logo

ЈЕВРЕЈСКА ДИГИТАЛНА ЗБИРКА

ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА БЕОГРАДА

Претрага по имену:

Детаљна претрага

ДИГИТАЛНА ЗБИРКА У БРОЈЕВИМА

200

ГОДИНА ИСТОРИЈЕ

59

ФОНДОВА И ЗБИРКИ

60000

ДИГИТАЛИЗОВАНИХ СТРАНА

Никола Ковач - картон житеља

Пријава пребивалишта Николе Ковача, електротехничара.

9. јул 1939.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Наплата дуга од Саломона Шлезингера

Акт Примирителног суда у Земуну којим је потврђена нагодба по којој се Саломон Шлезингер обавезао да плати Деметеру Милосављевићу 9 форинти и 99 крајцара.

24. август 1882.

ИАБ-10-К3150-1882-5024

Спис 1 лист

Поглeдај документ

Наплата дуга од Франциске Голдштајн

Примирителни суд у Земуну потврдио је нагодбу, по којој се Франциска Голдштајн обавезала да плати Адолфу Франклу 10 форинти.

25. август 1882.

ИАБ-10-К3150-1882-5122

Спис 2 листа

Поглeдај документ

Наплата дуга од Јозефа Херцла

Примирителни суд у Земуну издао је решење којим се Јозеф Херцл обавезује да плати Живку Јелисавцу 10 форинти у року од 8 дана. Пошто дуг није плаћен у року, извршена је пленидба Херцлових ствари.

27. септембар 1882 - 18. мај 1885.

ИАБ-10-К3151-1882-5738

Спис 3 листа

Поглeдај документ

Нада Бинелфелд - картон житеља

Пријава пребивалишта Наде Бинелфелд, ученице.

30. септембар 1932.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Наталија Шарнесонов – евиденција логора на Бањици

Наталија Шарнесонов, ученица, евидентирана под бројем 6224 као заточеница Бањичког логора. Ликвидирана 9. јула 1942. од СС.

10. јун 1942.

ИАБ-1-КБЛ

Књига

Поглeдај документ

Нисим Ково - картон житеља

Пријава пребивалишта Нисима Кове, трговца.

2. јул 1934.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Нела Елазар – евиденција логора на Бањици

Нела Елазар, домаћица, евидентирана под бројем 6440 као заточеница Бањичког логора. Ликвидирана 8. јула 1942. од СС.

25. јун 1942.

ИАБ-1-КБЛ

Књига

Поглeдај документ

Навила Нахмијас - картон житеља

Пријава пребивалишта Навилe Нахмијас.

12. новембар 1932.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Наплата судске таксе од Давида Алмузлина

Молба Суда вароши Београда Управи вароши Београда да наплати судску таксу од Давида С. Алмузлина, кожара на Малој пијаци, парничара Лазара Конфина.

3. април - 13.мај 1872.

ИАБ-1-К1399-1872-Ф21-258

Спис 7 листова

Поглeдај документ

Најава антимасонске изложбе

Најава антимасонске изложбе која је била отворена од 22. октобра 1941. до 19. јануара 1942. године у Гарашаниновој улици 8 у Београду. Становништво се позива на изложбу на којој ће сазнати како је пропао јеврејски сан о владавини светом.

Октобар 1941

ИАБ-1919-V-243

Плакат 1 комад

Поглeдај документ

Наплата судске таксе од Моше Калдерона

Преписка Суда вароши Београда, Управе вароши Београда и Кварта теразијском о наплати судске таксе од трговца Моше Калдерона, на чије је имање стављена интабулација због дуга Управи фондова.

13. април 1871 - 5. мај 1872.

ИАБ-1-К1399-1872-Ф21-228

Спис 12+(4) листова

Поглeдај документ

Наплата судске таксе од Јуде Левија

Молба Суда у Јагодини Управи вароши Београда да наплати судску од трговца Јуде Левија, заступника права синова Аврама Сузина, за парницу коју је водио са Јевремом Матићем из Параћина.

20. април 1872.

ИАБ-1-К1399-1872-Ф21-159

Спис 1 лист

Поглeдај документ

Набавка млека за Јеврејски логор Земун

Молба Јеврејског логора Земун Општини града Београда да се дечије млеко допрема сваки дан у логор првим транспортом.

26. децембар 1941.

ИАБ-6-К314

Спис 1 лист

Поглeдај документ

Набавка дрва за Јеврејски логор Земун

Молба Јеврејског логора Земун Општини града Београда за хитно слање дрва за огрев пошто је раније послато неупотребљиво.

26. децембар 1941.

