logo

ЈЕВРЕЈСКА ДИГИТАЛНА ЗБИРКА

ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА БЕОГРАДА

Претрага по имену:

Детаљна претрага

ДИГИТАЛНА ЗБИРКА У БРОЈЕВИМА

200

ГОДИНА ИСТОРИЈЕ

59

ФОНДОВА И ЗБИРКИ

60000

ДИГИТАЛИЗОВАНИХ СТРАНА

Лајош Шлезингер – евиденција логора на Бањици

Лајош Шлезингер, трговац, евидентиран под бројем 5108 као заточеник Бањичког логора. Преузет од СС 17. априла 1942.

8. април 1942.

ИАБ-1-КБЛ

Књига

Поглeдај документ

Леон Леви – евиденција логора на Бањици

Леон Леви, рибар, евидентиран под бројем 5420 као заточеник Бањичког логора. Преузет од Гестапоа 17. априла 1942.

16. април 1942.

ИАБ-1-КБЛ

Књига

Поглeдај документ

Леополд Кац - картон житеља

Пријава пребивалишта Леополда Каца, трговца.

18. август 1933.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Лудвик Кац - картон житеља

Пријава пребивалишта Лудвика Каца, инжењера.

5. август 1930.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Ладислав Келемен - картон житеља

Пријава пребивалишта Ладислава Келемена, студента технике.

20. мај 1949.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Ленка Рубић – евиденција логора на Бањици

Ленка Рубић, апотекарка, евидентирана под бројем 3382 као заточеница Бањичког логора. Одведена 9. фебруара 1942. у Јеврејски логор.

29. децембар 1941.

ИАБ-1-КБЛ

Књига

Поглeдај документ

Леополд Келер - картон житеља

Пријава пребивалишта Леополда Келера, приватног чиновника.

3. октобар 1928.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Лунчика Леви - картон житеља

Пријава пребивалишта Лунчике Леви, домаћице.

17. септембар 1938.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Луника Леви - картон житеља

Пријава пребивалишта Лунике Леви, домаћице.

3. јануар 1939.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Луна Леви - картон житеља

Пријава пребивалишта Луне Леви, ученице кројења.

2. новембар 1940.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Луна Леви - картон житеља

Пријава пребивалишта Луне Леви, студенткиње филозофије.

11. мај 1933.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Луна Леви - картон житеља

Пријава пребивалишта Луне Леви, домаћице.

15. септембар 1939.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Лефко Леви - картон житеља

Пријава пребивалишта Лефка Левија, инжењера шумарства.

11. октобар 1930.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Леон Леви - картон житеља

Пријава пребивалишта Леона Левија, трговца.

20. август 1935.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Ленка Леви - картон житеља

Пријава пребивалишта Ленке Леви, домаћице.

24. јун 1940.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Ленка Леви - картон житеља

Пријава пребивалишта Ленке Леви, учитељице.

21. октобар 1936.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Лудвиг Маркус - картон житеља

Пријава пребивалишта Лудвига Маркуса, магационера.

22. август 1941.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Лаура Леви - картон житеља

Пријава пребивалишта Лауре Леви, кројачке ученице.

17. децембар 1936.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Ладик Леви - картон житеља

Пријава пребивалишта Ладика Левија, трговачког заступника.

8. јун 1932.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Луција Вахслер – евиденција логора на Бањици

Луција Вахслер, ученица, евидентирана под бројем 5433 као заточеница Бањичког логора. Преузета 17. априла 1942. од СС.

17. април 1942.

ИАБ-1-КБЛ

Књига

Поглeдај документ

Либе Кемплер - картон житеља

Пријава пребивалишта Либе Кемплер, рођ. Вишниц, домаћице.

23. август 1933.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Ленка Туви – евиденција логора на Бањици

Ленка Туви, домаћица, евидентирана под бројем 5606 као заточеница Бањичког логора. Стрељана 9. маја 1942. од СС.

28. април 1942.

ИАБ-1-КБЛ

Књига

Лујза Туви – евиденција логора на Бањици

Лујза Туви, мидермахерка, евидентирана под бројем 5608 као заточеница Бањичког логора. Стрељана 9. маја 1942. од СС.

28. април 1942.

ИАБ-1-КБЛ

Књига

Лујза Биро – евиденција логора на Бањици

Лујза Биро, домаћица, евидентирана под бројем 5708 као заточеница Бањичког логора. Стрељана 9. маја 1942. од СС.

4. мај 1942.

ИАБ-1-КБЛ

Књига

Поглeдај документ

Луција Кесеги – евиденција логора на Бањици

Луција Кесеги, новинарка, евидентирана под бројем 5709 као заточеница Бањичког логора. Стрељана 9. маја 1942. од СС.

4. мај 1942.

ИАБ-1-КБЛ

Књига

Поглeдај документ

Лили Кенде - картон житеља

Пријава пребивалишта Лили Кенде, домаћице.

21. август 1941.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Ласло Мартон - картон житеља

Пријава пребивалишта Ласла Мартона, трговца.

4. август 1933.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Луција Масери - картон житеља

Пријава пребивалишта Луције Масери, домаћице.

5. јун 1933.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Ленка Ешкенази – евиденција логора на Бањици

Ленка Ешкенази, домаћица, евидентирана под бројем 5852 као заточеница Бањичког логора. Ликвидирана 28. маја 1942. од СС.

13. мај 1942.

ИАБ-1-КБЛ

Књига

Поглeдај документ

Ливија Керењи - картон житеља

Пријава пребивалишта Ливије Керењи.

26. мај 1937.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Укупно 1364