logo

ЈЕВРЕЈСКА ДИГИТАЛНА ЗБИРКА

ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА БЕОГРАДА

Претрага по имену:

Детаљна претрага

ДИГИТАЛНА ЗБИРКА У БРОЈЕВИМА

200

ГОДИНА ИСТОРИЈЕ

59

ФОНДОВА И ЗБИРКИ

60000

ДИГИТАЛИЗОВАНИХ СТРАНА

Национализација имовине Беле Мошев

Закључак Првог среског суда за град Београд којим је Бела Мошев проглашена за наследницу целокупне имовине свог брата Израила Јеушуе, страдалог 1941. године у логору Топовске шупе. Решењем Извршног одбора Народног одбора I рејона града Београда национализована је наслеђена имовина Беле Мошев, рођ. Јеушуа, која се налазила у САД.

6. новембар 1947 - 17. јануар 1950.

ИАБ-42-К236

Спис 8 листова

Поглeдај документ

Национализација имовине Ирене Онер

Решење Извршног одбора Народног одбора II рејона о национализацији имовине Ирене Онер, турске држављанке.

26. јун 1948 - 27. јун 1949.

ИАБ-43-К71

Спис 19 листова

Поглeдај документ

Национализација имовине Аранке Розенберг

Одсек за грађанска стања Народног одбора II рејона обавестио је правног референта да су се Аранка Розенберг и њена деца Давид и Рафаило одрекли држављанства ФНРЈ, и наложио национализацију њихове имовине као страних држављана.

6. јул 1947 - 5. август 1950.

ИАБ-43-К75

Спис 6 листова

Поглeдај документ

Национализација имовине Бенка и Магде Атијас

Одсек за грађанска стања Народног одбора II рејона обавестио је Секретаријат да су се Бенко Атијас, његова жена Магда, рођ. Бихлер, и њихове рођаке Естер Мандил и Рента Кон одрекли држављанства ФНРЈ, и наложио национализацију њихове имовине као страних држављана.

16. децембар 1950 - 16. април 1951.

ИАБ-43-К83

Спис 2 листа

Поглeдај документ

Национализација имовине Бенка и Наде Данон

Одсек за грађанска стања Народног одбора II рејона обавестио је Секретаријат да су се Бенко и Нада Данон одрекли држављанства ФНРЈ, и наложио национализацију њихове имовине као страних држављана.

16. децембар 1950 - 18. април 1951.

ИАБ-43-К83

Спис 2 листа

Поглeдај документ

Национализација имовине Адолфа и Тонке Хириш

Одсек за грађанска стања Народног одбора II рејона обавестио је Секретаријат да су се Адолф и Тонка Хириш и њихов син Александар одрекли држављанства ФНРЈ, и наложио национализацију њихове имовине као страних држављана.

18. децембар 1950 - 18. април 1951.

ИАБ-43-К83

Спис 2 листа

Поглeдај документ

Национализација имовине Јосипа Самлаића

Одсек за грађанска стања Народног одбора II рејона обавестио је Секретаријат да се Јосип Самлаић одрекао држављанства ФНРЈ, и наложио национализацију његове имовине као страног држављанина.

18. децембар 1950 - 18. април 1951.

ИАБ-43-К83

Спис 2 листа

Поглeдај документ

Национализација имовине Кларе Пинто

Одсек за грађанска стања Народног одбора II рејона обавестио је Секретаријат да се Клара Пинто одрекла држављанства ФНРЈ, и наложио национализацију њене имовине као стране држављанке.

18. децембар 1950 - 18. април 1951.

ИАБ-43-К83

Спис 2 листа

Поглeдај документ

Национализација имовине Јосифа и Ружице Пинкас

Одсек за грађанска стања Народног одбора II рејона обавестио је Секретаријат да су се Јосиф и Ружица Пинкас одрекли држављанства ФНРЈ, и наложио национализацију њихове имовине као страних држављана.

18. децембар 1950 - 14. август 1951.

