logo

ЈЕВРЕЈСКА ДИГИТАЛНА ЗБИРКА

ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА БЕОГРАДА

Претрага по имену:

Детаљна претрага

ДИГИТАЛНА ЗБИРКА У БРОЈЕВИМА

200

ГОДИНА ИСТОРИЈЕ

59

ФОНДОВА И ЗБИРКИ

60000

ДИГИТАЛИЗОВАНИХ СТРАНА

Молба Хаима Накмијаза за наплату дуга

Начелништво јагодинско молило је Управитељство вароши београдске да испита наводе Хаима Накмијаза, Јеврејина из Јагодине, који тврди да му Рака Малетић из Београда дугује паре за један купљени јорган. На испитивању Малетић је изјавио да никада није чуо за Накмијаза и да никакве паре не дугује.

1-8. октобар 1851.

ИАБ-1-К172-1851-Ф17-3009

Спис 2 листа

Поглeдај документ

Мордехај Атијас - картон житеља

Пријава пребивалишта Мордехаја Атијаса, трговца, индустријалца.

1. фебруар 1939.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Мориц Атијас - картон житеља

Пријава пребивалишта Морица Атијаса, студента.

24. новембар 1939.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Молба за заплену ствари Берла Санфта

Молба Јохана Ехена, тишлера из Зајечара, којом тражи од Управитељства вароши београдске да пронађе и заплени ствари Јеврејина Берла Санфта, печаторесца, који га је преварио и отишао у Видин, а затим у Београд.

18. октобар - 11. новембар 1851.

ИАБ-1-К172-1851-Ф17-3155

Спис 2 листа

Поглeдај документ

Молба да се мотри на кретање Исака Аврама и Садика Натана

Суд вароши Београда наложио је Управитељству вароши Београда да мотри на Исака Б. Аврама и Садика Натана како не би напустили Београд док се не реши питање њиховог банкрота.

4. август - 20. септембар 1851.

ИАБ-1-К170-1851-Ф15-2714

Спис 2 листа

Поглeдај документ

Молба за пренос сира из Земуна у Београд

Допис Попечитељства внутрених дела Управитељству вароши Београда поводом молбе трговца Меваре Калдера да му се дозволи да из Земуна пренесе сир (качкаваљ) који је купио у Видину.

4-18. септембар 1851.

ИАБ-1-К170-1851-Ф15-2760

Спис 2 листа

Поглeдај документ

Марио Атиас - картон житеља

Пријава пребивалишта Марија Атиаса, приватног чиновника.

13. април 1934.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Михајило Атиас - картон житеља

Пријава пребивалишта Михајила Атиаса, чиновникa Главне контроле у пензији.

11. април 1924.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Мориц Атиас - картон житеља

Пријава пребивалишта Морица Атиаса, обућара.

14. октобар 1927.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Мориц Атиас - картон житеља

Пријава пребивалишта Морица Атиаса, студента медицине.

20. октобар 1931.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Моша Атијас - картон житеља

Пријава пребивалишта Моше Атијаса, доктора.

12. септембар 1924.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Мориц Моша Атијас - картон житеља

Пријава пребивалишта Морица Моше Атијаса, трговачког помоћника.

31. март 1924.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Моша Атијас - картон житеља

Пријава пребивалишта Моше Атијаса, трговца, трговачког агента.

6. децембар 1927.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Моско Атијас - картон житеља

Пријава пребивалишта Моска Атијаса, столара.

9. септембар 1925.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Матилда Атијас - картон житеља

Пријава пребивалишта Матилде Атијас, бивше чиновнице.

17. септембар 1930.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Мориц Аст - картон житеља

Пријава пребивалишта Морица Аста, чиновника.

11. мај 1937.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Молба Аслана Левија за отварање кафане

Молба Аслана Левија Управитељству вароши Београда за издавање дозволе за држање кафане. Уз молбу приложено је јемство којим је више сведока гарантовало да ће се Леви у свом раду придржавати Полицијске и Уредбе о еснафима.

27. фебруар 1852.

ИАБ-1-К193-1852-Ф18-203

Спис 4 листа

Поглeдај документ

Мане Аруести - картон житеља

Пријава пребивалишта Манета Аруестија, трговца.

15. март 1939.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Мици Аруети - картон житеља

Пријава пребивалишта Мици Аруети, студенткиње.

22. август 1933.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Мирјам Аруети - картон житеља

Пријава пребивалишта Мирјам Аруети, домаћице.

7. март 1933.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Максим Аруети - картон житеља

Пријава пребивалишта Максима Аруетија, студента медицине.

23. мај 1936.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Матилда Арути - картон житеља

Пријава пребивалишта Матилде Арути, раднице.

3. март 1939.

ИАБ-1-КЖ

Спис

Поглeдај документ

Марко Аса - картон житеља

Пријава пребивалишта Марка Асе, трговца.

19. септембар 1934.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Молба Исака Казаса за ослобођење пореза

Попечитељство финансија наложило је Управитељству вароши Београда да провери истинитост навода које је Исак Казас навео у молби том Попечитељству за ослобођење од пореза.

27. јун - 1. јул 1855.

ИАБ-1-К258-1855-Ф1-106

Спис 2 листа

Поглeдај документ

Моша Асаел - картон житеља

Пријава пребивалишта Моше Асаела, ученика.

2. октобар 1939.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Молба Јеврејске општине за смањење броја пореских глава на који се разрезује порез

Молба Јеврејске општине у Београду Попечитељству финансија да смањи разрез пореза са 268, на 150 пореских глава које су у стању да плате порез. По налогу Попечитељства Управитељствo вароши београдске пописало је 118 пореских глава које нису у стању да плате порез, са основним подацима за сваку особу: године, брачно стање, број деце, непоркетна добера која поседују и занимање.

03. март - 28. октобар 1855.

ИАБ-1-К262-1855-Ф2-208

Спис 9+(2) листова

Поглeдај документ

Марко Асео - картон житеља

Пријава пребивалишта Марка Асеа, чиновника.

26. март 1936.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Моис Асео - картон житеља

Пријава пребивалишта Моиса Асеа, индустријалца.

28 децембар 1931.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Мери Армиди - картон житеља

Пријава пребивалишта Мери Армиди.

17. октобар 1934.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Мозес Армин - картон житеља

Пријава пребивалишта Мозеса Армина, трговца.

20. новембар 1938.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Укупно 4646