logo

ЈЕВРЕЈСКА ДИГИТАЛНА ЗБИРКА

ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА БЕОГРАДА

Претрага по имену:

Детаљна претрага

ДИГИТАЛНА ЗБИРКА У БРОЈЕВИМА

200

ГОДИНА ИСТОРИЈЕ

59

ФОНДОВА И ЗБИРКИ

60000

ДИГИТАЛИЗОВАНИХ СТРАНА

Гизела Леви - картон житеља

Пријава пребивалишта Гизеле Леви.

24. јануар 1933.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Грација Ардити - картон житеља

Пријава пребивалишта Грације Ардити, домаћице.

9. март 1940.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Гизела Аријети - картон житеља

Пријава пребивалишта Гизеле Аријети, домаћице.

7. октобар 1941.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Гиза Ангелус - картон житеља

Пријава пребивалишта Гизе Ангелус, уметнице.

1. септембар 1932.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Габриела Цеви - картон житеља

Пријава пребивалишта Габриеле Цеви, куварице.

30. октобар 1937.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Гизела Целингер - картон житеља

Пријава пребивалишта Гизеле Целингер, домаћице.

23. октобар 1933.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Гизела Циклан - картон житеља

Пријава пребивалишта Гизеле Циклан, домаћице.

26. фебруар 1941.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Грета Алсаид - картон житеља

Пријава пребивалишта Грете Алсаид, домаћице.

15. јул 1934.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Гина Леви - картон житеља

Пријава пребивалишта Гине Леви.

23. октобар 1939.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Герзон Бариз - картон житеља

Пријава пребивалишта Герзона Бариза, трговачког помоћника.

16. октобар 1934.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Гина Барух - картон житеља

Пријава пребивалишта Гине Барух, кројачице.

14. октобар 1938.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Гинтер Гусман - картон житеља

Пријава пребивалишта Гинтера Гусмана, ташнера.

13. новембар 1939.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Гизела Гутман - картон житеља

Пријава пребивалишта Гизеле Гутман, домаћице.

22. август 1941.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Грација Алтарац - картон житеља

Пријава пребивалишта Грације Алтарац, шнајдерке.

21. јун 1929.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Габриела Дајч - картон житеља

Пријава пребивалишта Габриеле Дајч, домаћице.

30. мај 1940.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Габриел Дајч - картон житеља

Пријава пребивалишта Габриела Дајча, архитекте.

13. мај 1927.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Гавра Дајч - картон житеља

Пријава пребивалишта Гавре Дајча, трговачког агента.

24. јун 1937.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Гизела Дајч - картон житеља

Пријава пребивалишта Гизеле Дајч, ученице.

8. октобар 1936.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Гавро Алтман - картон житеља

Пријава пребивалишта Гавра Алтмана, ученика.

14. фебруар 1947.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Гизела Алшех - картон житеља

Пријава пребивалишта Гизеле Алшех, шнајдерке.

16. мај 1924.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Грација Алкалај - картон житеља

Пријава пребивалишта Грације Алкалај, ученице.

10. јул 1934.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Грета Алкалај - картон житеља

Пријава пребивалишта Грете Алкалај, домаћице.

7. октобар 1940.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Гершон Алкалај - картон житеља

Пријава пребивалишта Гершона Алкалаја, шпекуланта.

21. јул 1928.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Гизела Баумел - картон житеља

Пријава пребивалишта Гизеле Баумел, домаћице.

26. август 1937.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Гета Баха - картон житеља

Пријава пребивалишта Гете Баха, домаћице.

29. септембар 1933.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Габриел Албалаковић - картон житеља

Пријава пребивалишта Габриела Албалаковића, пиљара.

15. новембар 1939.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Грета Ајгенмахт - картон житеља

Пријава пребивалишта Грете Ајгенмахт.

24. јануар 1933.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Грета Албахари - картон житеља

Пријава пребивалишта Грете Албахари, чиновнице.

11. новембар 1929.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Грета Ајзинеберг - картон житеља

Пријава пребивалишта Грете Ајзинеберг, домаћице.

26. мај 1941.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Гина Аксеи- картон житеља

Пријава пребивалишта Гине Аксеи, војне чиновнице.

25. август 1946.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Укупно 535