logo

ЈЕВРЕЈСКА ДИГИТАЛНА ЗБИРКА

ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА БЕОГРАДА

Претрага по имену:

Детаљна претрага

ДИГИТАЛНА ЗБИРКА У БРОЈЕВИМА

200

ГОДИНА ИСТОРИЈЕ

59

ФОНДОВА И ЗБИРКИ

60000

ДИГИТАЛИЗОВАНИХ СТРАНА

Исплата дуга браћи Кум Аврамовић

Суд округа шабачког тражио је од Управитељства вароши Београда да наплати дуг из заоставштине Ристе Николића из Шапца, у корист браће Кум Аврамовић из Београда, које заступа Самуило Сузин. Управитељство је потврдило наплату дуга.

7. децембар 1850 - 23. мај 1851.

ИАБ-1-К150-1851-Ф1-29

Спис 7 листова

Поглeдај документ

Исплата дуга Хаиму Нахману

Молба Суда вароши Београда Управитељству вароши Београда да, по донетој судској пресуди, од Ђорђа Ерића, бакалина, наплати дуг у корист Хаима Нахмана, као и припадајуће судске таксе.

29. новембар 1852 - 16. март 1853.

ИАБ-1-К194-1853-Ф1-34

Спис 2 листа

Поглeдај документ

Исплата дуга браћи Челебоновић

Суд у Ваљеву доставио је Управитељству вароши Београда новац наплаћен из масе пок. Крсте Зарића из Уба, с молбом да га преда његовим повериоцима, браћи Величковић, Томашу Поповићу, браћи Челебоновић и браћи Михаиловић.

29. мај - 13. јун 1853.

ИАБ-1-К203-1853-Ф9-90

Спис 2 листа

Поглeдај документ

Израило Аруети - картон житеља

Пријава пребивалишта Израила Аруетија, трговца.

27. март 1924.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Исплата дуга Авраму Русу

Преписка Суда округа шабачког и Управитељства вароши Београда поводом молбе Аврама Руса из Београда, да му се дуг од Калма и Јосифа Алмулија из Шапца, исплати од њиховог одузетог еспапа.

19. јун - 11.август 1853.

ИАБ-1-К205-1853-Ф11-159

Спис 7 листова

Поглeдај документ

Исплата дуга Исаку Азријелу

Допис Суда округа шабачког Управитељству вароши Београда поводом наплате дуга од Истраила Аралпа у корист Исака Азријела.

22. мај 1853.

ИАБ-1-К201-1853-Ф7-190

Спис 1 лист

Поглeдај документ

Исељење из радње Хаима Нахмила

Суд вароши Београда наложио је Управитељство вароши Београда да изврши донету пресуди и Хаима Нахмила исели из радње Ахмета Табаковића.

7. новембар 1850 - 3. јануар 1851.

ИАБ-1-К148-1850-Ф18-2947

Спис 3 листа

Исплата дуга Лезеру Албахарију

Преписка Београдског варошког суда и Управитељства вароши београдске о судском решењу по којем Дијамандија Настасијевић треба да врати дуг Лезеру Албахарију, трговцу.

21. август - 2. октобар 1852.

ИАБ-1-К189-1852-Ф15-89

Спис 3 листа

Поглeдај документ

Исплата дуга Авраму Сузину

Суд вароши Београда наложио је Управитељству вароши Београда да од Сабатеја Којена наплати дуг у корист Аврама Сузина, као и прописану судску таксу.

28. јул 1853.

ИАБ-1-К204-1853-Ф10-131

Спис 1 лист

Поглeдај документ

Исплата дуга Исаку Азријелу

Суд вароши Београда наложио је Управитељству вароши Београда да, према донетој пресуди, од Мојсеја Давида Алкалаја наплати дуг у корист Исака Азријела, као и прописану судску таксу.

18. август - 21. октобар 1853.

ИАБ-1-К207-1853-Ф13-142

Спис 2 листа

Поглeдај документ

Исплата новца Авраму Коену за сведочење

Суд округа ужичког послао је Управитељству вароши Београда новац наплаћен од продаје имања Луке Суровића, лопова из Ужица, који треба предати Авраму Коену као сведоку.

11. септембар 1853.

ИАБ-1-К207-1853-Ф13-93

Спис 2 листа

Поглeдај документ

Исплата дуга Мишолану Левију

Суд округа чачанског доставио је Управитељству вароши Београда новац наплаћен из масе покојног Радосава Николића из Карановца, с молбом да га преда Мишолану Левију.

26. мај - 14. јун 1851.

ИАБ-1-К163-1851-Ф10-1808

Спис 2 листа

Поглeдај документ

Исплата дуга заоставштини Исака Караоглановића

Преписка Суда округа ћупријског и Управитељства вароши Београда око наплате дуга у корист заоставштине Исака Караоглановића из Београда.

7. децембар 1853 - 20. септембар 1854.

ИАБ-1-К242-1854-Ф15-13

Спис 7+(1) листова

Поглeдај документ

Извештај о убиству јеврејског учитеља

Полицијски извештај о убиству које се догодило 13. јуна 1853. када је Наум Ристић, бежећи кроз Јеврејску малу налетео на јеврејског учитеља Исака Хаима и ножем га убо у стомак.

14. јун 1853.

