logo

ЈЕВРЕЈСКА ДИГИТАЛНА ЗБИРКА

ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА БЕОГРАДА

Претрага по имену:

Детаљна претрага

ДИГИТАЛНА ЗБИРКА У БРОЈЕВИМА

200

ГОДИНА ИСТОРИЈЕ

59

ФОНДОВА И ЗБИРКИ

60000

ДИГИТАЛИЗОВАНИХ СТРАНА

Власнички лист за имање Адолфа Минха

Власнички лист Адолфа Минха, индустријалца из Београда, за празан плац у Улици војводе Протића 13, привремени број парцеле 13.

1. јул 1925.

ИАБ-6-К1396-4838

Спис 2 листа

Власнички лист за имање Грете Минх

Власнички лист Грете Минх, удовице Јулиуса Минха, за имање у Брегалничкој улици 9, привремени број парцеле 2744/7.

31. август 1935.

ИАБ-6-К1432-12416

Спис 2 листа

Власнички лист Моше Бејосифа

Власнички лист Моше (Јосиф) Бејосифа из Београда за имање у Улици Риге од Фере 20.

14. јул 1945.

ИАБ-42-К19-39

Спис 2 листа

Поглeдај документ

Враћање имовине Леу и Стефанији Хан

Обавештење Управе народних добара Србије Пореском одељку о решењу којим је Леу и Стефанији Хан враћено имање у Господар Јевремовој улици 59 (Француској 23).

14. јануар 1946.

ИАБ-42-К263

Спис 1 лист

Поглeдај документ

Враћање имовине Тини Алађем

Обавештење Управе народних добара Србије Пореском одељку о решењу којим се Тини Алађем враћају имања њеног мужа Мише Алађема у Улици маршала Пилсудског 25 и Милорада Драшковића 14.

11. март 1946.

ИАБ-42-К263

Спис 2 листа

Поглeдај документ

Враћање имовине Јосипу и Илони Рендели

Решење Народног среског суда за I рејон града Београда којим се Јосипу и Илони Рендели враћа у власништво имање у Карађорђевој улици 3 и предаје на управу Саши Глику.

16. март - 19. јун 1946.

ИАБ-42-К263

Спис 3 листа

Поглeдај документ

Враћање имовине Самуилу Тајтацаковићу

Обавештење Управе фонда за непокретности Пореском одељку о решењу којим је Самуилу Тајтацаковићу враћено имање у Улици цара Уроша 26.

1. април 1946.

ИАБ-42-К263

Спис 1 лист

Поглeдај документ

Враћање имовине Паломби Варница

Обавештење Управе фонда за непокретности Пореском одељку о решењу којим је Паломби Варница враћено имање њеног оца Марка Мордохаја Арона у Капетан Мишиној улици 20.

17. април 1946.

ИАБ-42-К263

Спис 1 лист

Поглeдај документ

Враћање имовине Јулију и Клари Гутман

Обавештење Управе народних добара Србије Пореском одељку I рејона да је Лидији Гутман Ликар предато на управу имање Кларе и Јулија Гутмана у Улици кнегиње Љубице 52. Новим решењем имање је враћено у својину Клари и Јулију Гутману.

10. април 1945 - 23. август 1946.

ИАБ-42-К263

Спис 4+(1) листова

Поглeдај документ

Враћање имовине Оскару и Гизели Офнер

Обавештење Управе фонда за непокретности Пореском одељку I рејона да је судским решењем Оскару и Гизели Офнер враћено имање у Улици кнегиње Љубице 30а.

31. август - 10. октобар 1946.

ИАБ-42-К263

Спис 2 листа

Поглeдај документ

Враћање имовине Јосифа и Бијанке Нахмијас

Обавештење Управе фонда за непокретности Пореском одељку I рејона о судском решењу којим је Самуилу Нахмијасу и Милици Крсмановић предато на управу и уживање имање у Улици цара Уроша 11, власништво Јосифа и Бијанке Нахмијас.

30. октобар 1946.

