logo

ЈЕВРЕЈСКА ДИГИТАЛНА ЗБИРКА

ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА БЕОГРАДА

Претрага по имену:

Детаљна претрага

ДИГИТАЛНА ЗБИРКА У БРОЈЕВИМА

200

ГОДИНА ИСТОРИЈЕ

59

ФОНДОВА И ЗБИРКИ

60000

ДИГИТАЛИЗОВАНИХ СТРАНА

Демајо Мајић - картон житеља

Пријава пребивалишта Демаја Мајића.

4. децембар 1940.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Давид Мајо - картон житеља

Пријава пребивалишта Давида Маја, књиговође.

30. април 1924.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Давид Мајсел - картон житеља

Пријава пребивалишта Давида Мајсела, надкантора.

17. октобар 1934.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Дора Калев - картон житеља

Пријава пребивалишта Доре Калев, домаћице.

29. август 1940.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Давид Калеф - картон житеља

Пријава пребивалишта Давида Калефа, трговачког помоћника.

29. мај 1931.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Драгутин Малер - картон житеља

Пријава пребивалишта Драгутина Малера, трговца.

17. октобар 1934.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Драго Фирст - картон житеља

Пријава пребивалишта Драга Фирста, чиновника.

17. мај 1928.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Давид Фишбајн - картон житеља

Пријава пребивалишта Давида Фишбајна, трговачког путника.

16. април 1924.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Двора Гурарис - картон житеља

Пријава пребивалишта Дворе Гурарис, студенткиње.

24. септембар 1937.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Даниел Фишер - картон житеља

Пријава пребивалишта Даниела Фишера, трговачког помоћника.

15. новембар 1940.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Дезидер Фишер - картон житеља

Пријава пребивалишта Дезидера Фишера, приватног чиновника.

29. септембар 1936.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Дезидер Фишер - картон житеља

Пријава пребивалишта Дезидера Фишера, чиновника.

18. март 1937.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Досије Специјалне полиције о лажним личним картама

Досије Специјалне полиције о лажним личним картама које су издате Јеврејима. У предмету се налази и досије о прилозима које је сакупило Представништво Јеврејске заједнице у Београду за помоћ јеврејским избеглицама.

23. јун - 31. децембар 1941.

ИАБ-1-СП-III-8-K144/2

Спис 16 листова

Поглeдај документ

Досије Специјалне полиције о потрази за Аврамом Мандиловићем

Досије Специјалне полиције о потрази за Аврамом Мадиловићем и Бором Берахом и њиховим породицама.

8-18. децембар 1941.

ИАБ-1-СП-III-8/1-K144/3

Спис 5 листова

Поглeдај документ

Давид Бераха - персонални досије Општине града Београда

Персонални досије Давида Ч. Берахе, апотекарског сарадника. У прилогу препис уверења о држављанству Краљевине Југославије, препис извода из књиге рођених синагоге у Лесковцу и др.

10. септембар 1925 - 17. август 1936.

ИАБ-6-К35

Спис 38 листова

Поглeдај документ

Давид Калић - картон житеља

Пријава пребивалишта Давида Калића, трговца.

1. новембар 1932.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Држављанство Мише Голдштајна

Обавештење Управе града Београда Суду општине београдске да је Миша Голдштајн, печаторезац и бивши турски поданик, добио држављанство Краљевине СХС.

30. април 1925.

ИАБ-6-К155

Спис 1 лист

Поглeдај документ

Држављанство Соломона Ејдуса

Обавештење Управе града Београда Суду општине београдске да је Соломон Ејдус, бивши руски поданик, добио држављанство Краљевине СХС.

13. март 1925.

ИАБ-6-К155

Спис 1 лист

Поглeдај документ

Давид Капон - персонални досије Општине града Београда

Персонални досије Давида Капона, чиновника Одељења унутрашњих послова Општине града Београда.

4. мај - 4. јул 1945.

ИАБ-6-К124

Спис 6 листова

Поглeдај документ

Данило Коен - персонални досије Општине града Београда

Персонални досије Данила Коена, монтера Дирекције трамваја и осветљења Општине града Београда. У прилогу извод из књиге венчаних Црквено школске јеврејске општине у Београду. Априла 1941. Коен је отпуштен из службе заједно са другим Јеврејима.

13. мај 1927- 30. новембар 1941

ИАБ-6-К129

Спис 26 листова

Поглeдај документ

Дезидер Хоровиц - картон житеља

Пријава пребивалишта Дезидера Хоровица, адвоката.

20. август 1941.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Давид Мандил - пријава имовине

Пријава имовине Давида Мандила, Улица Сибињанин Јанка 1.

7. јун 1941.

ИАБ-6-К273-109

Спис 2 листа

Поглeдај документ

Давид Алкалај - пријава имовине

Пријава имовине Давида Алкалаја, бравара, Јеврејска улица 9.

7. јун 1941.

ИАБ-6-К273-110

Спис 2 листа

Поглeдај документ

Давид Русо - пријава имовине

Пријава имовине Давида М. Руса, Улица Страхињића Бана 29.

7. јун 1941.

ИАБ-1-К273-115

Спис 2 листа

Поглeдај документ

Давид Хохнер - картон житеља

Пријава пребивалишта Давида Хохнера, директора.

22. фебруар 1924.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Допис Врховног државног тужилаштва о масонима и Јеврејима

Допис Врховног државног тужиоца Јована Костића председнику Владе Милану Недићу у коме излаже развој масонерије и јеврејства у Краљевини Срба Хравата и Словенаца од 1918. године и опасностима које од њих прете, па стога предлаже доношење Закона о заштити нације који би масонерију означио као злочин за који би биле предвиђене оштре казне.

30. октобар 1942.

ИАБ-1-СП-IV-1942-К588

Спис 5 листова

Поглeдај документ

Давид Албала - персонални досије Општине града Београда

Персонални досије Давида Албале, општинског лекара.

19. април - 2. јун 1922.

ИАБ-6-К4

Спис 3 листа

Поглeдај документ

Давид Мајо - пријава имовине

Пријава имовине Давида Маја, приватног чиновника, Улица војводе Богдана 46.

7. јун 1941.

ИАБ-6-К273-88

Спис 2 листа

Поглeдај документ

Давид Тајтацак - пријава имовине

Пријава имовине Давида А. Тајтацака, Југ Богданова улица 21.

8. јун 1941.

ИАБ-6-К273-78

Спис 2 листа

Поглeдај документ

Давид Клајн – евиденција логора на Бањици

Давид Клајн, трговац, евидентиран под бројем 246 као заточеник Бањичког логора. Одведен 17. септембра 1941. у Јеврејски логор Земун.

14. септембар 1941.

ИАБ-1-КБЛ

Књига

Поглeдај документ

Укупно 2845