logo

ЈЕВРЕЈСКА ДИГИТАЛНА ЗБИРКА

ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА БЕОГРАДА

Претрага по имену:

Детаљна претрага

ДИГИТАЛНА ЗБИРКА У БРОЈЕВИМА

200

ГОДИНА ИСТОРИЈЕ

59

ФОНДОВА И ЗБИРКИ

60000

ДИГИТАЛИЗОВАНИХ СТРАНА

Заоставштина Карла Штајнера

Решење Извршног одбора Народног одбора I рејона којим је Сава Живановић постављен за стараоца одсутнима Рудолфу Штајнеру, Андору Редену и Марији Хофман, ради заступања у предмету заоставштине Карла Штајнера, страдалог у Бањичком логору 1941. године. По одлуци Првог среског суда за град Београд за наследника целокупне имовине Карла Штајнера проглашена је његова супруга Ирена Штајнер.

21. јун 1948 - 22. фебруар 1950.

ИАБ-42-К235

Спис 13 листова

Поглeдај документ

Захтев за постављање стараоца Моши Ђерасију, Ракили Калдерон и Дебори Папо

Молба Зелме Ђераси, удовице Алкана Ђерасија, Народном одбору I рејона да постави стараоца сродницима њеног мужа, Моши Ђерасију, Ракили Калдерон и Дебори Папо, који су се 1948. иселили у Израел. Именовање стараоца је потребно ради покретања оставинске расправе за имања у Господар Јевремовој 20 и Вишњићевој улици 3 чији је власник био Алкан Ђераси.

28. децембар 1951 - 14. фебруар 1952.

ИАБ-42-К240

Спис 3 листа

Поглeдај документ

Заоставштина Морица Челебоновића

Допунски закључак Првог среског суда за град Београд о наследницима накнадно пронађене заоставштине Морица Челебоновића, умрлог марта 1944. године. Ради пријема овог судског решења одређен је старалац одсутном Битију Кохену.

21. мај - 23. јун 1949.

ИАБ-42-К237

Спис 7 листова

Поглeдај документ

Заоставштина и именовање наследника Леона Амариља и Берте Коен

Решење Народног одбора II рејона града Београда којима се Султана Меворах поставља за стараоца одсутним Самуилу и Давиду Амариљу, ради давања наследничке изјаве о заоставштини покојног Леона Амариља. У предмету се налази и решење Трећег среског суда за град Београд којим су именовани наследници Берте Коен, рођене Амариљо.

18. фебруар - 23. новембар 1948.

ИАБ-43-К71

Спис 4 листа

Поглeдај документ

Забрана продаје имања Јелисавете Шварц

Решење Народног одбора II рејона града Београда којим је Маргарети Ристић, Слободану и Зорану Јовановићу, Милки Трифковић, Лепосави и Љубиши Дицићу забрањена куповина имања у Далматинској улици 90. Имање је власништво Јелисавете Шварц, рођ. Вајс, југословенске држављанке која живи у Шведској.

10. јун 1939 - 26. март 1949.

ИАБ-43-К71

Спис 27 листова

Поглeдај документ

Заоставштина Рихарда Фрелиха

Адвокат Аврам Меворах доставио је Народном одбору II рејона списак наследника Рихарда Фрелиха, с молбом да се део наследства који припада Павлу Фрелиху не национализује, пошто је југословенски држављанин.

1. јул - 25. новембар 1948.

ИАБ-43-К78

Спис 4 листа

Поглeдај документ

Записник о прегледу јеврејске зграде у Орачкој улици у Земуну

Записник о извршеном прегледу и затеченом инвентару у јеврејској згради у Орачкој улици 8. Попису су присуствовали представници Управе јеврејских имања, Градског поглаварства Земун и Елиза Обст као закупац стана.

26. фебруар 1942.

ИАБ-1180-К235

Спис 1 лист

Поглeдај документ

Захтев за проверу владања шест јеврејских младића

Захтев Јеврејске општине полицији београдској да провери владање шесторице јеврејских младића који се лоше владају па Јеврејска општина не жели више да они буду њени чланови.

16-17. август 1838.

ИАБ-1-К3-1838-514

Спис 2 листа

Поглeдај документ

Захтев за наплату дуга од Кларе Хаим

Допис Окружног суда Управитељству вароши београдске поводом парнице између Оре Маркаде и Кларе Хаим. Клара Хаим која је изгубила парницу, треба да плати дуг Ори Маркади, али су сав њен накит и хаљине заложене. Суд је тражио да Управитељство нађе начин да наплати дуг од Кларе.

