logo

ЈЕВРЕЈСКА ДИГИТАЛНА ЗБИРКА

ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА БЕОГРАДА

Претрага по имену:

Детаљна претрага

ДИГИТАЛНА ЗБИРКА У БРОЈЕВИМА

200

ГОДИНА ИСТОРИЈЕ

59

ФОНДОВА И ЗБИРКИ

60000

ДИГИТАЛИЗОВАНИХ СТРАНА

Ђорђе Вамоши - картон житеља

Пријава пребивалишта Ђорђа Вамошија, ђака гиманзије.

9. новембар 1940.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Ђорђе Варга - картон житеља

Пријава пребивалишта Ђорђа Варге, електроинсталатера.

10. мај 1932.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Ђема Пијаде - картон житеља

Пријава пребивалишта Ђеме Пијаде, ученице.

29. јун 1938.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Ђено Пилишер - картон житеља

Пријава пребивалишта Ђена Пилишера, трговачког агента.

17. мај 1927.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Ђорђе Пилишер - картон житеља

Пријава пребивалишта Ђорђа Пилишера, студента медицине.

15. јануар 1946.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Ђула Пинто - картон житеља

Пријава пребивалишта Ђуле Пинта, чиновника.

12. март 1924.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Ђорђе Полак - картон житеља

Пријава пребивалишта Ђорђа Полака, студента технике.

31. мај 1924.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Ђула Полак - картон житеља

Пријава пребивалишта Ђуле Полака, учитеља.

23. септембар 1941.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Ђорђе Велован - картон житеља

Пријава пребивалишта Ђорђа Велована, трговачког помоћника.

23. март 1934.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Ђорђе Собек - картон житеља

Пријава пребивалишта Ђорђа Собека.

10. јануар 1939.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Ђуро Вернер - картон житеља

Пријава пребивалишта Ђуре Вернера, браварског помоћника.

15. мај 1933.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Ђорђе Деметер - картон житеља

Пријава пребивалишта др Ђорђа Деметера, хемичара.

29. јул 1933.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Ђорђе Виг - картон житеља

Пријава пребивалишта Ђорђа Вига, зуботехничара.

15. јун 1946.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Ђула Десел - картон житеља

Пријава пребивалишта Ђуле Десела, молерског радника.

27. октобар 1932.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Ђура Прегер - картон житеља

Пријава пребивалишта Ђуре Прегера, инжењера.

20. јун 1939.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Ђуро Шефер - картон житеља

Пријава пребивалишта Ђуре Шефера, приватног чиновника.

10. јануар 1939.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Ђуро Шефер - картон житеља

Пријава пребивалишта Ђуре Шефера, приватног чиновника.

8. јун 1940.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Ђорђе Шил - картон житеља

Пријава пребивалишта Ђорђа Шила, приватног чиновника.

14. август 1939.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Ђорђе Башан - картон житеља

Пријава пребивалишта Ђорђа Башана.

17. октобар 1940.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Ђорђе Брил - картон житеља

Пријава пребивалишта Ђорђа Брила, ученика Трговачке академије.

2. фебруар 1928.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Ђорђе Блајер - картон житеља

Пријава пребивалишта Ђорђа Блајера, зуботехничара.

10. април 1940.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Ђорђе Шимон - картон житеља

Пријава пребивалишта Ђорђа Шимона, студента.

17. октобар 1946.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Ђуро Фридман - картон житеља

Пријава пребивалишта Ђуре Фридмана, ученика.

19. октобар 1934.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Ђорђе Шлезингер - картон житеља

Пријава пребивалишта Ђорђа Шлезингера, ученика.

17. септембар 1948.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Ђорђе Шосбергер - картон житеља

Пријава пребивалишта Ђорђа Шосбергера, апсолвента медицине.

19. октобар 1932.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Ђурђина Шперк - картон житеља

Пријава пребивалишта Ђурђине Шперк, кројачице.

17. фебруар 1936.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Ђуро Шпицер - картон житеља

Пријава пребивалишта Ђуре Шпицера, студента медицине.

11. октобар 1938.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Ђорђе Штајн - картон житеља

Пријава пребивалишта Ђорђа Штајна, студента.

6. април 1939.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Ђуро Штајнер - картон житеља

Пријава пребивалишта Ђуре Георга Штајнера, трговачког заступника.

16. децембар 1932.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Ђула Штајнер - картон житеља

Пријава пребивалишта Ђуле Штајнера, трговца.

16. септембар 1941.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Укупно 163