logo

ЈЕВРЕЈСКА ДИГИТАЛНА ЗБИРКА

ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА БЕОГРАДА

Претрага по имену:

Детаљна претрага

ДИГИТАЛНА ЗБИРКА У БРОЈЕВИМА

200

ГОДИНА ИСТОРИЈЕ

59

ФОНДОВА И ЗБИРКИ

60000

ДИГИТАЛИЗОВАНИХ СТРАНА

Злоупотреба издатих уверења о владању

Преписка Попечитељства унутрашњих дела, Попечитељства финансија и Управитељства вароши Београда о случајевима да неки београдски Јевреји који желе отворити радње у унутрашњости Србије користе издата уверења о владању као доказ да су исписани из реда београдских грађана. Управитељство је тражило упутство за поступање у овим случајевима, подстакнуто захтевом Моше Озеровића и Морена Конортића да се овери уверење о владању које су издали Арону Коену.

9. фебруар - 12. март 1860.

ИАБ-1-К468-1860-Ф3-375а

Спис 6 листова

Поглeдај документ

Здравко Барух - картон житеља

Пријава пребивалишта Здравка Баруха, приватијеа.

4. децембар 1933.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Зимбул Барух - картон житеља

Пријава пребивалишта Зимбуле Барух, домаћице.

3. април 1939.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Злата Барух - картон житеља

Пријава пребивалишта Злате Барух, домаћице.

6. децембар 1941.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Злата Барух - картон житеља

Пријава пребивалишта Злате Барух, домаћице.

16. август 1939.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Зумбула Барух - картон житеља

Пријава пребивалишта Зумбуле Барух, трговачке помоћнице, бивше домаћице.

18. јун 1925.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Зузи Давид - картон житеља

Пријава пребивалишта Зузи Давид.

8. јануар 1934.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Захтев за полагање заклетве

Поводом тужбе Морена Јакова Коена из Београда против заоставштине Николе Арнаутовића из Мораваца, Суд округа рудничког молио је Управитељство вароши Београда да се Морено Јаков Коен закуне пред рабином у истинитост својих тврдњи. Управитељство је известило Суд да не може узети заклетву пошто у Кварту дорћолском нема службеника који говори турски, пошто рабин зна само хебрејски и турски језик.

8. јун - 4. јул 1861.

ИАБ-1-К543-1861-Ф14-330

Спис 4 листа

Поглeдај документ

Златица Леви - картон житеља

Пријава пребивалишта Златице Леви.

23. октобар 1937.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Заплена имовине Јозефа Амудаја

Трговачки суд тражио је од Управитељства вароши Београда да на захтев Дине, супруге покојног Елијаса Амудаја, заплени имовину њеног дужника Јозефа Амудаја у вредности од 900 гроша.

7-30. јун 1861.

ИАБ-1-К515-1861-Ф3-239а

Спис 4 листа

Поглeдај документ

Забрана издавања визе Сари Гринштајн

Попечитељство унутрашњих дела известило је Управитељство вароши Београда да је у Београд из Новог Сада допутовала Јеврејка Сара или Сали Гринштајн, са исправом издатом од аустријске власти. Управитељству се налаже да јој не издаје визу за Аустрију до даље наредбе Попечитељства.

26. август - 6. септембар 1860.

ИАБ-1-К488-1860-Ф12-289

Спис 2 листа

Поглeдај документ

Задик Алтарац - картон житеља

Пријава пребивалишта Задика Алтараца, адвоката.

10. јануар 1940.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Зденка Давидовић - картон житеља

Пријава пребивалишта Зденке Давидовић, приватне чиновнице.

25. април 1935.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Захтев за стављање забране на примања Цветка Стојановића

Преписка Трговачког суда и Управитељства вароши Београда о захтеву пуномоћника Саламона Давича, трговца из Новог Сада, да се стави забрана на примања његовог дужника Цветка Стојановића, трговца из Београда.

16. јануар 1862.

ИАБ-1-К574-1862-Ф2-131

Спис 3 листа

Поглeдај документ

Заоставштина покојног Аврама Сузина

Преписка Суда вароши Београда и Управитељства вароши Београда о заоставштини покојног Аврама Сузина. Због потраживања фамилије, Сузинова удовица Бета тражила је од Суда да се попише његова имовина у Београду и Влашкој.

1- 29. јун 1862.

ИАБ-1-К605-1862-Ф17-86

Спис 17 листова

Поглeдај документ

Захтев за пописом ствари Мишулана Левија

Суд вароши Београда затражио је од Кварта дорћолског да попише имовину преминулог Мишулана Левија, а по захтеву његовог сина Арона Мишулана Левија. Кварт дорћолски известио је Суд да није у могућности пописати ствари Мишулана Левија, јер су се сви Јевреји из вароши на разне стране одселили и са собом понели своје покретности.

