logo

ЈЕВРЕЈСКА ДИГИТАЛНА ЗБИРКА

ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА БЕОГРАДА

Претрага по имену:

Детаљна претрага

ДИГИТАЛНА ЗБИРКА У БРОЈЕВИМА

200

ГОДИНА ИСТОРИЈЕ

59

ФОНДОВА И ЗБИРКИ

60000

ДИГИТАЛИЗОВАНИХ СТРАНА

Зора Кришковић - картон житеља

Пријава пребивалишта Зоре Кришковић.

2. мај 1939.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Злата Бухвалд - картон житеља

Пријава пребивалишта Злате Бухвалд, рођ. Абраханзон, домаћице.

1. септембар 1932.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Записници са конференција Удружења трговаца гвожђарске и техничке струке

Записници са конференција чланова Удружења трговаца гвожђарске и техничке струке за град Београд. Међу присутнима био је и Самуило Меворах.

19. јун - 31. децембар 1945.

ИАБ-1065-К97

Спис 28 листова

Заоставштина Исака Адање

Закључак Среског суда за II рејон града Београда којим се целокупна заоставштина покојног Исака Адање, бившег магистра фармације, оставља његовој сестри Маргити Нахмијас.

1. март 1945 - 4. април 1947.

ИАБ-1074-К91

Спис 2 листа

Поглeдај документ

Затварање радње Нисима Коена

Обавештење комесара министра трговине и индустрије о престанку са радом стакларско бакалске радње Нисима Коена у Господар Јевремовој улици 9.

25. август 1932.

ИАБ-1068-К74

Спис 1 лист

Поглeдај документ

Затварање радње Јакова Адање

Обавештење одељења за радње Управе града Београда о престанку са радом трговине боја Јакова Адање у Улици краља Петра 44.

22. новембар 1934.

ИАБ-1073-К1

Спис 1 лист

Поглeдај документ

Затварање радње Давида Мевораха

Обавештење комесара министра трговине и индустрија о престанку са радом стакларске радње Давида Х. Мевораха у Вишњићевој улици 3.

12. август 1933.

ИАБ-1073-К1

Спис 1 лист

Поглeдај документ

Записник са конференције Удружења трговаца моторних возила и припадајућег материјала

Записник са конференције Удружења трговаца моторних возила и припадајућег материјала. Међу присутним члановима Удружења био је и Моис Колономос.

22. јануар 1947.

ИАБ-1070-К31

Спис 3 листа

Затварање радње Хајима Сема

Обавештење Одељења за радње Управе града Београда о престанку са радом радње за продају аутомобилског прибора Ауто стоп, власништво Хајима Сема.

22. октобар 1936.

ИАБ-1070-К34

Спис 1 лист

Поглeдај документ

Захвалница Удружења трговачких агената и комисионара Максу Демајо

Захвалница Удружења трговачких агената и комисионара Максу Демају на говору који је одржао на годишњој скупштини Удружења.

17. април 1930.

ИАБ-1064-К19

Спис 1 лист

Поглeдај документ

Записник са редовне скупштине Удружења пиљара

Записник са редовне годишње скупштине Удружења пиљара за град Београд одржане 19. фебруара 1939. године у сали Радничке коморе. Седници су присуствовали и Хазан Израел, Азријел Романо, Аврам Б. Нисим, Јосиф Израел, Исак Барух и др.

19. фебруар 1939.

ИАБ-1075-К89

Спис 14 листова

Захвалница Славку Сингеру на новчаном прилогу

Потпорни и посмртни фонд Удружења трговаца мануфактурно текстилне и помодне робе захвалио се Славку Сингеру, члану управе Удружења и директору Југословенског кредитног завода, на новчаном прилогу.

23. септембар 1937.

ИАБ-1069-К185

Спис 1 лист

Затварање радње Леона Левија

Секција трговаца галантеријске, конфекцијске и кратке робе Удружења трговаца мануфактурно текстилне и помодне робе известила је Леона Д. Левија да је са жаљењем примила вест о престанку са радом његове трговачке радње.

25. август 1939.

ИАБ-1069-К180

Спис 1 лист

Затварање радње Моше Јосифовића

Обавештење комесара министра трговине и индустрије о затварању продавнице мануфактурне и стакларске робе Моше Јосифовића на углу Вишњићеве и Симине улице 1.

18. октобар 1933.

ИАБ-1069-К177

Спис 1 лист

Поглeдај документ

Затварање радње Матилде Каријо

Обавештење комесара министра трговине и индустрије о затварању ситничарске радње Матилде Каријо у Вишњићевој улици 1.

26. април 1932.

ИАБ-1069-К177

Спис 1 лист

Поглeдај документ

Затварање радње Давида Ешкеназија

Обавештење Одељења за радње Управе града Београда о затварању нирнбершке радње Давида Н. Ешкеназија у Вишњићевој улици 1.

8. мај 1934.