ИАБ-6-К314

Спис 1 лист

Поглeдај документ

Набавка сламе за Јеврејски логор Земун

Допис Градског поглаварства Београда Градском поглаварству Земуна по питању куповине сламе за потребе логора на Сајмишту.

30. децембар 1941.

ИАБ-6-К314

Спис 1 лист

Поглeдај документ

Набака ствари за потребе деце у Јеврејском логору Земун

Командант Јеврејског логора Земун доставио је Општини града Београда списак потребних ствари за исхрану одојчади и мале деце.

23. децембар 1941.

ИАБ-6-К314

Спис 1 лист

Поглeдај документ

Набака алата за потребе Јеврејског логора Земун

Командант Јеврејског логора Земун доставио је Општини града Београда списак потребног алата за радове у логору.

26. децембар 1941.

ИАБ-6-К314

Спис 1 лист

Поглeдај документ

Набавка алата за браварску радионицу логора на Сајмишту

Командант Јеврејског логора Земун доставио је Општини града Београда списак потребног алата за потребе логорске браварске радионице.

26. децембар 1941.

ИАБ-6-К314

Спис 1 лист

Поглeдај документ

Набавка материјала за фарбање за Јеврејски логор Земун

Командант Јеврејског логора Земун доставио је Општини града Београда списак потребних ствари (фарби и прибора за фарбање).

26. децембар 1941.

ИАБ-6-К314

Спис 2 листа

Поглeдај документ

Набавка ствари за санитетску станицу Јеврејског логора Земун

Командант Јеврејског логора Земун доставио је Општини града Београда списак потребног материјала за логорску санитетску станицу.

25. децембар 1941.

ИАБ-6-К314

Спис 2 листа

Поглeдај документ

Набавка машине за сечу дрва за Јеврејски логор Земун

Старешина Јеврејског логора Земун потврдио је Градском поглаварству Београда приспеће машине за сечу дрва.

23. децембар 1941.

ИАБ-6-K314

Спис 1 лист

Поглeдај документ

Набавка алата и материјала за потребе обућарске радионице Јеврејског логора Земун

Командант Јеврејског логора Земун доставио је Општини града Београда списак потребног алата и материјала за обућарску радионицу.

6. јануар 1942.

ИАБ-6-К314

Спис 1 лист

Поглeдај документ

Набавка материјала за чишћење Јеврејског логора Земун

Градско поглаварство Београда доставило је Реквизиционом одељењу списак траженог материјала за одржавање и чишћење логора на Сајмишту.

8-12. јануар 1942.

ИАБ-6-К314

Спис 2 листа

Поглeдај документ

Набавка намирница за потребе болнице Јеврејског логора Земун

Градско поглаварство Београда доставило је Дирекцији за снабдевање списак намирница које је тражила болница Јеврејског логора Земун за своје пацијенте.

8-12. јануар 1941.

ИАБ-6-К314

Спис 2 листа

Поглeдај документ

Наплата судске таксе

Преписка Суда вароши Београда и Управитељства вароши Београда о наплати судске таксе од Саре, жене Аврама Мацлије.

26. јануар - 9. фебруар 1868.

ИАБ-1-К1074-1868-Ф6-76

Спис 4 листа

Поглeдај документ

Наплата судске таксе

Молба Суда округа ваљевског Управи вароши Београда да наплати судску таксу од Саламона Јакова Коена и Фаркија, трговаца из Београда, који су тражили стављање забране на имовину њиховог дужника Јуде Коена, трговца из Обреновца.

14. јун 1868 - 12. јануар 1871.

ИАБ-1-К1317-1871-Ф13-104

Спис 4 листа

Поглeдај документ

Наплата судске таксе

Преписка Суда округа ваљевског и Управитељства вароши Београда о наплати судске таксе од Соломона Јакова Коена и Фаркија, трговаца из Београда, који су тражили стављање забране на имовину њиховог дужника Јуде Коена, трговца из Обреновца.

14. јун 1868 - 12. јануар 1871.

ИАБ-1-К1317-1871-Ф13-102

Спис 4 листа

Поглeдај документ

Наплата судске таксе

Молба Београдског варошког суда Управитељству вароши Београда да наплати судске таксе од Џоје, удовице Азријела Јозефа Којена, и Рафајла Тајтацака.

20. новембар 1870 - 31. март 1871.

ИАБ-1-К1318-1871-Ф14-198

Спис 3 листа

Поглeдај документ

Наплата судске таксе од Самуила Аврама

Молба Београдског варошког суда Управи вароши Београда да наплати судску таксу од Самуила Б. Аврама, трговца, који је тражио да се стави забрана на имовину Саламона Јакова Којена.

3. фебруар - 31. март 1871.

ИАБ-1-К1318-1871-Ф14-190

Спис 4 листа

Поглeдај документ

Укупно 2169