logo

ЈЕВРЕЈСКА ДИГИТАЛНА ЗБИРКА

ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА БЕОГРАДА

Претрага по имену:

Детаљна претрага

ДИГИТАЛНА ЗБИРКА У БРОЈЕВИМА

200

ГОДИНА ИСТОРИЈЕ

59

ФОНДОВА И ЗБИРКИ

60000

ДИГИТАЛИЗОВАНИХ СТРАНА

Извештај о смрти Лазара Левија

Извештај Народног одбора II рејона да је Лазар Леви из Београда, Влајковићева улица 5, умро 14. новембра 1941. године.

12. јун 1947.

ИАБ-43-К67-4

Спис 2 листа

Поглeдај документ

Именовање стараоца Николи Најману

Решење Нароног одбора II рејона о именовању стараоца одсутном Николи Најману, ради добијања зајма за поправку његове зграде у Улици Георги Димитрова 33.

15. јуул 1950 - 5. јул 1951.

ИАБ-43-К81

Спис 8 листова

Поглeдај документ

Изјава Славице Бераха Пергарић о заоставштини Јакова Берахе

Изјава Славице Бераха Пергарић дата у III рејонском одбору града Загреба о заоставштини њеног мужа Јакова Берахе, умрлог фебруара 1942. године.

19. јул 1949 - 27. јануар 1950.

ИАБ-43-К79

Спис 6 листова

Поглeдај документ

Избор чланова радничког савета Предузећа Сава

Списак чланова радничког савета Хидрограђевинског предузећа Сава, изабраних марта 1951. године. На списку се налази и Емил Хајм.

4. април 1951.

ИАБ-43-К85

Спис 3 листа

Поглeдај документ

Именовање стараоца Клари Бегел

Решење Извршног одбора Народног одбора II рејона о именовању Олге Андрејевић за стараоца одсутној Клари Бегел, ради заступања у предмету заоставштине Моше и Матилде Мандил.

19. јануар - 10. март 1951.

ИАБ-43-К84

Спис 4 листа

Поглeдај документ

Исплата са штедних књижица малоленој јеврејској деци

Допис Министарства социјалног старања којим се даје упутство како да се малолетној деци јеврејске народности исплате улози са штедних књижица уколико се исељавају у Израел.

20. децембар 1948.

ИАБ-47-К3-45

Спис 1 лист

Поглeдај документ

Извештај о одузетим јеврејским зградама

Извештај Градског поглаварства Земуна о одузетим јеврејским зградама. У извештају је наведено да је преузето 83 зграде са 312 станова и локала.

7. март 1942.

ИАБ-1180-К235

Спис 1 лист

Поглeдај документ

Извештај о пословању Адолфа и Александра Минха

Извештај Кредит информа о пословању и породичним приликама Адолфа и Александра Минха.

15. април 1934 - 21. март 1941.

ИАБ-2474-8093

Спис 15 листова

Имовина Лидије и Карла Роснера

Решење Другог среског суда за град Београд којим се одбија захтев Народног одбора IV рејона за пренос у државну својину имања у Улици Саве Ковачевића 7, пошто је утврђено да су власници имовине, Лидија и Карл Роснер, југословенски држављани.

1950 - 1952.

ИАБ-45-K10

Спис 14 листова

Имовина страних држављана

Документација о имовини покојног Рихарда Фрелиха, чији су наследници страни држављани, као и о имовини коју у Београду поседују Лидија Роснер из Палестина и Ирена Онер, турска држављанка.

1947 - 1949.

ИАБ-45-К10

Спис 36 листова

Извештај о имовини Ладислава Бергела

Предузеће за управљање стамбеним зградама обавестило је Народни одбор IV рејона да је Ладислав Бергел поседовао имање у Улици Веле Нигринове бр. 16 до маја 1941. када је побегао у иностранство, а кућу купила Немица Лујза Васић која је 1944. побегла у Аустрију. Након ослобођења Бергел је повратио имање и потом га продао због одласка у Израел.

30. јун 1950

ИАБ-45-K10

Спис 2 листа

Истрага о пословању Соломона Коена

Налог полиције београдске кмету вароши Београда да, заједно са сведоцима, испита и поднесе извештај о рачунима и пословању између Лазара Хајима Демаја из Беча и Соломона Коена и његовог ортака Персијаде.

17. мај 1837.

ИАБ-1-К1-1837-199

Спис 2 листа

Поглeдај документ

Исплата дуга Херману Тродлеру

Преписка Београдског магистрата и варошке полиције о продаји два капута Арона Хелмовића из Крагујевца ради измирења дуга Херману Тродлеру.

9. јун 1838.

ИАБ-1-К2-1838-374

Спис 2 листа

Поглeдај документ

Имовина Маера Коена

Попис покућства Маера Коена и списак робе коју је од њега купио Моша Амар.

10. март 1838.

ИАБ-1-К2-1838-181

Спис 6 листова

Поглeдај документ

Имовинско стање компаније Нисима Јакова Руса и Јосифа Ескиназија

Допис Окружног београдског суда Управитељству вароши Београда да се доставе подаци о имовинском стању и дуговањима јеврејске компаније Нисима Јакова Руса и Јосифа Ескиназија.

