logo

ЈЕВРЕЈСКА ДИГИТАЛНА ЗБИРКА

ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА БЕОГРАДА

Претрага по имену:

Детаљна претрага

ДИГИТАЛНА ЗБИРКА У БРОЈЕВИМА

200

ГОДИНА ИСТОРИЈЕ

59

ФОНДОВА И ЗБИРКИ

60000

ДИГИТАЛИЗОВАНИХ СТРАНА

Жалба јеврејских трговаца на забрану рада недељом и празницима

Министарство унутрашњих послова препоручило је Управитељству вароши Београда да не усвоји жалбу јеврејских трговаца, Манахаима Хасана и Хаима Коена, на забрану рада недељом и празницима, као и да испита њихове изјаве о појединим богатим трговцима који недељом и празницима не раде али тргују "испод руке".

23. новембар 1840.

ИАБ-1-К8-1840-Ф2-186

Спис 2 листа

Поглeдај документ

Жалба против Мојсеја Коена због упропашћених буради

Молба Суда вароши Београда Управитељству вароши Београда да испита у каквом се стању налазе бурад која је Мојсеј Коен позајмио од Јоце Владовића из Милановца. Молба је послата по жалби Владовића да му је Коен позајмљену бурад упропастио.

11. април 1847.

ИАБ-1-К70-1847-Ф4-878

Спис 2 листа

Поглeдај документ

Жалба Опанчарског еснафа против јеврејских трговаца

Чаругџијски (опанчарски) еснаф поднео је жалбу Управитељству вароши Београда против јеврејских трговаца који продају опанке на штету Еснафа.

4-12. октобар 1848.

ИАБ-1-К97-1848-2705

Спис 3 листа

Поглeдај документ

Жалба Мушелана Левија

Преписка Попечитељства правосуђа и просвете и Управитељства вароши Београда о жалби коју је трговац Мушелан Леви поднео том Попечитељству.

29. новембар - 8. децембар 1848.

ИАБ-1-К99-1848-3288

Спис 3 листа

Поглeдај документ

Жарко Цангер - картон житеља

Пријава пребивалишта Жарка Цангера, трговца.

10. јануар 1936.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Жалба Сабитаја Коена

Сабитај Коен, трговац из Београда жалио се Попечитељству унутрашњих дела да му је Управитељство вароши београдске протерало у Турску двојицу калфи, а трећег ухапсило, због чега не може да настави са својим послом.

15. јул 1850.

ИАБ-1-К141-1850-Ф11-1879

Спис 4 листа

Поглeдај документ

Жалба протераног Исака Секалија

Попечитељство унутрашњих дела наложило је Управитељству вароши београдске да испита жалбу потурченог Јеврејина Исака Секалија, који се жалио да га остали Јевреји из Београда без разлога гоне, због чега је и веру морао променити. Управитељство је одговорило да је Исак Сакали протеран јер је крао јеврејску децу за Турке, као и да је хтео једну жену силовати. После тога је побегао у Турску да би избегао затвор. Управитељство је њега и његовог сина протерало на молбу Јеврејске општине.

4.октобар-2. децембар 1851.

ИАБ-1-К172-1851-Ф17-3014

Спис 4 листа

Поглeдај документ

Жигмонд Астербаум - картон жотеља

Пријава пребивалишта Жигмонда Астербаума, трговца.

1. април 1933.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Жигмонд Астербаум - картон жотеља

Пријава пребивалишта Жигмонда Астербаума, трговца.

28. октобар 1937.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Жермена Асланд - картон житеља

Пријава пребивалишта Жермене Асланд, домаћице.

18. октобар 1932.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Жалба Еснафа болтаџијског против јеврејских трговаца

Попечитељство унутрашњих дела наложио је Управитељству вароши Београда да извиди жалбу Еснафа болтаџијског против Јевреја који се не придржавају постојеће еснафске уредбе, не плаћају прописане таксе и остале дажбине. У предмету се налази копија писма Јеврејске општине која је објаснила да, између осталог, Јевреји због верских закона не могу бити у Еснафу заједно са Србима.

17. октобар 1851 - 19. јануар 1853.

ИАБ-1-К194-1853-Ф1-132

Спис 10+(1) листова

Поглeдај документ

Жалба Јеврејске општине због забране куповине коже, воска и других производа

Молба Попечитељства унутрашњих дела Управитељству вароши Београда да извиди жалбу Јеврејске општине по којој је њеним члановима забрањена куповина коже, воска и других производа. Управитељство је у извештају навело да Јеврејима није забрањено трговати али да постоје јасна правила у које време и на којој пијаци се може вршити продаја и куповина робе.

21. јануар - 12. фебруар 1853.

ИАБ-1-К194-1853-Ф1-207

Спис 5 листова

Поглeдај документ

Жозет Асео - картон житеља

Пријава пребивалишта Жозет Асео, домаћице.

