logo

ЈЕВРЕЈСКА ДИГИТАЛНА ЗБИРКА

ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА БЕОГРАДА

Претрага по имену:

Детаљна претрага

ДИГИТАЛНА ЗБИРКА У БРОЈЕВИМА

200

ГОДИНА ИСТОРИЈЕ

59

ФОНДОВА И ЗБИРКИ

60000

ДИГИТАЛИЗОВАНИХ СТРАНА

Наплата судске таксе од Исака Караоглановића

Молба Суда округа крагујевачког Управитељству вароши Београда да од Исака Караоглановића наплати судску таксу, по по парници коју је преко свог заступника, Јакова Јозефовића, подигао против Исаила Васиљевића, због дуга.

20. октобар 1848 - 12. јул 1849.

ИАБ-1-К110-1849-Ф6-1054

Спис 5 листова

Поглeдај документ

Наплата судске таксе од Исака Караоглановића

Молба Суда вароши Београда Управитељству вароши Београда да од Исака Караоглановића наплати 11 гроша на име судске таксе, због захтева повериоца за стављањем интабулације на његову кућу.

24. фебруар - 1. јун 1851.

ИАБ-1-К156-1851-Ф6-944

Спис 4 листа

Поглeдај документ

Наплата судске таксе од Соломона Амара

Молба Суда београдског Управитељству вароши Београда да од Соломона Амара наплати судску таксу, по његовој парници са Тасом Ристићем из Гроцке.

11-31. децембар 1851.

ИАБ-1-К175-1851-Ф20-3646

Спис 3 листа

Поглeдај документ

Наплата дуга од Мевураха Калдерона

Суд вароши Београда обавестио је Управитељство вароши Београда да је примио новац наплаћен од Мевураха Калдерона у корист заоставштине Косте Стојановића.

26. јануар 1852.

ИАБ-1-К178-1852-Ф2-304

Спис 2 листа

Поглeдај документ

Наплата дуга од Арона Насима

Молба Начелства пожаревачког Управитељству вароши Београда да од Арона Насима наплати дуг у корист заоставштине Спасе Јовановића из Великог Градишта.

17. јануар - 23. мај 1852.

ИАБ-1-К176-1852-Ф1-286

Спис 2 листа

Поглeдај документ

Наплата судских такси од Аврама Сузина

Молба Суда округа шабачког Управитељству вароши Београду да од Аврама Сузина наплати судске таксе, по парници коју је против њега водила Милица Ђинић, због стављања секвестра ради дуга.

11. јануар - 19. фебруар 1852.

ИАБ-1-К178-1852-Ф2-520

Спис 4 листа

Поглeдај документ

Надлежности Јеврејске општине

Молба Суда вароши Београда Управитељству вароши Београда за извештај да ли у оквиру Јеврејске општине постоје лица која је могу пуноважно заступати. Управитељство је у извештају нагласило да Јеврејска општина има самосталност по питању своје цркве, школа, шпитаља (болнице) и сиротиње у својој мали, али да њени чланови не могу доносити никакве друге одлуке без одобрења власти. По датом извештају Суд је замолио Управитељство да му упути чланове Јеврејске општине заједно са продавцем куће и плаца Челебоном Сузином и њеним купцима Аврамом и Јаковом Мауламом.

6. фебруар - 11. април 1852.

ИАБ-1-К178-1852-Ф2-526

Спис 6 листова

Поглeдај документ

Наплата судске таксе од Моше Елиша

Управитељство вароши Београда доставило је Суду округа краинског новац наплаћен на име судских такси од Моше Елиша, по његовој парници са Стеваном Димитријевићем, због дуга.

17. децембар 1849 - 17. фебруар 1850.

ИАБ-1-К123-1850-Ф1-45а

Спис 5 листова

Поглeдај документ

Наплата дуга од Јозефа Батона

Суд вароши Београда тражио је од Управитељства вароши Београда да наплати дуг од 1787 гроша чаршијских од Јозефа Батона, у корист Штерије Николића, терзије. Управитељство је известило да није могло да спроведе наплату јер Батон нема никакву имовину.

24. новембар-19. децембар 1850.

ИАБ-1-К149-1850-Ф19-3218

Спис 3 листа

Поглeдај документ

Наплата дуговања на име вересије

Преписка Суда вароши Београда и Управитељства вароши Београда о наплати вересија у корист Исака Б. Аврама и Садика Натана. У предмету се налази списак лица која су именованима остала дужна за робу узету на вересију.

11-17. април 1852.

ИАБ-1-К183-1852-Ф7-160

Спис 6 листова

Поглeдај документ

Наплата дуга

Молба Управитељству вароши Београда да наплати дуг од Јована Атанасијевића и Андреје Павловића у корист Јуде Ароетија.

4. август - 17. децембар 1848.

ИАБ-1-К96-1848-2387

Спис 4 листа

Наплата дуга од Самуила Хаима

Суд вароши Београда наложио је Управитељству вароши Београда да према донетој пресуди наплати дуг од Самуила Азријела Хаима у корист Венијамина Розмировића. Управитељство је известило Суд да се Розмировић намирио са својим дужником.

9. април - 7. септембар 1853.

ИАБ-1-К208-1853-Ф14-61

Спис 6 листова

Поглeдај документ

Наплата таксе за балове

Спискови грађана који су платили прописану таксу за одржавање балова. На списку лица која су 30. јануара 1852. године платили таксу налази се и Морено Конортић, Азриел Хаим, Аврам Озеровић, Моизес Елијас Бечлија, Х. Амар, Рафаило Соломоновић, браћа Озеровић и Русо.

9. фебруар - 2. октобар 1852.

