logo

ЈЕВРЕЈСКА ДИГИТАЛНА ЗБИРКА

ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА БЕОГРАДА

Претрага по имену:

Детаљна претрага

ДИГИТАЛНА ЗБИРКА У БРОЈЕВИМА

200

ГОДИНА ИСТОРИЈЕ

59

ФОНДОВА И ЗБИРКИ

60000

ДИГИТАЛИЗОВАНИХ СТРАНА

Љубица Дајч - картон житеља

Пријава пребивалишта Љубице Дајч, студенткиње медицине.

6. новембар 1931.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Љубица Албахари - картон житеља

Пријава пребивалишта Љубице Албахари, домаћице.

16. новембар 1941.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Љерка Ајзенштетер - картон житеља

Пријава пребивалишта Љерке Ајзенштетер, ученице школе за дечје неговатељице.

26. новембар 1938.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Љубинка Хаузер - картон житеља

Пријава пребивалишта Љубинке Хаузер, фризерке.

13. фебруар 1928.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Људевит Гомбош - картон житеља

Пријава пребивалишта Људевита Гомбоша, трговачког путника.

8. јун 1937.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Људевит Херцог - картон житеља

Пријавa пребивалишта Људевита Херцога, атлете.

29. јун 1936.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Љоља Ајдус - картон житеља

Пријава пребивалишта Љоље Ајдуса, инжењера.

17. јануар 1938.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Љубица Ерендинер - картон житеља

Пријава пребивалишта Љубице Ерендинер, студенткиње.

20. октобар 1939.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Људевит Ормош - картон житеља

Пријава пребивалишта Људевита Ормоша, чиновника.

18. август 1941.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Људевит Ормош - картон житеља

Пријава пребивалишта Људевита Ормоша, приватног чиновника.

18. август 1941.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Људевит Фишер - картон житеља

Пријава пребивалишта Људевита Фишера, чиновника.

5. мај 1937.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Људевит Хофман - картон житеља

Пријава пребивалишта Људевита Хофмана, трговачког путника.

6. август 1936.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Љубомир Милин - пријава имовине

Пријава имовине Љубомира Милина, Улица мајке Јевросиме 43.

7. јун 1941.

ИАБ-6-К273-117

Спис 2 листа

Поглeдај документ

Љерка Надаши - картон житеља

Пријава пребивалишта Љерке Надаши, домаћице.

16. март 1939.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Љубица Флеш - картон житеља

Пријава пребивалишта Љубице Флеш, кројачице.

20. август 1941.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Љубица Фрајбергер - картон житеља

Пријава пребивалишта Љубице Фрајбергер, чиновнице.

15. јануар 1941.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Љута Фрајбергер - картон житеља

Пријава пребивалишта Љуте Фрајбергер, приватне чиновнице.

16. новембар 1940.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Људевит Кан - картон житеља

Пријава пребивалишта Људевита Кана, трговачког помоћника.

8. мај 1933.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Људевит Фрајнд - картон житеља

Пријава пребивалишта Људевита Фрајнда, трговца.

5. август 1940.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Људевит Брандајс – евиденција логора на Бањици

Људевит Брандајс, приватни чиновник, евидентиран под бројем 4678 као заточеник Бањичког логора. Преузет од Гестапоа 17. априла 1942.

24. фебруар 1942.

ИАБ-1-КБЛ

Књига

Поглeдај документ

Љуба Кац - картон житеља

Пријава пребивалишта Љубе Кац, домаћице.

18. новембар 1940.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Љуба Леви - картон житеља

Пријава пребивалишта Љубе Леви, рођ. Песах, домаћице.

6. јул 1941.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Љубица Леви - картон житеља

Пријава пребивалишта Љубице Леви, удате Хајзлер, лекара.

12. мај 1947.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Љубица Кираљ - картон житеља

Пријава пребивалишта Љубице Кираљ, домаћице.

1. децембар 1941.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Људевит Франк - картон житеља

Пријава пребивалишта Људевита Франка, трговца.

5. септембар 1941.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Људевит Унгар - картон житеља

Пријава пребивалишта Људевита Унгара, трговца.

9. фебруар 1935.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Љуба Меов - картон житеља

Пријава пребивалишта Љубе Меов, домаћице.

14. мај 1940.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Љубица Фридрих - картон житеља

Пријава пребивалишта Љубице Фридрих, приватне чиновнице.

19. август 1941.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Људевит Клајн - картон житеља

Пријава пребивалишта Људевита Клајна, трговца.

30. јул 1940.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Људевит Клајн - картон житеља

Пријава пребивалишта Људевита Клајна, индустријалца.

22. септембар 1932.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Укупно 70