger, trgovački zastupnik iz Beograda, star 51 godinu, odveden je u logor Topovske šupe 1941. godine. Prijavu je podneo dr Fric Ginsberger, lekar iz Beograda, sa prebivalištem u Vlajkovićevoj ulici 30.

14. avgust 1945.

ИАБ-43-К665-40

Spis 1 list

Pogledaj dokument

Prijava smrti Hajima Benvenistija

Hajim (Josif) Benvenisti, trgovački zastupnik iz Beograda, star 50 godina, odveden je u logor Topovske šupe 1941. godine. Prijavu je podneo Jova (Moša) Beraha, trgovac iz Beograda, Ulica Žorža Klemansoa 2.

20. septembar 1945.

ИАБ-43-К668-255

Spis 2 lista

Pogledaj dokument

Prijava smrti Vilima Hercoga

Vilim (Julije) Hercog, mehaničar iz Beograda, star 33 godine, odveden je u logor Topovske šupe oktobra ili novembar 1941. godine. Prijavu je podneo Egon Hercog, trgovački pomoćnik, sa prebivalištem u Beogradu, Šajkaška ulica 4.

9. oktobar 1945.

ИАБ-43-К667-241

Spis 2 lista

Pogledaj dokument

Prijava smrti Solomona Hazanovića

Solomon (Hajim) Hazanović, student tehnike iz Beograda, star 21 godinu, odveden je u logor Topovske šupe 1941. godine. Prijavu je podnela Paula Nemeshajmer, rođena Bararon, iz Beograda, sa prebivalištem u Ulici vojvode Vuka 6.

28. avgust 1945.

ИАБ-43-К665-178

Spis 1 list

Pogledaj dokument

Prijava smrti Aleksandra Šniclera

Aleksandar (Julius) Šnicler, privatni činovnik iz Beograda, star 39 godina, stradao je u logoru Topovske šupe 1941. godine. Prijavu je podnela njegova supruga Paula Šnicler, domaćica iz Beograda, sa prebivalištem u Venizelosovoj ulici 38.

13. avgust 1945.

ИАБ-43-К665-214

Spis 1 list

Pogledaj dokument

Prijava smrti Rikarda Štajna

Rikard (Ignjat) Štajn, trgovac iz Beograda, star 48 godina, stradao je u logoru Topovske šupe 1941. godine. Prijavu je podnela Ana (Mata) Štajn, domaćica iz Beograda, sa prebivalištem u Venizelosovoj ulici 8.

28. avgust 1945.

ИАБ-43-К665-288

Spis 1 list

Pogledaj dokument

Prijava smrti Dezidera Fišera

Dezider (Lajoš) Fišer, šofer i mehaničar iz Beograda, star 47 godina, ubijen je u logoru Topovske šupe 30. oktobra 1941. godine. Prijavu je podnela Marija Brančić, domaćica iz Beograda, Dalmatinska ulica 91.

7. septembar 1945.

ИАБ-43-К666-206

Spis 2 lista

Pogledaj dokument

Prijava smrti Solomona Kalmića

Solomon (Aron) Kalmić, učenik iz Beograda, star 18 godina, odveden je u logor Topovske šupe 1941. godine. Prijavu je podnela Slobodanka (Aron) Ekhart, domaćica iz Beograda, sa prebivalištem u Sterijinoj ulici 11.

29. avgust 1945.

ИАБ-43-К665-433

Spis 1 list

Pogledaj dokument

Prijava smrti Moše Kalmića

Moša (Aron) Kalmić, činovnik iz Beograda, star 36 godina, odveden je u logor Topovske šupe 1941. godine. Prijavu je podnela Slobodanka (Aron) Ekhart, domaćica iz Beograda, sa prebivalištem u Sterijinoj ulici 11.

29. avgust 1945.

ИАБ-43-К665-434

Spis 1 list

Pogledaj dokument

Prijava smrti Arona Kalmića

Aron (Isak) Kalmić, trgovački pomoćnik iz Beograda, star 60 godina, odveden je u logor Topovske šupe 1941. godine. Prijavu je podnela Slobodanka (Aron) Ekhart, domaćica iz Beograda, sa prebivalištem u Sterijinoj ulici 11.