ИАБ-1-К214-1853-Ф19-255

Спис 1 лист

Поглeдај документ

Исплата дуга Јозефу Фархију

Суд вароши Београда тражио је од Управитељства вароши Београда да наплати дуг од трговца Венијамина Хавила у корист Јозефа Фархија. Управитељство је известило Суд да је спровело јавну продају робе из Хавиловог дућана ради исплате дуга. У прилогу попис робе.

7. септембар - 14. октобар 1854.

ИАБ-1-К242-1854-Ф15-67

Спис 4 листа

Поглeдај документ

Исплата дуга Авраму Фаркију

Суд Округа црноречког са центром у Зајечару доставио је Управитељству вароши Београда 1411 гроша наплаћених од робе Мила Цоковића, с молбом да новац преда Авраму Исаку Фаркију.

19. новембар - 29. децембар 1853.

ИАБ-1-К212-1853-Ф18-122

Спис 2 листа

Поглeдај документ

Исплата дуга Морену Коену и Јосифу Кумаврамовићу

Суд округа крушевачког доставио је Управитељству вароши Београда новац наплаћен из заоставштине Милуна Мијаиловића, с молбом да се преда његовим повериоцима: Ђорђу Попадићу, Морену Јакову Коену и Јосифу Морену Кумаврамовићу.

31. јануар - 3. март 1853.

ИАБ-1-К197-1853-Ф3-28

Спис 3 листа

Поглeдај документ

Исплата дуга Бернарду Херцлу

Преписка Београдског варошког суда и Управитељства вароши Београда о наплати 1000 форинти дуга од Исака Елијаса у корист Бернарда Херцла из Земуна, кога заступа Јозеф Аврама Русо. Пошто Елијас није могао исплатити тражени новац, Суд је наложио продају његове куће у Јеврејској мали, али се од продаје одустало пошто су се парничари вансудски нагодили.

11. јануар - 14. јун 1854.

ИАБ-1-К243-1854-Ф15-140

Спис 10+(1) листова

Поглeдај документ

Исплата дуга Морену Јакову Коену

Суд округа ужичког доставио је Управитељству вароши Београда 400 гроша које треба предати Морену Јакову Коену, а наплаћених од његовог дужника Јанаћка Михаиловића.

5. март - 13. новембар 1853.

ИАБ-1-К210-1853-Ф16-98

Спис 3 листа

Поглeдај документ

Исплата дуга Авраму Сузину

Преписка Суда вароши Београда и Управитељства вароши Београда у вези донете пресуде у спору В. Розмировића, пуномоћника Аврама Сузина, против Косте Стевчића трговца и јемца за Тасу Стевчића, због дуга. Суд је наложио Управитељству да од туженог наплати дуг и судске таксе.

16. фебруар - 27. април 1854.

ИАБ-1-К234-1854-Ф11-71

Спис 6 листова

Поглeдај документ

Исплата дуга Морену Коену

Преписка Суда округа ужичког и Управитељства вароши Беграда око наплате судских такси и дуга у корист Морена Јакова Коена, трговца из Београда, кога заступа Леон Пинто, у његовој парници против М. Кулића из Ужица.

25. јул 1853 - 15. новембар 1854.

ИАБ-1-К245-1854-Ф18-63

Спис 7 листова

Поглeдај документ

Ивона Асео - картон житеља

Пријава пребивалишта Ивоне Асео, домаћице.

16. мај 1938.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Исплата дуга Јакову Елишу

Суд округа ваљевског доставио је Управитељству вароши Београда новац наплаћен из масе покојног Димитрија Цонића из Палежа, с молбом да се преда Јакову Б. Елишу.

7. август - 16. септембар 1853.

ИАБ-1-К206-1853-Ф12-129

Спис 2 листа

Поглeдај документ

Исак Армиди - картон житеља

Пријава пребивалишта Исака Армидија, трговца.

21. март 1924.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Ибоља Арнштајн - картон житеља

Пријава пребивалишта Ибоље (Љубице) Арнштајн, домаћице.

10. новембар 1931.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Исплата дуга Самуилу Каиму

Преписка Суда округа крагујевачког и Управитељства вароши Београда око исплате дуга Самуилу Каиму из заоставштине Миленка Стојановића из Крагујевца.

8. октобар - 29. новембар 1854.

ИАБ-1-К246-1854-Ф18-144

Спис 3 листа

Поглeдај документ

Исак Ароети - картон житеља

Пријава пребивалишта Исака Ароетија, трговачког помоћника.

26. децембар 1933.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Исплата дуга Давиду Медини

Молба Београдског варошког суда Управитељству вароши Београда да од Цветка Панића наплати остатак дуга у корист Давида Медине.

26. јануар 1855.

ИАБ-1-К260-1855-Ф2-20

Спис 1 лист

Поглeдај документ

Исплата дуга Мерхади Бохоровићу

Начелство округа смедеревског послало је Управитељству вароши Београда новац наплаћен од Косте Вељковић, с молбом да се преда Мерхади Х. Бохоровићу, на име исплате дуга.

23. јун - 31. јул 1851.

ИАБ-1-К167-1851-Ф13-2309

Спис 3 листа

Поглeдај документ

Исплата дуга Авраму Фархију

Београдски варошки суд наложио је Управитељству вароши Београда да од Илије Тошића наплати дуг у корист Аврама Фархија, као и судску таксу.

5. јануар - 8. јун 1854.

ИАБ-1-К237-1851-Ф12-111

Спис 6+(1) листова

Поглeдај документ

Укупно 2964