logo

ЈЕВРЕЈСКА ДИГИТАЛНА ЗБИРКА

ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА БЕОГРАДА

Претрага по имену:

Детаљна претрага

ДИГИТАЛНА ЗБИРКА У БРОЈЕВИМА

200

ГОДИНА ИСТОРИЈЕ

59

ФОНДОВА И ЗБИРКИ

60000

ДИГИТАЛИЗОВАНИХ СТРАНА

Џоја Алкалај - картон житеља

Пријава пребивалишта Џоје Алкалај, рођ. Ешкенази, домаћице.

28. мај 1931.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Џинџа Гатења - картон житеља

Пријава пребивалишта Џинџе Гатења, домаћице.

27. децембар 1940.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Џинтила Хасан - картон житеља

Пријава пребивалишта Џинтиле Хасан, служавке.

4. април 1938.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Џинтила Хескија - картон житеља

Пријава пребивалишта Џинтиле Хескија, домаћице.

24. септембар 1941.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Џоко Ешкенази - картон житеља

Пријава пребивалишта Џока Ешкеназија, чиновника.

19. март 1929.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Џоја Калеф - картон житеља

Пријава пребивалишта Џоје Калеф, домаћице.

28. новембар 1932.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Џамила Калмић - картон житеља

Пријава пребивалишта Џамиле Калмић, домаћице.

3. новембар 1941.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Џамила Мандил - картон житеља

Пријава пребивалишта Џамиле Мандил, домаћице.

2. децембар 1941.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Џилда Мандил - картон житеља

Пријава пребивалишта Џилде Мандил, домаћице.

20. октобар 1938.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Џаја Камхи - картон житеља

Пријава пребивалишта Џаје Камхи, домаћице.

23. децембар 1940.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Џоја Леви - картон житеља

Пријава пребивалишта Џоје Леви, приватне чиновнице.

14. мај 1940.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Џоја Меворах - картон житеља

Пријава пребивалишта Џоје Меворах, кројачице.

6. јун 1932.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Џамила Жанка Меворах - картон житеља

Пријава пребивалишта Џамиле Жанке Меворах, ученице.

1. август 1941.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Џоја Алкалај– евиденција логора на Бањици

Џоја Алкалај, евидентирана под бројем 6801 као заточеница Бањичког логора. Стрељана 11. августа 1942. у Београду.

10. август 1942.

ИАБ-1-КБЛ

Књига

Поглeдај документ

Џоја Калеф – евиденција логора на Бањици

Џоја Калеф, домаћица, евидентирана под бројем 6917 као заточеница Бањичког логора. Стрељана 24. августа 1942. у Београду.

18. август 1942.

ИАБ-1-КБЛ

Књига

Поглeдај документ

Џај Бити - картон житеља

Пријава пребивалишта Џај Бити, домаћице.

2. август 1940.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Џамила Коен - картон житеља

Пријава пребивалишта Џамиле Коен, домаћице.

9. септембар 1941.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Џоја Коен - картон житеља

Пријава пребивалишта Џоје Коен, кројачице.

11. октобар 1936.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Џоја Коен - картон житеља

Пријава пребивалишта Џоје Коен, кројачице.

16. март 1940.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Џаја Колеф - картон житеља

Пријава пребивалишта Џаје Колеф, домаћице.

13. мај 1932.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Џоја Леви - картон житеља

Пријава пребивалишта Џоје Леви, домаћице.

17. новембар 1938.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Џој Розенхајм - картон житеља

Пријава пребивалишта Џој Розенхајм, чланице УНРA.

8. септебар 1945.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Џон Рундштајн - картон житеља

Пријава пребивалишта Џона Рундштајна, техничара.

28. децембар 1934.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Џула Весел - картон житеља

Пријава пребивалишта Џула Весела, молерског радника.

15. мај 1931.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Џемаил Шећировић - картон житеља

Пријава пребивалишта Џемаила Шећировића, чистача обуће.

2. фебруар 1941.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Џамила Бухбиндер - картон житеља

Пријава пребивалишта Џамиле Бухбиндер, рођ. Леви, домаћице.

10. новембар 1931.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Џоја Мика Барарон - картон житеља

Пријава пребивалишта Џоје Мике Барарон, рођ. Рубен, кројачице.

16. октобар 1927.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Џамила Алмузлино - картон житеља

Пријава пребивалишта Џамиле Алмузлино, домаћице.

2. децембар 1941.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Џинтил Алмузлино - картон житеља

Пријава пребивалишта Џинтил Алмузлино, ученице.

26. фебруар 1941.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Укупно 29