logo

ЈЕВРЕЈСКА ДИГИТАЛНА ЗБИРКА

ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА БЕОГРАДА

Претрага по имену:

Детаљна претрага

ДИГИТАЛНА ЗБИРКА У БРОЈЕВИМА

200

ГОДИНА ИСТОРИЈЕ

59

ФОНДОВА И ЗБИРКИ

60000

ДИГИТАЛИЗОВАНИХ СТРАНА

Заклетва Аврама Сузина

Молба Београдског варошког суда Управитељству вароши Београда да узме заклетву од Аврама Сузина којом ће потврдити истинитост тужбе коју је подигао против масе покојног Ћире Живковића, због дуга.

20-28. јул 1851.

ИАБ-1-К165-1851-Ф12-2107

Спис 3 листа

Поглeдај документ

Забрана путовања Самуила Адање

Молба Суда вароши Београда Управитељству вароши Београда да Самуилу Адањи забрани одлазак у Беч где се налази и његов ортак Давид Русо, јер је банкротирао, а код Суда има нерешених потраживања из његове имовине. Пошто је Адања одредио себи заступника у правним пословима, Суд је одобрио његов одлазак у Беч.

8. август 1852 - 14. април 1853.

ИАБ-1-К199-1853-Ф5-18

Спис 6 листова

Поглeдај документ

Зафира Арме - картон житеља

Пријава пребивалишта Зафире Арме, рођ. Русо, домаћице.

21. мај 1935.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Зелма Арав - картон житеља

Пријава пребивалишта Зелме Арав, домаћице.

6. јануар 1938.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Захтев за одузимање робе од Хананела Баруха

Београдски варошки суд тражио је од Управитељства вароши Београда да, на захтев заступника браће Моше и Израила Албахарија, стави секвестар на робу њиховог дужника, Хананела Баруха.

8. март -13. мај 1856.

ИАБ-1-К322-1856-Ф15-238

Спис 3 листа

Поглeдај документ

Заклетва Куче Хаима Коена у вези дуга

Молба Суда округа смедеревског Управитељству вароши Београда да од Куче Хаима Коена затражи да пред рабином положи заклетву да му је Тоша Поповић остао дужан.

8. март - 15. мај 1858.

ИАБ-1-К393-1858-Ф9-292

Спис 2 листа

Поглeдај документ

Заоставштина Јозефа Толчинског

Преписка Суда вароши Београда и Управитељства вароши Београда у вези заоставштине покојног Јозефа Толчинског који је доселио из Русије у Србију. За стараоце његове имовине одређени су Вилхелм Ротенгер и Аврам Голдштајн. У предмету се налази процена непокретних добара Толчинског, попис ствари у трговини, списак продатих ствари, списак накита и других вредности...

12. јун 1853 - 23. октобар 1858.

ИАБ-1-К391-1858-Ф9-16

Спис 166 листова

Поглeдај документ

Забрана рада Примирителног суда при Јеврејској општини

Преписка Попечитељства правосуђа и просвете и Управитељства вароши Београда у вези забране рабинима и кметовима Јеврејске општине да и даље држе свој незаконити примирителни суд, већ да се у свим парничним делима обрате постојећем Примирителном суду варошком.

24. фебруар - 2. март 1843.

ИАБ-1-К23-1843-410

Спис 3 листа

Поглeдај документ

Забрана путовања због дуга

Телеграфска депеша Стевана Живковића из Смедерева Управитељству вароши Београда којом моли да се Бохору, сину Аврамачина, одузме пасош како не би побегао у Аустрију док му не плати дуг. Бохор је у Управитељству изјавио да ће одустати од намераваног пословног пута у Пешту.

15. новембар - 4. децембар 1857.

ИАБ-1-К365-1857-Ф17-290

Спис 4 листа

Поглeдај документ

Захтев за полагање заклетве

Молба Суда округа ћупријског Управитељству вароши Београда да потражи Самуила Алкалаја и од њега затражи заклетву којом ће потврдити истинитост своје тужбе против Јефрема Михаиловића, подигнуте због дуга. Управитељство је известило Суд да Алкалај не живи више у Београду већ у Турској.

23. март - 22. октобар 1857.

ИАБ-1-К365-1857-Ф17-211

Спис 2 листа

Поглeдај документ

Заоставштина Морена Магриса

Преписка Београдског варошког суда и Управитељства вароши Београда о заоставштини покојног Морена Магриса, казаса. За стараоце Магрисове имовине постављени су Јозеф Аврам Русо и Самуило Азријел Хаим. У прилогу попис имовине.

14. март 1856 - 13. децембар 1857.

ИАБ-1-К398-1858-Ф12-54

Спис 4 листа

Поглeдај документ

Заклетва Елијаса Којена

Суд вароши Београда наложио је Управитељству вароши Београда да од Елијаса Којена затражи да положи заклетву којом ће потврдити да му Риста Ђорђевић дугује 170 гроша и 10 пара.

5. октобар 1857 - 26. мај 1858.