17. фебруар 1842.

ИАБ-1-К16-1842-Ф1-209

Спис 3 листа

Поглeдај документ

Истрага крађе у радњи Озера Челебона

Саслушање оптужених за крађу у радњи Озера Челебона.

1. март-25. новембар 1839.

ИАБ-1-К4-1839-Ф11-30

Спис 49 листова

Поглeдај документ

Исплата дуга Арону Нисимовићу

Допис начелника Округа пожаревачког Управитељству вароши Београда о исплати Арону Нисимовићу 400 гроша колико му је по изреченој пресуди био дужан Илија Пејкић.

11. мај-13. август 1845.

ИАБ-1-К43-1845-1220

Спис 5 листова

Поглeдај документ

Исељавање породице Јакова Јосифовића из Крагујевца

Допис начелника Округа крагујевачког Управитељству вароши београдске у коме моли да се пронађе Јаков Јосифовић. Он је по одлуци Министарства унтрашњих послова напустио Крагујевац и отишао у Београд, али се није вратио по своју породицу.

1-7. јун 1845.

ИАБ-1-К45-1845-Ф5-1489

Спис 2 листа

Поглeдај документ

Исплата дуга Мошолану Левију

Пресуда Суда округа пожаревачког да се наплати дуг од 342 гроша од Лазара Стојановића из Пожаревца који је новац позајмио од Мошолана Левија из Београда.

2. јун-12. новембар 1845.

ИАБ-1-К46-1845-Ф6-1744

Спис 5 листова

Поглeдај документ

Исплата дуга Авраму Фаркију

Пресуда Окружног суда у Чачку по парници Аврама Фаркија из Београда против Јаблана Комница из Карановца, по којој Комниц мора да исплати 1545 гроша на име дуга.

2. јун 1845.

ИАБ-1-К47-1845-Ф6-2009

Спис 3 листа

Поглeдај документ

Исплата дуга Мишолану Левију и Мушики Сузину

Суд Округа шабачког известио је Управитељство вароши Београда да је од прикупљене вересије покојног Ђуре Јеленића наплатило његово дуговање трговцима Мишолану Левију и Мушики Сузину.

8. мај 1845.

ИАБ-1-К44-1845-Ф5-1275

Спис 3 листа

Поглeдај документ

Имовина Јосифа Шлезингера

Концепт дописа Управитељства вароши Београда Крагујевачком суду о имовини Јосифа Шлезингера. Управитељство је јавило да Шлезингер не поседује тапију за кућу и плац коју је добио од кнеза Милоша Обреновића, уз тврдњу да је кнежева реч некада била „и тапија и документ“.

7. септембар 1845.

ИАБ-1-К49-1845-Ф7-2592

Спис 1 лист

Поглeдај документ

Илона Глик - потерница

Потерница за Илоном Глик.

19. април 1938.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Измирење дуга Гаврила Бенвенистија Озеру Авраму Русу

Предмет по молби Озера Аврама Руса да ради намирења дуга од Гаврила Бенвенистија из Земуна, тражену суму наплати од Бенвенистијевог дужника Муле Хусеина, магазаџије из Београда.

3. март-9. децембар 1846.

ИАБ-1-К56-1846-Ф2-485

Спис 6 листова

Поглeдај документ

Издавање дозволе за путовање Мајеру Васерману

Управитељство вароши Београда издало је кројачу Мајеру Васерману, страном поданику, путну дозволу за одлазак у Аустријско царство. Васерман је дошао у Србију 1839. године с пруским пасошем.

7. април 1844.

ИАБ-1-К31-1844-Ф3-510

Спис 2 листа

Поглeдај документ

Исплата дуга Челебону Озеровићу

Допис Суда округа шабачког Управитељству вароши београдске по питању секвестрације ствари Теше Ђурића из Шапца ради измирења дуга Челебону Озеровићу.

7-20 новембар 1844.

ИАБ-1-К35-1844-Ф7-1961

Спис 2 листа

Поглeдај документ

Исплата дуга Челебону Озеру

Главни војни штаб обавестио је Управитељство вароши Београда да је од коњичких официра Станимира Илијића и Стевана Ђонлића наплатио 236 гроша на име њиховог дуговања Челебону Озеру, трговцу.

11-12. април 1844.

ИАБ-1-К31-1844-Ф3-538

Спис 3 листа

Поглeдај документ

Исплата дуга Мошолану Левију

Молба Суда округа црноречког Управитељству вароши Београда да Мошолану Левију преда послат новац наплаћен из заоставштине његовог дужника Лазара Бошковића из Зајечара.

11. децембар 1844 - 13. јануар 1845.

ИАБ-1-К37-1845-Ф1-107

Спис 2 листа

Поглeдај документ

Исак Афар - картон житеља

Пријава боравишта Исака Афара, трговачког помоћника.

9. децембар 1925.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Исплата дуга Леону Хаиму

Налог Суда вароши београдске Управитељству вароши Београда да попише и процени ствари Ђорђа Божиновића ради намирења дуга Леону Хаиму.

23. јун-24.новембар 1844.

ИАБ-1-К33-1844-Ф5-1014

Спис 8 листова

Поглeдај документ

Укупно 2964