ИАБ-1069-К177

Спис 1 лист

Поглeдај документ

Затварање радње Леа Дајча

Обавештење комесара министра трговине и индустрије о затварању текстилне фирме Леа Дајча у Улици краља Александра 184.

9. август 1933.

ИАБ-1069-К177

Спис 1 лист

Поглeдај документ

Затварање радње Јосифа Албахарија

Обавештење комесара министра трговине и индустрије о о затварању нирнбершке радње Јосифа Ј. Албахарија у Улици зелени венац 21.

13. септембар 1933.

ИАБ-1069-К177

Спис 1 лист

Поглeдај документ

Затварање радње Конорте Сасона

Одлука Одељења за радње Управе града Београда о брисању из регистра радњи галантеријске фирме покојног Конорте Сасона.

13. април 1939.

ИАБ-1069-К177

Спис 1 лист

Поглeдај документ

Затварање радње Моше, Самуела и Дариа Сасона

Обавештење Одељења за радње Управе града Београда о затварању галантеријске радње Моше, Самуела и Дариа Сасона. Радња је носила назив Конорте Сасон, а њено затварање пријавио је Управи града Београда постављени комесар Милош Пешић.

16. децембар 1941.

ИАБ-1069-К177

Спис 1 лист

Поглeдај документ

Затварање продавнице Мајера Пинкаса

Обавештење Одељења за радње Управе града Београда о престанку са радом продавнице женске и дечје конфекције Мајера Пинкаса у Васиној улици 14.

9. мај 1938.

ИАБ-1069-К177

Спис 1 лист

Поглeдај документ

Затварање радње Армана Азриела

Одлука Одељења трговине и снабдевања Извршног народног одбора града Београда о престанку са радом галантеријске радње Армана Азриела. Затварање радње пријавила је Мадлена Азриел, супруга несталог Армана Азриела.

22. мај 1946.

ИАБ-1069-К197

Спис 1 лист

Поглeдај документ

Затварање радњи Јакова Левија и Лауре Леви

Обавештење Одељења трговине и снабдевања Извршног народног одбора града Београда о престанку са радом парфимеријско галантеријске фирме Балкан Јакова Д. Левија. У предмету се налази допис Одељења народне имовине Председништва владе НРС о замени решења о затварању радње Јакова Д. Левије и радње Балкан, власништво Лауре А. Леви.

14. јун - 8. октобар 1946.

ИАБ-1069-К197

Спис 2 листа

Поглeдај документ

Затварање радње Лауре Елијас и Елзе Мешулам

Решење Одељења трговине и снабдевања Извршног народног одбора града Београда о престанку са радом мануфактурно галантеријске радње Лауре Елијас и Елзе Мешулам у Кнез Михаиловој улици 33. У решењу је назначено да су остали чланови фирме, Аврам, Израило и Моша Елијас одведени од стране окупатора.

20. март 1947.

ИАБ-1069-К197

Спис 1 лист

Поглeдај документ

Затварање радње Израила Руса

Решење Одељења трговине и снабдевања Извршног народног одбора града Београда о престанку са радом галантеријске радње Израила Руса у Улици Максима Горког 31.

1. новембар 1947.

ИАБ-1069-К197

Спис 1 лист

Поглeдај документ

Затварање радње Ренке Шалом Албахари

Решење Одељења трговине и снабдевања Извршног народног одбора града Београда о престанку са радом галантеријске и парфимеријске радње Ренке Шалом Албахари у Стаљинградској улици 12.

1. новембар 1947.

ИАБ-1069-К197

Спис 2 листа

Поглeдај документ

Затварање радње Исака Анафа

Решење Одељења трговине и снабдевања Извршног народног одбора града Београда о престанку са радом парфимеријске радње Исака Ј. Анафа у Београду, Теразије 11.

9. октобар 1947.

ИАБ-1069-К197

Спис 1 лист

Поглeдај документ

Затварање радње Јакова Левија

Решење Одељења трговине и снабдевања Извршног народног одбора града Београда о престанку са радом парфимеријско галантеријске радње Јакова Д. Левија у Београду, Теразије 16.

31. децембар 1947.

ИАБ-1069-К197

Спис 1 лист

Поглeдај документ

Затварање радње Флоре Ароети

Решење Одељења трговине и снабдевања Извршног народног одбора града Београда о престанку са радом радње нирнбершке робе и бижутерије Бисер у Улици обилићев венац 28. Власница радње била је Флора Ароети, а пословођа Аврам Медина.

21. јануар 1948.

ИАБ-1069-К197

Спис 1 лист

Поглeдај документ

Затварање радње Аврама Коена

Обавештење Одељења трговине и снабдевања Извршног народног одбора града Београда о престанку са радом нирнбершке радње Аврама Коена у Улици 7. јула бр. 22.

2. фебруар 1947.

ИАБ-1069-К197

Спис 1 лист

Поглeдај документ

Укупно 592