logo

ЈЕВРЕЈСКА ДИГИТАЛНА ЗБИРКА

ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА БЕОГРАДА

Претрага по имену:

Детаљна претрага

ДИГИТАЛНА ЗБИРКА У БРОЈЕВИМА

200

ГОДИНА ИСТОРИЈЕ

59

ФОНДОВА И ЗБИРКИ

60000

ДИГИТАЛИЗОВАНИХ СТРАНА

Бухор Пардо - картон житеља

Пријава пребивалишта Бухора Парда, трговца.

23. јун 1934.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Буча Теста - картон житеља

Пријава пребивалишта Буче Теста, кројачице.

8. новембар 1935.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Бруно Фекете - картон житеља

Пријава пребивалишта Бруна Фекетеа, лекара.

18. матр 1933.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Беила Талер - картон житеља

Пријава пребивалишта Беиле Талер, домаћице.

20. април 1934.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Брисање Матилде Албахари из књиге држављана

Одсек за грађанска стања Народног одбора II рејона обавестио је Министарство унутрашњих послова НР Србије да је Матилда Албахари избрисана из књиге држављана, док њена деца нису ни била уписана као држављани Србије.

18. децембар 1950 - 14. август 1951.

ИАБ-43-К83

Спис 2 листа

Поглeдај документ

Бољшевизам - власт терора

Немачки пропагандни плакат. На левој страни приказан је бољшевик као разбојник и паликућа, а на десној Јеврејин који у руци држи Талмуд. Плакат поручује да бољшевизам представља власт терора, а да иза плутократије и бољшевизам стоје Јевреји.

1943.

ИАБ-1919-V-342

Плакат 1 комад

Поглeдај документ

Бољшевизам и плутократија - јеврејска дела

Немачки пропагандни плакат који поручује да су бољшевизам и плутократија јеврејска дела.

1943.

ИАБ-1919-V-249

Плакат 1 комад

Поглeдај документ

Брегалничка улица 5 - техничка документација

Техничка документација за нову вилу Маргарите, удове Јулијуса Минха у Брегалничкој 5. У предмету се налази власнички лист.

1937.

ИАБ-ТД-9-16-37

Спис 1 досије

Банкротство трговца Хаима Јуде Коена

Преписка између Суда вароши београдске и Управитељства вароши београдске о банкротству трговца Хаима Јуде Коена. Управитељство је замољено да попише Коенову имовину. У предмету се налази попис покућства и робе у дућану као и допис да је половина куће власништво Јакова Мордехаја.

28. март-12. новембар 1842.

ИАБ-1-К17-1842-Ф2-384

Спис 29 листова

Поглeдај документ

Банкротство Челебона и Хаима Аврамовића

Молба Суда вароши Београда Управи вароши београдске да пошаље списак пописаних и процењених ствари Челебона и Хаима Аврамовића из Чачка који су банкротирали. Суду је списак потребани у предмету њихове парнице са повериоцима.

18-25. јануар 1844.

ИАБ-1-К29-1844-Ф1-69

Спис 7 листова

Поглeдај документ

Банкротсво Јеврејина Мојсеја Соломоновића

Допис Суда вароши Београда Управитељству вароши Београда о банкротству трговца Мојсеја Соломоновића. Управитељству је наложено да пошаље чиновника који ће пописати његове ствари у дућану и у кући.

2-12. мај 1842.

ИАБ-1-К18-1842-Ф3-573

Спис 4 листа

Поглeдај документ

Банкротство Јозефа Фархија

Преписка Суда вароши Београда и Управитељства вароши Београда о дуговању Јозефа Фархија, трговца, који је прогласио банкротство због немогућности да исплати своје кредиторе.

30. април-13. jун 1845.

ИАБ-1-К42-1845-Ф4-1076

Спис 10 листова

Поглeдај документ

Банкротство Соломона Руса

Налог Суда вароши Београда Управитељству вароши Београда да пописане ствари у радњи Соломона Руса који је банкротирао, прода на лицитацији.

17. мај-20. август 1845.