ИАБ-1-К187-1852-Ф13-113

Спис 19 листова

Поглeдај документ

Наплата дуга од Јозефа Фархија

Молба Београдског варошког суда Управитељству вароши Београда да наплати дуг од Јозефа Фархија у корист Јована Познановића.

22. септембар - 12. октобар 1848.

ИАБ-1-К96-1848-2502

Спис 7 листова

Наплата дуга од Самуила Алкалаја

Молба Управитељству вароши Београда да наплати дуг од Самуила Алкалаја у корист Косте Стојановића.

23. септембар - 13. октобар 1848.

ИАБ-1-К96-1848-2510

Спис 4 листа

Наплата дуга од Исака Бе Аврама

Молба Управитељству вароши Београда да наплати дуг од Исака Бе Аврама у корист Синвора Соломоновића.

29. септембар - 23. октобар 1848.

ИАБ-1-К96-1848-2565

Спис 5 листова

Наплата дуга од Јакова Адута

Молба Суда вароши Београда Управитељству вароши Београда да од Јакова Адута наплати 360 гроша на име исплате дуга Данилу Јовановићу из Панчева.

1-11. новембар 1852.

ИАБ-1-К192-1852-Ф18-194

Спис 3 листа

Поглeдај документ

Наплата судске таксе од Исака Азријела

Преписка између Београдског варошког суда и Управитељства вароши београдске о наплати судске таксе од Исака Азријела, који је тужио Николу Штеријевића због дуга.

7-20. август 1852.

ИАБ-1-К187-1852-Ф13-118

Спис 3 листа

Поглeдај документ

Наплата дуга од Руфила Таитасака

Суд вароши Београда обавестио је Управитељство вароши Београда о донетој пресуди по којој Руфил Таитасак мора вратити дуг Моши Бохорлији и Кучи Албахарију. Управитељство се моли да ову наплату изврши.

16. септембар - 9. децембар 1850.

ИАБ-1-К146-1850-Ф16-2607

Спис 3 листа

Поглeдај документ

Наплата судске таксе од Јозефа Озеровића

Молба Суда вароши Београда Управитељству вароши Београда да наплати судску таксу од Јозефа Озеровића, за парницу вођену са Садиком Натаном.

20. септембар - 7. децембар 1850.

ИАБ-1-К146-1850-Ф16-2660

Спис 3 листа

Наплата дуга

Допис Начелство округа јагодинског Управитељству вароши Београда поводом потраживањима Вулета Јанчића од Соломона Руса и Атанасија Анђелковића.

5. октобар 1850 - 1. фебруар 1851.

ИАБ-1-К146-1850-Ф16-2701

Спис 2 листа

Наплата судске таксе од Морена Јаковљевића

Београдски варошки суд обавестио је Управитељство вароши Београда да је одбио тужбу Гаврила Леона и Морена Јаковљевића против Јована Вићентијевића и његове мајке Митре из Ваљева, због дуга. Управитељство се моли да по овој тужби наплати судску таксу од Јаковљевића пошто није познато где се Леон налази.

20. март - 6. јун 1852.

ИАБ-1-К184-1852-Ф8-12

Спис 3 листа

Поглeдај документ

Наплата судске таксе од Челебона Озеровића

Крагујевачки суд тражио је од Управитељства вароши Београда да наплати судску таксу од Челебона Озеровића, по његовом захтеву да се стави хипотека на добра Миленка Мијаиловића.

15. септембар - 21. октобар 1852.

ИАБ-1-К188-1852-Ф14-198

Спис 3 листа

Поглeдај документ

Наплата судске таксе од Мишулана Левија

Суд вароши београдске молио је Управитељство вароши београдске да наплати судску таксу од Мишулана Левија, који је тужио наследнике покојног Петра Вуловића због дуга, али му је тужба одбијена.

21. август 1852.

ИАБ-1-К188-1852-Ф14-172

Спис 1 лист

Поглeдај документ

Наплата дуга

Суд округа београдског и Управитељство вароши Београда око исплате дуга браћо Челебоновић из масе преминулог Виде Митровића.

12. јун 1853.

ИАБ-1-К203-1853-Ф9-89

Спис 2 листа

Поглeдај документ

Наплата судске таксе

Молба Суда у Неготину Управитељству вароши београдске да од Морена Јакова Којена наплати таксу.

14. август-11. октобар 1852.

ИАБ-1-К188-1852-Ф14-105

Спис 2 листа

Поглeдај документ

Наплата дуга од Куче Којена

Молба Београдског варошког суда Управитељству вароши Београда да од Куче Којена наплати дуг у корист заоставштине Руфима Големовића.

28. новембар 1852 - 15. јун 1853.

ИАБ-1-К203-1853-Ф9-84

Спис 3 листа

Поглeдај документ

Наплата дуга од Амара Ароновића

Преписка Суда вароши Београда и Управитељства вароши Београда у вези спора који се водио због дуговања Амара Ароновића маси пок. Косте Сарафа. Ароновићу је пресудом наложено да измири дуг и судске таксе.

13. јун 1852 - 12. мај 1853.

ИАБ-1-К201-1853-Ф7-92

Спис 6 листова

Поглeдај документ

Наплата дуга

Преписка Суда округа ужичког и Управитељства вароши Београда поводом парнице Соломона Леоновића против Јована Лазаревића из Пожеге, због дуга.

7. април - 4. август 1853.

ИАБ-1-К205-1853-Ф11-111

Спис 4 листа

Поглeдај документ

Наплата судске таксе од Морена Коена

Преписка Београдског варошког суда и Управитељства вароши београдске о наплати судске таксе од Морена Јакова Коена, по његовој молби да се стави интабулација на дућан његовог дужника Јанићија Поповића.

20. август - 4. септембар 1852.

ИАБ-1-К188-1852-Ф14-31

Спис 4 листа

Поглeдај документ

Укупно 2169