ИАБ-43-К83

Спис 2 листа

Поглeдај документ

Национализација имовине Василија Левија

Одсек за грађанска стања Народног одбора II рејона обавестио је Секретаријат да се Василије К. Леви одрекао држављанства ФНРЈ, и наложио национализацију његове имовине као страног држављанина.

18. децембар 1950 - 14. август 1951.

ИАБ-43-К83

Спис 1 лист

Поглeдај документ

Национализација имовине Еле Леви Шумовић

Одсек за грађанска стања Народног одбора II рејона обавестио је Секретаријат да се Ела Леви Шумовић одрекла држављанства ФНРЈ, и наложио национализацију њене имовине као стране држављанке.

18. децембар 1950 - 14. август 1951.

ИАБ-43-К83

Спис 2 листа

Поглeдај документ

Национализација имовине Драгице Касорла

Одсек за грађанска стања Народног одбора II рејона обавестио је Секретаријат да се Драгица Касорла одрекла држављанства ФНРЈ, и наложио национализацију њене имовине као стране држављанке.

18. децембар 1950 - 14. август 1951.

ИАБ-43-К83

Спис 2 листа

Поглeдај документ

Национализација имовине Јована Рајхенфелда

Одсек за грађанска стања Народног одбора II рејона обавестио је Секретаријат да се Јован Рајхенфелд одрекао држављанства ФНРЈ, и наложио национализацију његове имовине као страног држављанина.

18. децембар 1950 - 14. август 1951.

ИАБ-43-К83

Спис 2 листа

Поглeдај документ

Национализација имовине Нели Романо

Одсек за грађанска стања Народног одбора II рејона обавестио је Секретаријат да се Нели Романо одрекла држављанства ФНРЈ, и наложио национализацију њене имовине као стране држављанке.

18. децембар 1950 - 14. август 1951.

ИАБ-43-К83

Спис 2 листа

Поглeдај документ

Национализација имовине Алберта Полака

Одсек за грађанска стања Народног одбора II рејона обавестио је Секретаријат да се Алберт Полак одрекао држављанства ФНРЈ, и наложио национализацију његове имовине као страног држављанина.

18. децембар 1950 - 14. август 1951.

ИАБ-43-К83

Спис 2 листа

Поглeдај документ

Национализација имовине Реле Визнер

Одсек за грађанска стања Народног одбора II рејона обавестио је Секретаријат да су се Рела Визнер и њен малолетни син Емил одрекли држављанства ФНРЈ, и наложио национализацију њихове имовине као страних држављана.

18. децембар 1950 - 14. август 1951.

ИАБ-43-К83

Спис 2 листа

Поглeдај документ

Национализација имовине Алберта Сузина

Одсек за грађанска стања Народног одбора II рејона обавестио је Секретаријат да се Алберт Сузин одрекао држављанства ФНРЈ, и наложио национализацију његове имовине као страног држављанина.

19. децембар 1950 - 14. август 1951.

ИАБ-43-К83

Спис 2 листа

Поглeдај документ

Национализација имовине Ђорђа и Магде Родер

Одсек за грађанска стања Народног одбора II рејона обавестио је Секретаријат да су се Ђорђе и Магда Родер одрекли држављанства ФНРЈ, и наложио национализацију њихове имовине као страних држављана.

18. децембар 1950 - 14. август 1951.

ИАБ-43-К83

Спис 2 листа

Поглeдај документ

Национализација имовине Вилме и Бранке Диздаревић

Одсек за грађанска стања Народног одбора II рејона обавестио је Секретаријат да су се Вилма Вида Диздаревић, рођ. Ешкенази, и њена ћерка Бранка одрекле држављанства ФНРЈ, и наложио национализацију њихове имовине као страних држављана.

18. децембар 1950 - 14. август 1951.

ИАБ-43-К83

Спис 2 листа

Поглeдај документ

Национализација имовине Едуарда Дајча и Агнице Поповић

Одсек за грађанска стања Народног одбора II рејона обавестио је Секретаријат да су се Едуард Дајч и његова супруга Агница Поповић, рођ. Рајић, одрекли држављанства ФНРЈ, и наложио национализацију њихове имовине као страних држављана.