31. мај - 24. јул 1862.

ИАБ-1-К605-1862-Ф17-84

Спис 5 листова

Поглeдај документ

Захтев за саслушањем Аврама Бенциона због спорне облигације

Молба Управитељства вароши Београда Кварту Дорћолском да позове Аврама Бенциона и испита га о пореклу облигације Живана Јевтића из Бегаљице, а коју је његов пуномоћник поднео Примирителном суду.

26. новембар - 6. децембар 1862.

ИАБ-1-К608-1862-Ф19-94

Спис 2 листа

Поглeдај документ

Заплена имовине Димитрија Наумовића

Трговачки суд известио је Управитељство вароши Београда да варошки извршитељ није пописао и ставио забрану на еспап задуженог Димитрија Наумовића пошто га је Моша Меворах обавестио да не жели да се прими старатељства на дужниковом имовином. Суд је сматрао да се извршитељ није требао обазирати на Меворахово одбијање јер се он по тој ствари требао обратити суду.

22. мај - 7. новембар 1861.

ИАБ-1-К567-1861-Ф27-113

Спис 21 лист

Поглeдај документ

Заоставштина Соломона Д. Маја

Молба Суда вароши Београда Управитељству вароши Београда да попише и процени имовину преминулог Соломона Д. Маја, да сачини списак наследника, и у сагласности са удовицом изврши избор тутора његове заоставштине.

26. фебруар - 18. септембар 1862.

ИАБ-1-К607-1862-Ф18-323

Спис 7 листова

Поглeдај документ

Злата Алхалел - картон житеља

Пријава пребивалишта Злате Алхалел.

3. август 1940.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Заоставштина Јакова Манујела

Беја, удовица Јакова Манујела, кожарског трговца на Сави, упутила је молбу Управитељству вароши Београда да попише имовину покојног супруга, да списак пошаље Суду вароши Београда и да именује туторе његове заоставштине.

4. март - 31. мај 1863.

ИАБ-1-К665-1863-Ф13-55

Спис 7 листова

Поглeдај документ

Злата Алхалел - картон житеља

Пријава пребивалишта Злате Алхалел, домаћице.

31. август 1937.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Забрана држања кафане без дозволе

Кварт варошки известио је Управитељство вароши Београда да је Леон Давичо свој дућан претворио у кафану и изнајмио је извесном Јанаћку. Кварт је кафану затворио због чега се Давичо жалио Управитељству, али је тужба одбијена.

12. март - 5. април 1863.

ИАБ-1-К650-1863-Ф6-138

Спис 6 листова

Поглeдај документ

Захтев за поправком дућана Аврама Озера

Допис Београдског варошког суда Управитељству вароши Београда о захтеву Димитрија Главинића да заступници имовине покојног Аврама Озера поправе дућан који је од њих изнајмио, а који је оштећен током бомбардовања Београда. Молба је одбијена.

29. новембар 1862 - 22. новембар 1863.

ИАБ-1-К699-1863-Ф31-414

Спис 3 листа

Поглeдај документ

Затварање радње Аврама Пучина

Извештај Кварта дорћолског Управитељству вароши Београда поводом жалбе Аврама Пучина јер му је забрањено држање ашчинице, тј. радње за спремање и продају јела. Кварт тврди да је Пучини у радњи тајно продавао пиће и да му је због тога забрањен рад.

18. април - 28. јун 1863.

ИАБ-1-К669-1863-Ф15-379

Спис 9 листова

Поглeдај документ

Захтев да се одузме пасош Самујелу Алкалају

Димитрије Симић, заступник Меркаде Нисима Падра, молио је Управитељство вароши Београда да одузме пасош Самујелу Алкалају, како не би напустио Београд док му не врати дуг. Према Симићевим сазнањима Алкалај, који нема стално пребивалиште, налази се у Београду због женидбе. Управитељство није одузело пасош пошто Симић није поднео никакав доказ о дуговању.

27-28. септембар 1863.

ИАБ-1-К685-1863-Ф23-418

Спис 3 листа

Поглeдај документ

Зумбула Алкалај - картон житеља

Пријава пребивалишта Зумбуле Алкалај, ученице.

4. септембар 1941.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Злата Алкалај - картон житеља

Пријава пребивалишта Злате Алкалај, домаћице.

24. септембар 1941.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Злата Алкалај - картон житеља

Пријава пребивалишта Злате Алкалај, домаћице.

9. фебруар 1939.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Зелма Алкалај - картон житеља

Пријава пребивалишта Зелме Алкалај, ученице.

21. август 1939.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Укупно 592