ИАБ-42-К263

Спис 1 лист

Поглeдај документ

Враћање имовине Леону Коену

Одлука Среског суда за град Земун којом је Леону Д. Коену предато на управу и уживање имање у Орачкој (Светосавској) улици у Земуну, као брату и најближем сроднику нестале Бојане Тајтацак, рођ. Коен.

4. октобар 1946.

ИАБ-42-К263

Спис 1 лист

Поглeдај документ

Враћање имања Соломону Шехтеру и Марији Штрајзингер

Управа народних добара Србије обавестила је Прво пореско одељење да је имање у Будимској улици 34 враћено Соломону Шехтеру и Марији Штрајзингер.

8. октобар 1945.

ИАБ-42-К262-204

Спис 1 лист

Поглeдај документ

Визирање пасоша Давида Албахарија

Начелство округа смедеревског обавестило је Управитељство вароши Београда да Аврам Албахари при одласку из Смедерева није понео пасош који се налази код тог Начелства. Управитељство се моли да Албахарија због тога опомене као и да му наплати 20 гроша за визирање пасоша.

13-20. мај 1847.

ИАБ-1-К72-1847-Ф5-1290

Спис 2 листа

Поглeдај документ

Визирање путних исправа

Предмет по захтеву Начелства округа смедеревског Управитељству вароши Београда да од Саве Тодоровића, Давида Ескеназија и Јакова Руса наплати визирање пасоша. Именовани су у Смедереву боравили ради трговине, али нису платили визирање пасоша како закон налаже. У прилогу путна исправа Давида Ескеназија.

26. јануар-1. март 1848.

ИАБ-1-К87-1848-Ф2-237

Спис 7 листова

Поглeдај документ

Вера Аст - картон житеља

Пријава пребивалишта Вере Аст, фармацеута.

15. април 1940.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Власништво куће у којој живи Моша Аврамовић

Молба Суда вароши Београда Управитељству вароши београдске да сазна ко је власник куће у којој живи Моша Аврамовић. Аврамовић је тврдио да је кућа власништво његове жене, а она да је власништво рабина, док су се старији грађани сећали да је општина купила кућу и поклонила је сиромашној породици Аврамовић.

26. јануар 1848.

ИАБ-1-К89-1848-Ф3-576

Спис 3 листа

Поглeдај документ

Валерија Бајор - картон житеља

Пријава пребивалишта Валерије Бајор, домаћице.

22. август 1941.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Вида Бакиш - картон житеља

Пријава пребивалишта Виде Бакиш, домаћице.

25. август 1935.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Виола Цвајгентал - картон житеља

Пријава боравишта Виоле Цвајгентал, домаћице.

17. мај 1940.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Виљем Ауслендер - картон житеља

Пријава боравишта Виљема Ауслендера, дашчарског помоћника

24. април 1940.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Вилма Ауслендер - картон житеља

Пријава боравишта Вилме Ауслендер, артисткиње.

2. децембар 1925.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Вељко Ауфербер - картон житеља

Пријава боравишта Вељка Ауфербера, дипломираног машинског техничара.

13. јануар 1939.

ИАБ-1-КЖ

Спис

Поглeдај документ

Веза Атијас - картон житеља

Пријава пребивалишта Везе Атијас, домаћице.

3. мај 1924.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Вилим Аст - картон житеља

Пријава пребивалишта Вилима Аста, прокуристе.

16. мај 1932.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Вида Асаел - картон житеља

Пријава пребивалишта Виде Асаел, домаћице.

17. мај 1934.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Вељко Анфебер - картон житеља

Пријава пребивалишта Вељка Анфебера, дипломираног техничара.

13. јануар 1939.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Винуча Анаф - картон житеља

Пријава пребивалишта Винуче Анаф, домаћице.

8. јул 1940.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Валерија Цвибак - картон житеља

Пријава пребивалишта Валерије Цвибак, домаћице.

23. август 1939.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Вида Амираз - картон житеља

Пријава пребивалишта Виде Амираз, рођ. Бенвенисти, домаћице.

21. јул 1938.

ИАБ-1-КЖ

Спис

Поглeдај документ

Укупно 967