18. децембар 1950 - 14. август 1951.

ИАБ-43-К83

Спис 2 листа

Поглeдај документ

Национализација имовине Лее Краус

Одсек за грађанска стања Народног одбора II рејона обавестио је Секретаријат да су се Леа Краус и њена деца Жанета и Павле одрекли држављанства ФНРЈ, и наложио национализацију њихове имовине као страних држављана.

9-28. јун 1950.

ИАБ-43-К80

Спис 2 листа

Поглeдај документ

Национализација имовине Ђорђа и Калиопе Кеслер

Одсек за грађанска стања Народног одбора II рејона обавестио је Секретаријат да су се Ђорђе и Калиопа Кеслер одрекли држављанства ФНРЈ, и наложио национализацију њихове имовине као страних држављана.

9-28. јун 1950.

ИАБ-43-К80

Спис 2 листа

Поглeдај документ

Национализација имовине Клеменса и Јулијане Мунк

Одсек за грађанска стања Народног одбора II рејона обавестио је Секретаријат да су се Клеменс и Јулијана Мунк одрекли држављанства ФНРЈ, и наложио национализацију њихове имовине као страних држављана.

9-28. јун 1950.

ИАБ-43-К80

Спис 2 листа

Поглeдај документ

Национализација имовине Оскара, Аранке и Дорјана Мунка

Одсек за грађанска стања Народног одбора II рејона обавестио је Секретаријат да су се Оскар и Аранка Мунк и њихов син Дорјан одрекли држављанства ФНРЈ, и наложио национализацију њихове имовине као страних држављана.

9-28. јун 1950.

ИАБ-43-К80

Спис 2 листа

Поглeдај документ

Национализација имовине Регине Ешкенази

Одсек за грађанска стања Народног одбора II рејона обавестио је Секретаријат да се Регина Ешкенази одрекла држављанства ФНРЈ, и наложио национализацију њене имовине као стране држављанке.

9-28. јун 1950.

ИАБ-43-К80

Спис 2 листа

Поглeдај документ

Национализација имовине Лаце Клајна

Одсек за грађанска стања Народног одбора II рејона обавестио је Секретаријат да се Лаца Клајн одрекао држављанства ФНРЈ, и наложио национализацију његове имовине као страног држављанина.

9-28. јун 1950.

ИАБ-43-К80

Спис 2 листа

Поглeдај документ

Национализација имовине породице Бензион

Одсек за грађанска стања Народног одбора II рејона обавестио је Секретаријат да су се Никша и Ерна Бензион и њихова малолетна ћерка Силвија одрекли држављанства ФНРЈ, и наложио национализацију њихове имовине као страних држављана.

9-29. јун 1950.

ИАБ-43-К80

Спис 2 листа

Поглeдај документ

Национализација имовине Ружице Фрајденфелд

Одсек за грађанска стања Народног одбора II рејона обавестио је Секретаријат да се Ружица Фрајденфелд одрекла држављанства ФНРЈ, и наложио национализацију њене имовине као стране држављанке.

9-28. јун 1950.

ИАБ-43-К80

Спис 2 листа

Поглeдај документ

Национализација имовине Алберта Алкалаја

Одсек за грађанска стања Народног одбора II рејона обавестио је Секретаријат да се Алберт Алкалај одрекао држављанства ФНРЈ, и наложио национализацију његове имовине као страног држављанина.

3-28. јун 1950.

ИАБ-43-К80

Спис 2 листа

Поглeдај документ

Национализација имовине Ирене Штајнер

Одсек за грађанска стања Народног одбора II рејона обавестио је Секретаријат да се Ирена Штајнер, рођ. Бергер, одрекла држављанства ФНРЈ, и наложио национализацију њене имовине као стране држављанке.

9-28. јун 1950.

ИАБ-43-К80

Спис 2 листа

Поглeдај документ

Укупно 2169