logo

ЈЕВРЕЈСКА ДИГИТАЛНА ЗБИРКА

ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА БЕОГРАДА

Претрага по имену:

Детаљна претрага

ДИГИТАЛНА ЗБИРКА У БРОЈЕВИМА

200

ГОДИНА ИСТОРИЈЕ

59

ФОНДОВА И ЗБИРКИ

60000

ДИГИТАЛИЗОВАНИХ СТРАНА

Веза Атијас - картон житеља

Пријава пребивалишта Везе Атијас, домаћице.

3. мај 1924.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Вилим Аст - картон житеља

Пријава пребивалишта Вилима Аста, прокуристе.

16. мај 1932.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Вида Асаел - картон житеља

Пријава пребивалишта Виде Асаел, домаћице.

17. мај 1934.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Вељко Анфебер - картон житеља

Пријава пребивалишта Вељка Анфебера, дипломираног техничара.

13. јануар 1939.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Винуча Анаф - картон житеља

Пријава пребивалишта Винуче Анаф, домаћице.

8. јул 1940.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Валерија Цвибак - картон житеља

Пријава пребивалишта Валерије Цвибак, домаћице.

23. август 1939.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Вида Амираз - картон житеља

Пријава пребивалишта Виде Амираз, рођ. Бенвенисти, домаћице.

21. јул 1938.

ИАБ-1-КЖ

Спис

Поглeдај документ

Вилхелм Алперн - картон житеља

Пријава пребивалишта Вилхелма Алперна, трговца.

4. октобар 1933.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Виктор Алтарас - картон житеља

Пријава пребивалишта Виктора Алтараса, трговца.

18. јануар 1939.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Винуча Алмузлино - картон житеља

Пријава пребивалишта Винуче Алмузлино, домаћице.

14. мај 1925.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Винуча Барукић - картон житеља

Пријава пребивалишта Винуче Барукић, домаћице.

28. децембар 1932.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Винуча Барух - картон житеља

Пријава пребивалишта Винуче Барух, рођ. Леви, домаћице.

23. децембар 1937.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Виолет Барух - картон житеља

Пријава пребивалишта Виолет Барух, домаћице.

23. јул 1937.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Винућа Барух - картон житеља

Пријава пребивалишта Винуће Барух, шнајдерске ученице.

27. април 1924.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Винка Барух - картон житеља

Пријава пребивалишта Винке Барух, кројачице.

15. септембар 1939.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Винича Барух - картон житеља

Пријава пребивалишта Виниче Барух, ученице.

24. новембар 1938.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Веза Барух - картон житеља

Пријава пребивалишта Везе Барух, рођ. Русо, домаћице.

1941.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Венезиа Алмузлино - картон житеља

Пријава пребивалишта Венезие Алмузлино, кројачице.

7. новембар 1934.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Владислав Гутман - картон житеља

Пријава пребивалишта Владислава Гутмана, лекара.

10. октобар 1940.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Вида Алтарац - картон житеља

Пријава пребивалишта Виде Алтарац, кројачице.

28. март 1935.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Визурка Давид - картон житеља

Пријава пребивалишта Визурке Давид, рентијерке.

6. јануар 1934.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Валерија Дајч - картон житеља

Пријава пребивалишта Валерије Дајч, домаћице.

2. август 1941.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Вилим Дајч - картон житеља

Пријава пребивалишта Вилима Дајча, бившег чиновника.

9. септембар 1941.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Вилма Дајч - картон житеља

Пријава пребивалишта Вилме Дајч, домаћице.

28. септембар 1941.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Вилма Дајч - картон житеља

Пријава пребивалишта Вилме Дајч, домаћице.

28. септембар 1941.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Вера Чањи - картон житеља

Пријава пребивалишта Вере Чањи, ученице.

24. јул 1936.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Ватрослав Алтман - картон протераног лица

Картон протераног Ватрослава Алтмана, трговачког путника.

1936.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Ватрослав Алтман - картон житеља

Пријава пребивалишта Ватрослава Алтмана, трговачког путника.

1. јун 1935.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Владимир Алтман - картон житеља

Пријава пребивалишта др Владимира Алтмана, лекара.

17. јун 1924.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Винка Алшех - картон житеља

Пријава пребивалишта Винке Алшех, домаћице.

21. јун 1938.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Укупно 967