23. avgust 1945.

ИАБ-43-К665-435

Spis 1 list

Pogledaj dokument

Prijava smrti Isaka Kalmića

Isak (Aron) Kalmić, trgovački pomoćnik iz Beograda, star 40 godina, odveden je u logor Topovske šupe 1941. godine. Prijavu je podnela Slobodanka (Aron) Ekhart, domaćica iz Beograda, sa prebivalištem u Sterijinoj ulici 11.

29. avgust 1945.

ИАБ-43-К665-436

Spis 1 list

Pogledaj dokument

Prijava smrti dr Ivana Telera

Dr Ivan (Ignjat) Teler, marveni lekar iz Beograda, star 44 godine, odveden je u logor Topovske šupe 20. septembra 1941. Prijavu je podnela supruga Paula Teler, domaćica, sa prebivalištem u Ulici Jove Ilića 22.

2. avgust 1945.

ИАБ-47-К81-287

Spis 2 lista

Pogledaj dokument

Umrlica Zdravka Albale

Umrlica Zdravka (Biti) Albale, industrijalca iz Beograda, Istarska ulica 20, ubijenog 14. novembra 1941. godine u logoru Topovske šupe. U prilogu popis zaostavštine.

10. maj 1947.

ИАБ-48-К12-19192

Spis 5 listova

Pogledaj dokument

Umrlica Alfreda Albale

Umrlica Alfreda (Biti) Albale, industrijalca iz Beograda, Tuzlanska ulica 2, ubijenog 14. novembra 1941. godine u logoru Topovske šupe. U prilogu popis zaostavštine.

10. maj 1947.

ИАБ-48-К12-19193

Spis 6 listova

Pogledaj dokument

Prijava smrti Leona Levija

Leon (Jakov) Levi, špediter iz Beograda, star 45 godina, odvedena je i streljan u logoru Topovske šupe 1941. godine. Prijavu je podnela Bojana Bobić, domaćica iz Beograda, sa prebivalištem u Ribarčevoj ulici 22.

15. avgust 1945.

ИАБ-48-К63-62

Spis 1 list

Pogledaj dokument

Prijava smrti Jakova Levija

Jakov (Leon) Levi, učenik iz Beograda, star 16 godina, odveden je i streljan u logoru Topovske šupe 1941. godine. Prijavu je podnela Bojana Bobić, domaćica iz Beograda, sa prebivalištem u Ribarčevoj ulici 22.

15. avgust 1945.

ИАБ-48-К63-65

Spis 1 list

Pogledaj dokument

Prijava smrti Eugena Levingera

Eugen (Teodor) Levinger, privatni činovnik iz Beograda, star 38 godina, odveden je i streljan u logoru Topovske šupe 1941. godine. Prijavu je podnela Bojana Bobić, domaćica iz Beograda, sa prebivalištem u Ribarčevoj ulici 22.

15. avgust - 7. novembar 1945.

ИАБ-48-К63-66

Spis 3 lista

Pogledaj dokument

Prijava smrti Avrama Izraela

Avram (Isak) Izrael, trgovac iz Beograda, rođen 1882. godine, odveden je u logor Topovske šupe 1941. godine. Prijavu je podnela njegova ćerka Jelena Zlatanović, sa prebivalištem u Ulici Visokog Stevana 30.

1. februar 1950.

ИАБ-1006-К36

Spis 1 list

Pogledaj dokument

Prijava smrti Moše Anafa

Moša (Rafajlo) Anaf, trgovac iz Beograda, star 65 godina, odveden je u logor Topovske šupe i streljan u Jajincima 1941. godine. Prijavu je podneo njegov sin Isak Anaf iz Beograda, sa prebivalištem u Kosmajskoj ulici 45.

29. januar 1950.

