logo

JEVREJSKA DIGITALNA ZBIRKA

ISTORIJSKOG ARHIVA BEOGRADA

O projektu

Jevrejska digitalna zbirka nastala je sa ciljem da se na jednom mestu sakupi sva građa Istorijskog arhiva Beograda koja se odnosi na život beogradskih Jevreja od kraja XVIII veka do polovine XX veka.

Projekat je obuhvatio trogodišnje istraživanje fondova i zbirki Arhiva Beograda, izdvajanje i analitičku obradu izabrane građe. Tim istraživača izdvojio je 59 fondova i zbirki i obradio oko 60.000 predmeta. Građa obuhvata fondove upravnih i javnih službi, prosvetnih ustanova, privrednih udruženja, kao i više zbirki, među kojima treba izdvojiti zbirku crkvenih matičnih knjiga. Najveći deo građe je skeniran, a formirana baza podataka pretraživa je i dostupna na srpskom i engleskom jeziku. Time je Jevrejska digitalna zbirka postala jedinstveni izvor saznanja o istoriji beogradskih Jevreja