28. октобар 1932.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Жалба Аврама Руса због хапшења

Допис Попечитељства иностраних дела Управитељству вароши Београда поводом жалбе Аврама Руса против власти у Митровици, због хапшења. Попечитељство је на основу извештаја Аустријског конзулата обавестило Управитељство да је Русо ухапшен по тужби његовог дужника Јована Атанасијевића. Тужба се показала као лажна па је Русо пуштен из затвора, а против Атанасијевића је подигнута тужба.

16. фебруар - 3. март 1855.

ИАБ-1-К265-1855-Ф4-40

Спис 2 листа

Поглeдај документ

Жанина Арости - картон житеља

Пријава пребивалишта Жанине Арости, домаћице.

15. јул 1941.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Жак Арости - картон житеља

Пријава пребивалишта Жака Аростија, студента.

5. новембар 1932.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Жалба против јеврејских трговаца због продаје сапуна

Жалба Еснафа сапунџијског Управитељству вароши Београда против неколико јеврејских трговаца који су из Аустроугарске донели веће количине сапуна и које продају по вароши, чинећи тако штету Еснафу. Јеврејским трговцима из Аустроугарске забрањена је продаја сапуна.

28. јун - 26. јул 1855.

ИАБ-1-К291-1855-Ф20-80

Спис 7 листова

Поглeдај документ

Жанка Амираз -картон житеља

Пријава пребивалишта Жанке Амираз, рођ. Габај, домаћице.

18. новембар 1935.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Жалба Исака Албахарија против турских власти

Допис Управитељства вароши београдске Попечитељству иностраних дела поводом жалбе Исака Хескијана Албахарија против турских власти јер су Мустафу дуванџију, кога је он за крађу тужио, пустиле из затвора после само 8 дана, не наплативши му никакву казну.

28. јануар - 9. јул 1857.

ИАБ-1-К343-1857-Ф5-241

Спис 5 листова

Поглeдај документ

Жалба због забране доласка у Београд породице Исака Анђела

Допис Попечитељства унутрашњих дела Управитељству вароши Београда поводом жалбе Исака Аврамовића Анђела јер власти у Алексинцу нису хтеле пропустити његову жену и децу који су из Турске кренули за Београд. Од Управитељства је затражено да испита разлоге због којих је Аврамовићевој породици забрањен долазак.

26. август - 2. септембар 1857.

ИАБ-1-К344-1857-Ф6-78

Спис 2 листа

Поглeдај документ

Жалба против српских власти због забране одласка у Цариград

Попечитељство иностраних дела замолило је Управитељство вароши Београда да испита да ли је истинита жалба Јозефа, Јеврејина београдског, да му српске власти праве сметњу за одлазак у Цариград, где има суђење са својим ортаком Јаковом.

2. октобар 1843.

ИАБ-1-К26-1843-1609

Спис 3 листа

Поглeдај документ

Жоржета Барух - картон житеља

Пријава пребивалишта Жоржете Барух.

25. септембар 1935.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Жермена Алсаид - картон житеља

Пријава пребивалишта Жермене Алсаид, домаћице.

29. септембар 1936.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Жана Барух - картон житеља

Пријава пребивалишта Жане Барух, зубног лекара.

1. мај 1940.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Жалба због рада кафана после дозвољеног времена

Жалба неколико грађана са Зерека Управитељству вароши Београда поводом непридржавања радног времена од стране кафеџија у њиховом крају, до 10 сати зими и 11 сати лети. Њихова жалба односила се на рад кафане Мијата Пеића и Јеврејске кафане коју је под кирију држао Никола Јотић.

26. август 1858.

ИАБ-1-К412-1858-Ф19-228

Спис 1 лист

Поглeдај документ

Жанка Алмузлино - картон житеља

Пријава пребивалишта Жанке Алмузлино, кројачице.

6. децембар 1929.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Жалба Моше Соломоновића против Јефрема Михаиловића

Попечитељство правосуђа обавестило је Управитељство вароши Београда о жалби Моше Соломоновића против Јефрема Михаиловића, извршитеља варошког, јер га је оштетио приликом извршења пресуде у парници браће Барловац против Соломона Коена. Управитељству се препоручује да испита извршитеља о овим наводима и о томе пошаље извештај.

26. јул - 5. октобар 1860.

ИАБ-1-К492-1860-Ф14-131

Спис 4 листа

Поглeдај документ

Жига Алпар - картон житеља

Пријава пребивалишта Жиге Алпара, трговца, предузимача.

4. април 1924.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Жана Барух - картон житеља

Пријава пребивалишта Жане Барух, студенткиње медицине.

13. март 1939.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Жалба против пештанског трговца Ребека Хамела

Јеврем Давидовић, трговац из Београда, жалио се Управитељству вароши Београда против пештанског трговца Ребека Хамела јер му је продао мању количину платна него што је платио.

4. јун - 11. децембар 1861.

ИАБ-1-К562-1861-Ф14-288

Спис 7 листова

Поглeдај документ

Укупно 450