logo

ЈЕВРЕЈСКА ДИГИТАЛНА ЗБИРКА

ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА БЕОГРАДА

О пројекту

Јеврејска дигитална збирка настала је са циљем да се на једном месту сакупи сва грађа Историјског архива Београда која се односи на живот београдских Јевреја од краја XVIII века до половине XX века.

Пројекат је обухватио трогодишње истраживање фондова и збирки Архива Београда, издвајање и аналитичку обраду изабране грађе. Тим истраживача издвојио је 59 фондова и збирки и обрадио око 60.000 предмета. Грађа обухвата фондове управних и јавних служби, просветних установа, привредних удружења, као и више збирки, међу којима треба издвојити збирку црквених матичних књига. Највећи део грађе је скениран, а формирана база података претражива је и доступна на српском и енглеском језику. Тиме је Јеврејска дигитална збирка постала јединствени извор сазнања о историји београдских Јевреја

Напомена: База податка садржи аналитику предмета и скениран предмет. У неким случајевима нису скенирани цели предмети, већ само најважнији или они делови који се односе на јеврејску заједницу, а празне стране су такође прескочене. Стога количина назначена у аналитичком опису предмета представља укупан број листова садржаних у предмету, а не број скенираних. У читаоници Архива могуће је поручити и прегледати цео предмет.
За сваки предмет количина је, у зависности од врсте грађе, изражена у листовима, досијеима или комадима.