logo

ЈЕВРЕЈСКА ДИГИТАЛНА ЗБИРКА

ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА БЕОГРАДА

Претрага по имену:

Детаљна претрага

ДИГИТАЛНА ЗБИРКА У БРОЈЕВИМА

200

ГОДИНА ИСТОРИЈЕ

59

ФОНДОВА И ЗБИРКИ

60000

ДИГИТАЛИЗОВАНИХ СТРАНА

Еугеније Вајс - картон житеља

Пријава пребивалишта Еугеније Вајс, рођ. Радингер, домаћице.

20. април 1934.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Еуген Вајс - картон житеља

Пријава пребивалишта Еугена Вајса, трговачког путника.

15. април 1940.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Еуген Вајс - картон житеља

Пријава пребивалишта Еугена Вајса, трговца.

19. април 1940.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Етел Вајс - картон житеља

Пријава пребивалишта Етел Вајс, домаћице.

15. септембар 1941.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Естира Вајс - картон житеља

Пријава пребивалишта Естире Вајс, приватијеа.

6. мај 1937.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Ернестина Вајс - картон житеља

Пријава пребивалишта Ернестине Вајс, домаћице.

1. мај 1940.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Ернест Вајс - картон житеља

Пријава пребивалишта Ернеста Вајса, трогвачког агента.

8. мај 1924.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Ерне Вајс - картон житеља

Пријава пребивалишта Ернеа Вајса, приватног чиновника.

4. октобар 1940.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Естера Вајс - картон житеља

Пријава пребивалишта Естере Вајс, раднице.

3. мај 1940.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Ерна Вајс - картон житеља

Пријава пребивалишта Ерне Вајс, домаћице.

25. децембар 1926.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Ерна Вајс - картон житеља

Пријава пребивалишта Ерне Вајс, рођ. Леви, домаћице.

25. децембар 1936.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Ержи Вајс - картон житеља

Пријава пребивалишта Ержи Вајс, домаћице.

21. август 1941.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Ервин Вајс - картон житеља

Пријава пребивалишта Ервина Вајса, приватног чиновника.

1. новембар 1938.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Ервин Вајс - картон житеља

Пријава пребивалишта др Ервина Вајса, лекара.

28. октобар 1935.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Ема Вајс- картон житеља

Пријава пребивалишта Еме Вајс, домаћице.

4. децембар 1933.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Елизабета Вајс - картон житеља

Пријава пребивалишта Елизабете Вајс, рођ. Розентал, домаћице.

29. март 1937.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Елеонора Вајс - картон житеља

Пријава пребивалишта Елеоноре Вајс, дипломиране правнице.

23. август 1934.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Елемир Вајс - потерница

Потерница за Елемиром Вајсом.

1939.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Елвира Вајс - картон житеља

Пријава пребивалишта Елвире Вајс, домаћице.

21. август 1941.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Ела Вајс - картон житеља

Пријава пребивалишта Еле Вајс, домаћице.

19. фебруар 1940.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Едуард Вајс - картон протераног лица

Картон протераног Едуарда Вајса, трговца.

1937.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Едуард Вајс - картон жтеља

Пријава пребивалишта Едуарда Вајса, трговца.

26. мај 1937.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Едмунд Вајс - картон житеља

Пријава пребивалишта Едмунда Вајса, адвоката.

27. август 1934.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Едита Вајс - картон житеља

Пријава пребивалишта Едите Вајс, приватне чиновнице.

2. новембар 1936.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Едит Вајс - картон житеља

Пријава пребивалишта Едит Вајс.

16. јануар 1940.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Едит Вајс - картон житеља

Пријава пребивалишта Едит Вајс, домаћице.

12. новембар 1937.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Егон Вајс - картон житеља

Пријава пребивалишта Егона Вајса, трговачког заступника.

29. јун 1929.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Евгенија Вајс - картон житеља

Пријава пребивалишта Евгеније Вајс, студента медицине.

25. август 1936.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Евгеније Вајс - картон житеља

Пријава пребивалишта др Евгенија Вајса, лекара.

20. јануар 1932.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Ева Вајс - картон житеља

Пријава пребивалишта Еве Вајс, приватне чиновнице.

3. новембар 1936.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Укупно 1542