28. март 1842.

ИАБ-1-К17-1842-Ф2-395

Спис 3 листа

Поглeдај документ

Забрана усељавања Јевреја

Допис попечитеља унутрашњих дела Илије Гарашанина Управитељству вароши Београда о забрани усељавања Јевреја, а по сазнању да је више од 30 сиромашних јеврејских породица кренуло из Сарајева ка Србији. Поред тога, Попечитељство је имало сазнања и о насељавању Јевреја протераних из Влашке.

18. фебруар - 7. март 1844.

ИАБ-1-К30-1844-Ф2-243

Спис 3 листа

Поглeдај документ

Захтев Авраму Сузину за враћање судских списа

Допис Суда вароши Београда у коме се од трговца Аврама Сузина захтева да у року од 24 сата врати суду списе које је пре годину дана подигао због парнице са трговцем Аврамом Бехаимом.

7. март - 11. март 1846.

ИАБ-1-К57-1846-Ф3-561

Спис 4 листа

Захтев за полагање заклетве Јуде Арона

Молба Суда вароши Београда Управитељству вароши Београда да од Јуде Арона затражи писмену заклетву коју ће, по јеврејским закону, положити пред рабином. Заклетва се тражи по предмету парнице коју је Арон поднео против заоставштине Ристе Марковића, због дуга, а који тужена страна неће да призна.

8. фебрур-28. август 1846.

ИАБ-1-К56-1846-Ф2-324

Спис 3 листа

Поглeдај документ

Захтев Мушулина Левија за секвестрацију робе због дуга

Молба Суда округа шабачког Упрвитељству вароши београдске да од Мушулина Левија, трговца из Београда, затражи доказе којим би се показао као оправдан његов захтев да се због дуга секвестира роба тамошњег трговца Васе Трифуновића.

2-4. новембар 1844.

ИАБ-1-К35-1844-Ф7-1858

Спис 2 листа

Поглeдај документ

Замена пасоша

Преписка Начелства округа шабачког и Управитељства вароши Београда поводом замене пасоша између Аврама Бохора Мандила и Давида Левија. У предмету се налазе пасоши поменутих лица.

19. април - 24. мај 1844.

ИАБ-1-К32-1844-Ф4-714

Спис 5 листова

Поглeдај документ

Забрана боравка у Београду Бохора Челебона

Допис Попечитељства унутрашњих дела Управитељству вароши Београда по тужби коју је против тог Управитељства поднео Бохор Челебон, а због издатог налога да се након 6 месеци проведених код стрица Конорте Пијаде у Београду, врати у Видин. Управитељство је Суду образложило да се у својој одлуци руководило наредбом од 18. фебруара 1844.

17-23. мај 1847.

ИАБ-1-К72-1847-Ф5-1318

Спис 3 листа

Поглeдај документ

Захарије Ашер - картон житеља

Пријава боравишта Захарија Ашера, трговца.

6. децембар 1934.

ИАБ-1-КЖ

Спис

Поглeдај документ

Закуп дућана

Попечитељство финансија обавестило је Управитељство вароши Београда да ће од Ђурђевдана 1846. године издавање дућана у кући Руског конзулата прећи из надлежности Начелства округа београдског на то Управитељство. Реч је о дућанима који су издати под закуп Димитрију Радовићу и Самуилу Дамару.

27-30. март 1846.

ИАБ-1-К54-1846-Ф1-66

Спис 2 листа

Поглeдај документ

Заклетва Јакова Руса

Суд округа београдског наложио је Управитељству вароши Београда да пошаље једног свог чиновника на сведочење Јакова Руса, који пред својим рабином треба да се закуне да му је покојни Димитрије Станковић Џампић остао дужан 188 гроша и 20 пара.

9-16. децембар 1843.

ИАБ-1-К28-1843-2019

Спис 3 листа

Поглeдај документ

Захтев за попис имовине Јакова Мордохаја

Молба Суда вароши Београда Управитељству вароши Београда да попише и процени имовину скоро преминулог Јакова Мордохаја ради измирења дуга Јанаћу Пешики.

11-23. новембар 1848

ИАБ-1-К98-1848-3154

Спис 4 листа

Поглeдај документ

Захтев суда за полагање заклетве пред рабином

Суд вароши Београда наложио је Управитељству вароши Београда да од Јосефа А. Којена затражи да пред рабином положи заклетву којом ће потврдити да му је покојни Танасије Стојановић остао дужан.

