logo

ЈЕВРЕЈСКА ДИГИТАЛНА ЗБИРКА

ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА БЕОГРАДА

Контакт

Историјски архив Београда

Адреса:

Палмира Тољатија 1, 11070 Нови Београд

Телефон:

+38111 2606-336

Емаил:

office@arhiv-beograda.org

www.arhiv-beograda.org