ИАБ-1-К44-1845-Ф5-1270

Спис 11 листова

Поглeдај документ

Банкрот трговца Елија Алмозлина

Преписка Суда вароши Београда и Управитељства вароши Београда о банкроту и лицитационој продаји имовине трговца Елија Алмозлина.

21.април-13. јун 1844.

ИАБ-1-К31-1844-Ф3-585

Спис 13 листова

Поглeдај документ

Бекство од куће Челебона Јосифовића

Начелство округа крагујевачког обратило се Управитељству вароши Београда с молбом да Челебона Јосифовића, који је из Крагујевца отишао у Београд, врати оцу Јакову Јосифовићу.

2-22. август 1844.

ИАБ-1-К33-1844-1309

Спис 4 листа

Поглeдај документ

Бланка Ашеровић - картон житеља

Пријава боравишта Бланке Ашеровић, домаћице.

4. март 1941.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Банкрот Соломона Демаја

Суд вароши Београда наложио је Управитељству вароши Београда да секвестира, попише и процени еспап банкротираног Соломона Демаја и списак имовине, заједно са новцем и тефтерима, достави Суду.

14. јул - 5. август 1843.

ИАБ-1-К25-1843-1233

Спис 3 листа

Поглeдај документ

Бојана Бабић - картон житеља

Пријава пребивалишта Бојане Бабић, рођ. Алмузлиновић, домаћице.

26 октобар 1936.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Букица Бакиш - картон житеља

Пријава пребивалишта Букице Бакиш, домаћице.

4. новембар 1934.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Банкротство Јакова Руса и Јозефа Ескеназија

Преписка Суда вароши Београда и Управитељства вароши Београда по питању потраживања кредитора од Јакова Руса и његовог ортака Јозефа Ескеназија који су банкротирали. Њихова имовина је секвестирана и пописана а, Леон Ескенази из Беча дао је гаранцију да његов брат Јозеф неће напустити земљу до окончања парнице са повериоцима.

1. октобар - 14. децембар 1845.

ИАБ-1-К50-1845-Ф8-2865

Спис 18 листова

Поглeдај документ

Банкрот браће Фархи

Допис Суда вароши Београда Управитељству вароши Београда поводом банкротства Ашера и Исака Фархија, трговаца. Управитељство се моли да попише, процени и стави забрану на сву имовину браће Фархи, као и на књиге рачуна које се налазе код њиховог повериоца Мојсеја Сузина.

10. фебруар - 12. април 1849.

ИАБ-1-К105-1849-Ф2-359

Спис 7 листова

Поглeдај документ

Берл Цвас - картон житеља

Пријава боравишта Берла Цваса, артисте.

26. август 1940.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Буна Ахалел - картон житеља

Пријава боравишта Буне Ахалел, кројачице.

7. септембар 1935.

ИАБ-1-КЖ

Спис

Поглeдај документ

Бедрих Аусенберг - картон житеља

Пријава пребивалишта Бедриха Аусенберга, трговца.

13. октобар 1938.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Банкрот трговаца Арона Атијаса и Исака Албахарија

Преписка Суда вароши Београда и Управитељства вароши Београда о банкроту трговаца Арона Атијаса и Исака Албахарија, чија је имовина секвестирана и продата ради исплате дугова.

20. септембар - 16. децембар 1850.

ИАБ-1-К145-1850-Ф15-2542

Спис 23 листа

Поглeдај документ

Буна Атијас - картон житеља

Пријава пребивалишта Буне Атијас, домаћице.

2. мај 1929.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Бенко Атијас - картон житеља

Пријава пребивалишта Бенка Атијаса, надзорника.

1. фебруар 1927.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Буча Атијас - картон житеља

Пријава пребивалишта Буче Атијас, домаћице.

22. октобар 1941.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Буена Атијас - картон житеља

Пријава пребивалишта Буене Атијас, раднице.

7. јун 1941.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Букица Атијас - картон житеља

Пријава пребивалишта Букице Атијас, рођ. Адут, домаћице.

7. мај 1932.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Укупно 1225