28. мај - 21. јул 1849.

ИАБ-1-К114-1849-Ф8-1583

Спис 3 листа

Поглeдај документ

Здравко Ашеровић - картон житеља

Пријава боравишта Здравка Ашеровића, трговца.

25. март 1924.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Заоставштина Соломона Левија

Суд вароши Београда обратио се Управитељству вароши Београда с молбом да стави забрану и попише имовину покојног Соломона Левија, као и да тај Суд извести да ли Леви поседује још нека непокретна добра и има ли наследнике. У прилогу спискови Левијевих дужника.

14. јун - 29. новембра 1849.

ИАБ-1-К113-1849-Ф7-1378

Спис 12 листова

Поглeдај документ

Забрана уласка Јеврејима у Србију

Допис Управитељства вароши београдске у коме обавештава Попечитељство унутрашњих дела да су многи страни Јевреји почели долазити у Београд, највише из Босне преко Карантина рачанског. Након истека њиховог пасоша они су остајали у вароши код својих рођака или пословних ортака. Како би се боље пратио улазак Јевреја у варош Управитељство обавештава све царине савске и дунавске да Јевреје, били да су сами или са породицама било да долазе службено или породичним послом не пуштају да пређу границу, осим у изузетним случајевима. Оне који улазе са уредним пасошима, царине и карантини свакодневно треба да пријаве Управитељству вароши Беогрда. У предмету се налазе извештаји са именима Јевреја који су пуштени у Србију.

18. март - 10. децембар 1850.

ИАБ-1-К133-1850-Ф5-808

Спис 66 листова

Поглeдај документ

Закуп радњи

Попечитељство финансија обавестило је Управитељство вароши Београда о молби Димитрија Радовића и Самуила Амара, трговаца, да им се продужи закуп две радње. Молба је одбијена и Управитељству препоручено да радње изда под закуп путем лицитације. Уговор о закупу склопљен је са Томом Андрејевићем, а јемство за њега дао је Менахем Амар.

6. септембар-7. октобар 1850.

ИАБ-1-К126-1850-Ф2-117

Спис 7 листова

Поглeдај документ

Заплена отровних лекова од Самуила Караоглановића

Извештај Управитељства вароши београдске о заплени отровних лекова које је у свом дућану продавао Самуел Караоглановић.

21. јун 1850.

ИАБ-1-К141-1850-Ф11-1893

Спис 3 листа

Поглeдај документ

Заклетва Исака Азријела поводом дуга

Молба Суда вароши београдске Управитељству вароши Београда да од Исака Азријела затражи да положи заклетву да му је покојни Настас Томић остао дужан 100 гроша.

1. март - 31. јун 1851.

ИАБ-1-К158-1851-Ф7-1186

Спис 11 листова

Поглeдај документ

Захтев Соломона Амара за исплату дуга

Допис Начелства у Чачку Управитељству вароши Београда поводом захтева Соломона Амара да му се исплати дуг из заоставштине Јована Глишовића из Карановца. Управитељство се моли да Амара обавести да је за његов захтев надлежан суд у Чачку, а не Начелство.

20. август - 28. новембар 1851.

ИАБ-1-К169-1851-Ф15-2625

Спис 5 листова

Поглeдај документ

Захтев за достављање података о Бохору Аврамовићу

Предмет по захтеву Суда вароши Београда Управитељству вароши Београда да испита да ли се Бохор Аврамовић вратио из Босне као и да ли у вароши поседује имање.

5. март - 3. мај 1851.

ИАБ-1-К156-1851-Ф6-913

Спис 5 листова

Поглeдај документ

Захтев за превод документа са хебрејског на шпански језик

Преписка Попечитељства правосуђа и просвете и Управитељства вароши Београда поводом молбе Леона Давида Хаима, трговца из Београда, да се нареди рабину да му преведе документ са хебрејског на шпански језик.

17. децембар 1851 - 16. јануар 1852.

ИАБ-1-К175-1851-Ф20-3647

Спис 3 листа

Поглeдај документ

Закуп дућана

Суд вароши Београда известио је Управитељство вароши Београда да је потврдио јемство које је Менахем Д. Амар дао Томи Андрејевића по питању плаћања кирије за два дућана испод Руског конзулата.

7. октобар 1850 - 4. јануар 1851.

ИАБ-1-К147-1850-Ф17-2750

Спис 3 листа

Поглeдај документ

Укупно 592