ИАБ-1006-К33

Spis 1 list

Pogledaj dokument

Prijava smrti Mirka Ajzlera

Mirko (Emil) Ajzler, učenik iz Beograda, star 20 godina, ubijen je kod logora Topovske šupe 1941. godine. Prijavu je podnela Margita Ajzler, sa prebivalištem u Francuskoj ulici 53.

ИАБ-1006-К32-34

Spis 1 list

Pogledaj dokument

Prijava smrti Bore Hazana

Bora Hazan, činovnik iz Niša, star 45 godina, odveden je u logor Topovske šupe. Prijavu je podnela Sofija Ristić, sa prebivalištem u Beogradu,Dobračina ulica 17.

30. januar 1950.

ИАБ-1006-К38

Spis 1 list

Pogledaj dokument

Prijava smrti Samuila Siona

Samuilo (Josif) Sion, činovnik iz Skoplja, star 45 godina, odveden je u logor Topovske šupe. Prijavu je podnela Sofija Ristić, sa prebivalištem u Beogradu, Dobračina ulica 17.

30. januar 1950.

ИАБ-1006-К38

Spis 1 list

Pogledaj dokument

Prijava smrti Davida Anđelkovića

David (Anđelko) Anđelković, trgovac iz Smederevske Palanke, star 65 godina, odveden je u logor Topovske šupe. godine. Prijavu je podnela njegova ćerka Sofija Ristić, sa prebivalištem u Beogradu, Dobračina ulica 17.

30. januar 1950.

ИАБ-1006-К38

Spis 1 list

Pogledaj dokument

Prijava smrti Feliksa Bruknera

Feliks (Bernard) Brukner, apotekar iz Beograda, star 52 godine, odveden je u logor Topovske šupe i streljan u Jajincima 1941. godine. Prijavu je podnela Ana Brukner iz Beograda, sa prebivalištem u Ulici Lole Ribara 37.

29. januar 1950.

ИАБ-1006-К33

Spis 1 list

Pogledaj dokument

Prijava smrti Karla Kana

Karl (Dragutin) Kan, trgovac iz Beograda, star 65 godina, odveden je u logor Topovske šupe i streljan u Jajincima 1942. godine. Prijavu je podneo Panta Nikolić iz Beograda, sa prebivalištem u Kosmajskoj ulici 35.

29. januar 1950.

ИАБ-1006-К33

Spis 1 list

Pogledaj dokument

Prijava smrti Hajma Anafa

Hajm (Avram) Anaf, trgovac iz Beograda, Čika LJubina ulica 7, star 46 godina, odveden je u logor Topovske šupe i streljan 1941. godine. Prijavu je podneo R. Ristić, sa prebivalištem u Beogradu, Ulica cara Uroša 63.

4. februar 1950.

ИАБ-1006-К35-54

Spis 1 list

Pogledaj dokument

Prijava smrti Moše Pinta

Moša (David) Pinto, trgovački pomoćnik iz Beograda, star 18 godina, odveden je u logor Topovske šupe i streljan u Jajincima 1941. godine. Prijavu je podneo njegov ujak Isak Amar iz Beograda, sa prebivalištem u Kosmajskoj ulici 45.

29. januar 1950.

ИАБ-1006-К33

Spis 1 list

Pogledaj dokument

Prijava smrti Haima Pinta

Haim (David) Pinto, učenik iz Beograda, star 16 godina, odveden je u logor Topovske šupe i streljan u Jajincima 1941. godine. Prijavu je podneo njegov ujak Isak Amar iz Beograda, sa prebivalištem u Kosmajskoj ulici 45.

29. januar 1950.

ИАБ-1006-К33

Spis 1 list

Pogledaj dokument

Prijava smrti Hajnriha Flajšera

Hajnrih Flajšer, trgovac iz Beograda, star 70 godina, odveden je u logor Topovske šupe i streljan u Jajincima 1941. godine. Prijavu je podneo Mihajlo Belić iz Beograda, sa prebivalištem u Pop Lukinoj ulici 12.

29. januar 1950.

ИАБ-1006-К33

Spis 1 list

Pogledaj dokument

Ukupno 301