logo

ЈЕВРЕЈСКА ДИГИТАЛНА ЗБИРКА

ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА БЕОГРАДА

Претрага по имену:

Детаљна претрага

ДИГИТАЛНА ЗБИРКА У БРОЈЕВИМА

200

ГОДИНА ИСТОРИЈЕ

59

ФОНДОВА И ЗБИРКИ

60000

ДИГИТАЛИЗОВАНИХ СТРАНА

Винка Габај - картон житеља

Пријава пребивалишта Винке Габај, кројачице.

29. јул 1924.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Вука Габај - картон житеља

Пријава пребивалишта Вуке Габај, домаћице.

3. новембар 1938.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Вида Џиван - картон житеља

Пријава пребивалишта Виде Џиван, домаћице.

28. октобар 1940.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Вилхелмина Хајдбредер - картони житеља

Пријава пребивалишта Вилхелмине Хајдбредер, чиновнице.

11. мај 1934.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Витеслав Ганзел - картон житеља

Пријава пребивалишта Витеслава Ганзела, трговца.

15. новембар 1940.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Венезија Гаон - картон житеља

Пријава пребивалишта Венезије Гаон, шваље.

17. октобар 1930.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Викторија Гаон - картон житеља

Пријава пребивалишта Викторије Гаон, козметичарке.

3. децембар 1928.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Виктор Бенвенисти - картон житеља

Пријава пребивалишта Виктора Бенвенистија, студента.

16. август 1935.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Вилхелм Фајвалд - картон житеља

Пријава пребивалишта Вилхелма Фајвалда, типографа.

3. април 1933.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Видал Гатењо - картон житеља

Пријава пребивалишта Видала Гатења.

4. јануар 1928.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Виктор Хајсе - картон житеља

Пријава пребивалишта Виктора Хајсеа, студента.

24. март 1934.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Вилим Хајзлер - картон житеља

Пријава пребивалишта Вилима Хајзлера, вајара.

31. јул 1931.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Владислав Фајер - картон житеља

Пријава пребивалишта Владислава Фајера, трговца.

18. јун 1937.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Волф Фајнштајн - картон житеља

Пријава пребивалишта Волфа Фајнштајна, трговца.

13. децембар 1926.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Вичим Хајлер - картон житеља

Пријава пребивалишта Вичима Хајлера, вајара.

2. август 1940.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Владислав Гере - потерница

Потерница за Владиславом Гереом, приватним чиновником.

1940.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Владислав Гере - картон житеља

Пријава пребивалишта Владислава Гереа, артисте.

5. август 1934.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Вилмош Герег - картон житеља

Пријава пребивалишта Вилмоша Герега, капелана.

17. октобар 1934.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Винтура Гершон - картон житеља

Пријава пребивалишта Винтуре Гершон, домаћице.

10. август 1936.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Вилма Хајош - картон житeља

Пријава пребивалишта Вилме Хајош, рођ. Розенбергер, домаћицe.

11. јун 1940.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Владимир Ебенспангер - картон житеља

Пријава пребивалишта Владимира Ебенспангера, зуботехничара.

30. мај 1938.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Вилхелм Банет - картон житеља

Пријава пребивалишта Вилхелма Банета, приватног чиновника.

4. септембар 1925.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Вилим Хајслер - картон житeља

Пријава пребивалишта Вилима Хајслера, сликара и вајара,

11. јун 1940.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Вилма Холоши - картон житеља

Пријава пребивалишта Вилме Холоши, рођ. Жилзер.

4. новембар 1939.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Волфрам Хамбургер - картон житеља

Пријава пребивалишта Волфрама Хамбургера, трговца.

3. фебруар 1934.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Вилим Хан - картон житеља

Пријава пребивалишта Вилима Хана, трговца.

29. мај 1940.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Вилма Хан - картон житеља

Пријава пребивалишта Вилме Хан, домаћице.

4. јун 1936.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Владислав Хан - картон житеља

Пријава пребивалишта Владислава Хана, чиновника.

8. новембар 1935.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Вера Еизлер - картон житеља

Пријава пребивалишта Вере Еизлер, домаћице.

15. новембар 1935.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Вилма Хандлер - картон житеља

Пријава пребивалишта Вилме Хандлер, чиновнице.

20. август 1941.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Укупно 967