logo

ЈЕВРЕЈСКА ДИГИТАЛНА ЗБИРКА

ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА БЕОГРАДА

Претрага по имену:

Детаљна претрага

ДИГИТАЛНА ЗБИРКА У БРОЈЕВИМА

200

ГОДИНА ИСТОРИЈЕ

59

ФОНДОВА И ЗБИРКИ

60000

ДИГИТАЛИЗОВАНИХ СТРАНА

Љеља Коен - картон житеља

Пријава пребивалишта Љеље Коен, домаћице.

12. децембар 1927.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Љубица Козмер - картон житеља

Пријава пребивалишта Љубице Козмер, домаћице.

10. новембар 1945.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Љуба Колин - картон житеља

Пријава пребивалишта Љубе Колин, домаћице.

5. јул 1934.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Људевит Мондшајн - картон житеља

Пријава пребивалишта Људевита Мондшајна, ученика.

4. фебруар 1938.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Људевит Монтаг - картон житеља

Пријава пребивалишта Људевита Монтага, инжењера.

9. новембар 1931.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Људевит Савин - картон житеља

Пријава пребивалишта Људевита Савина, продавца.

2. август 1940.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Љубица Болановић - картон житеља

Пријава пребивалишта Љубице Болановић, домаћице.

29. август 1940.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Љубица Кон - картон житеља

Пријава пребивалишта Љубице Кон, домаћице.

20. август 1941.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Љубица Кон - картон житеља

Пријава пребивалишта Љубице Кон, домаћице.

20. мај 1941.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Љубица Кон - картон житеља

Пријава пребивалишта Љубице Кон, домаћице.

23. август 1941.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Људевит Кон - картон житеља

Пријава пребивалишта Људевита Кона, приватног чиновника.

9. јуни 1934.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Људевит Боршоди - картон житеља

Пријава пребивалишта Људевита Боршодија, адвоката.

3. септембар 1941.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Људевит Лерингер - картон житеља

Пријава пребивалишта Људевита Лерингера, приватног чиновника.

6. октобар 1931.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Људевит Ревес - картон житеља

Пријава пребивалишта Људевита Ревеса, трговца.

10. април 1940.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Љуба Паукер - картон житеља

Пријава пребивалишта Љубе Паукер, домаћице.

8. август 1934.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Љерка Шварц - картон житеља

Пријава пребивалишта Љерке Шварц, ученице.

29. август 1939.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Људевит Шварц - картон житеља

Пријава пребивалишта Људевита Шварца, трговачког пунтика.

12. април 1934.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Љубица Робичек - картон житеља

Пријава пребивалишта Љубице Робичек, студенткиње филозофије.

19. новембар 1939.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Љерк Север - картон житеља

Пријава пребивалишта Љерк Север, ученице.

13. август 1940.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Људевит Шенфелд - картон житеља

Пријава пребивалишта Људевита Шенфелда, трговачког помоћника.

21. јул 1934.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Људевит Вајценхофер - картон житеља

Пријава пребивалишта Људевита Вајценхофера, чиновника.

11. новембар 1946.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Људевит Перл - картон житеља

Пријава пребивалишта Људевита Перла, трговачког путника.

17. новембар 1933.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Људевит Перлез - картон житеља

Пријава пребивалишта Људевита Перлеза, бившег адвоката.

15. август 1941.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Љиљана Полак - картон житеља

Пријава пребивалишта Љиљане Полак, приватне чиновнице.

19. март 1941.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Људевит Полак - картон житеља

Пријава пребивалишта Људевита Полака, трговачког помоћника.

23. септембар 1932.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Љубица Албахари - картон житеља

Пријава пребивалишта Љубице Албахари, артисткиње.

6. фебруар 1931.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Људевит Шефер - картон житеља

Пријава пребивалишта Људевита Шефера, трговца.

10. октобар 1940.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Људевит Шлезингер - картон житеља

Пријава пребивалишта Људевита Шлезингера, студента медицине.

19. март 1938.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Љубица Шорш - картон житеља

Пријава пребивалишта Љубице Шорш, приватне чиновнице.

18. септембар 1940.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Љубица Штајнер - картон житеља

Пријава пребивалишта Љубице Штајнер, домаћице.

19. октобар 1941.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Укупно 71