ИАБ-1-К342-1857-Ф5-146

Спис 4 листа

Поглeдај документ

Злата Цимер - картон житеља

Пријава пребивалишта Злате Цимер, домаћице.

30. септембар 1941.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Зимбула Алтарас - картон житеља

Пријава пребивалишта Зимбуле Алтарас, рођ. Коен.

25. септембар 1941.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Забрана Хаиму Бенциону да напусти Београд

Управитељство вароши Београда обавестило је Суд округа црноречког да је обавестило Хаима Бенциона, надничара, да не сме напустити варош, као и да је наредило да му се не може издати пасош.

23. септембар 1858.

ИАБ-1-К415-1858-Ф21-144

Спис 1 лист

Поглeдај документ

Задик Барух - картон житеља

Пријава пребивалишта Задика Баруха, трговца.

27. јул 1927.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Зора Ћирковић - картон житеља

Пријава пребивалишта Зоре Ћирковић, пензионерке.

22. септембар 1938.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Зора Цирковић - картон житеља

Пријава пребивалишта Зоре Цирковић, пензионерке.

15. децембар 1937.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Заплена имовине Исака Пинкаса

Суд вароши Београда обавестио је Управитељство вароши Београда да Исак М. Пинкас не може да измири дуговања и наложио да се његова имовина попише и заплени.

27. мај 1858.

ИАБ-1-К387-1858-Ф7-79

Спис 1 лист

Поглeдај документ

Захтев за полагање заклетве код рабина

Суд вароши Београда обавестио је Управитељство вароши Београда да Јаков Сузин, који води трговину Аврама Сузина, мора да положи заклетву пред рабином, којом ће потврдити да му Бохор Адања Караоглановић, произвођача дуван папира, дугује 4200 гроша.

11. фебруар 1860.

ИАБ-1-К463-1860-Ф2-212

Спис 3 листа

Поглeдај документ

Забрана аустријске власти Јакову Алтарацу за унос робе у Србију

Молба Попечитељства унутрашњих дела Управитељству вароши Београда да извиди случај по тужби Јакова Алтараца због забране аустријске власти да у Србију пренесе пушчане цеви и чибуке.

31. децембар 1858 - 24. фебруар 1859.

ИАБ-1-К450-1859-Ф19-214

Спис 3 листа

Поглeдај документ

Зигмунд Цолер - картон житеља

Пријава пребивалишта Зигмунда Цолера, трговачког заступника.

17. септембар 1936.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Заплена имовине Јозефа Амудаја

Трговачки суд наложио је Управитељству вароши Београда да заплени покућство тенећеџије Јозефа Амудаја у вредности од 2000 гроша, колико износи његов дуг Ашеру Озеру, кога заступа Аврам Озер.

11-14. април 1860.

ИАБ-1-К474-1860-Ф5-8

Спис 2 листа

Поглeдај документ

Злата Алмузлино - картон житеља

Пријава пребивалишта Злате Алмузлино, домаћице.

19. јун 1933.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Зелма Гусман - картон житеља

Пријава пребивалишта Зелме Гусман, домаћице.

22. август 1941.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Закуп дућана од стране Јосифа Алмулија

Допис Начелства округа шабачког Управитељству вароши Београда поводом захтева Катарине Нинић да се бившим закупцима њеног дућана нареди да изнесу свој еспап, како би се нови закупац, Јосиф Алмули, могао уселити.

29. септембар 1860.

ИАБ-1-К492-1860-Ф14-27

Спис 3 листа

Поглeдај документ

Злата Гутман - картон житеља

Пријава пребивалишта Злате Гутман, трговачког путника.

9. новембар 1939.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Заклетва Конорте Баруха

Молба Београдског окружног суда Управитељству вароши Београда да од Конорте Баруха затражи да се пред рабином закуне да је Стевану Павловићу предао једну балу хартије да је пренесе из Пеште у Београд.

16. април - 5. мај 1860.

ИАБ-1-К475-1860-Ф5-372

Спис 2 листа

Поглeдај документ

Заоставштина Аврама Јосифа Озера

Суд вароши Београда упутио је молбу Управитељству вароши Београда да попише имовину преминулог Аврама Јосифа Озера, изузимајући капитал који је делио са пословним партнером Мошом Озером. У прилогу попис заоставштине.

27. октобар 1859 - 14. мај 1860.

ИАБ-1-К476-1860-Ф6-8

Спис 10+(1) листова

Поглeдај документ

Злоупотреба издатих уверења о владању

Преписка Попечитељства унутрашњих дела, Попечитељства финансија и Управитељства вароши Београда о случајевима да неки београдски Јевреји који желе отворити радње у унутрашњости Србије користе издата уверења о владању као доказ да су исписани из реда београдских грађана. Управитељство је тражило упутство за поступање у овим случајевима, подстакнуто захтевом Моше Озеровића и Морена Конортића да се овери уверење о владању које су издали Арону Коену.

9. фебруар - 12. март 1860.

ИАБ-1-К468-1860-Ф3-375а

Спис 6 листова

Поглeдај документ

Укупно 582