logo

ЈЕВРЕЈСКА ДИГИТАЛНА ЗБИРКА

ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА БЕОГРАДА

Претрага по имену:

Детаљна претрага

ДИГИТАЛНА ЗБИРКА У БРОЈЕВИМА

200

ГОДИНА ИСТОРИЈЕ

59

ФОНДОВА И ЗБИРКИ

60000

ДИГИТАЛИЗОВАНИХ СТРАНА

Леопедија Берл - картон житеља

Пријава пребивалишта Леопедије Берл, домаћице.

23. август 1940.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Лили Берман - картон житеља

Пријава пребивалишта Лили Берман, кројачице.

23. јул 1938.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Лили Франк - картон житеља

Пријава пребивалишта Лили Франк, рођене Веси, домаћице.

9. мај 1935.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Ладислав Франк - картон житеља

Пријава пребивалишта Ладислава Франка, приватног чиновника.

24. септембар 1940.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Ленка Франко - картон житеља

Пријава пребивалишта Ленке Франко, домаћице.

6. октобар 1933.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Лаура Франк-Фулд - потерница

Потерница за Лауром Франк Фулд.

1938.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Лили Францес - картон житеља

Пријава пребивалишта Лили Францес, домаћице.

30. март 1937.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Лидија Најмер - картон житеља

Пријава пребивалишта Лидије Најмер, домаћице.

23.октобар 1936.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Лео Клабер - картон житеља

Пријава пребивалишта Леа Клабера.

11. септембар 1934.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Лаци Клаин - картон житеља

Пријава пребивалишта Лација Клаина, трговачког помоћника.

11. јул 1932.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Лудвиг Клајд - картон житеља

Пријава пребивалишта Лудвига Клајда, артисте.

24. јануар 1936.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Ладислав Френкел - картон житеља

Пријава пребивалишта Ладислава Френкела, приватног чиновника.

1. август 1941.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Леополд Френкел - картон житеља

Пријава пребивалишта Леополда Френкела, трговца.

7. август 1934.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Леон Уливер - картон житеља

Пријава пребивалишта Леона Уливера, лекара.

22. октобар 1935.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Линда Менахем - картон житеља

Пријава пребивалишта Линде Менахем, домаћице.

19. април 1937.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Леон Амар - увођење у бирачки списак

Решење Београдског општинског суда о увођењу у бирачки списак Леона А. Амара, чиновника.

10-29. јул 1926.

ИАБ-6-К69-9965

Спис 5 листова

Поглeдај документ

Ластман Сала – евиденција логора на Бањици

Ластман Сала, масер, евидентиран под бројем 6814 као заточеник Бањичког логора. Стрељан 11. августа 1942. у Београду.

10. август 1942.

ИАБ-1-КБЛ

Књига

Поглeдај документ

Лудвиг Кауфман – евиденција логора на Бањици

Лудвиг Кауфман, земљорадник, евидентиран под бројем 6962 као заточеник Бањичког логора. Стрељан 24. августа 1942. у Београду.

19. август 1942.

ИАБ-1-КБЛ

Књига

Поглeдај документ

Леа Урбах - картон житеља

Пријава пребивалишта Лее Урбах, студенткиње.

11. март 1932.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Лујза Фридланд - картон житеља

Пријава пребивалишта Лујзе Фридланд.

2. август 1941.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Лео Менашес - потерница

Потерница за Леом Менашесом.

1938.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Лудвиг Мендел - картон житеља

Пријава пребивалишта Лудвига Мендела, трговца.

4. септембар 1941.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Лајб Фридман - картон житеља

Пријава пребивалишта Лајба Фридмана, трговачког помоћника.

20. јун 1936.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Леон Фридман - картон житеља

Пријава пребивалишта Леона Фридмана, трговца.

2. март 1936.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Лили Фридман - картон житеља

Пријава пребивалишта Лили Фридман, домаћице.

25. јул 1940.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Ленка Мерклер - картон житеља

Пријава пребивалишта Ленке Мерклер, рођене Полак, домаћице.

29. септембар 1941.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Лајзер Мершвам - картон житеља

Пријава пребивалишта Лајзера Мершвама, трговца.

7. јул 1933.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Лајзер Мершвал - потерница

Потерница за Лајзером Мершвалом.

1938.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Лујза Фридман - картон житеља

Пријава пребивалишта Лујзе Фридман, домаћице.

30. април 1934.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Лео Месер - картон житеља

Пријава пребивалишта Леа Месера, лекара.

20. септембар 1938.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Укупно 1364