logo

ЈЕВРЕЈСКА ДИГИТАЛНА ЗБИРКА

ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА БЕОГРАДА

Претрага по имену:

Детаљна претрага

ДИГИТАЛНА ЗБИРКА У БРОЈЕВИМА

200

ГОДИНА ИСТОРИЈЕ

59

ФОНДОВА И ЗБИРКИ

60000

ДИГИТАЛИЗОВАНИХ СТРАНА

Отилија Аврамовић - картон житеља

Пријава пребивалишта Отилије Аврамовић, домаћице.

16. новембар 1939.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Олга Аврамовић - картон житеља

Пријава пребивалишта Олге Аврамовић, радницe.

15. октобар 1940.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Олга Аврамовић - картон житеља

Пријава пребивалишта Олге Аврамовић.

30. мај 1933.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Олга Аврамовић - картон житеља

Пријава пребивалишта Олге Аврамовић, кројачице.

26. новембар 1940.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Отказ закупцима добара Регулационог фонда због неплаћене кирије

Надзорник добара Регулационог фонда, по усменој наредби начелника Министарства грађевина, наложио је Управи вароши Београда да откаже даљи закуп лицима која нису платила кирију за прво и друго тромесечје 1885. године. Међу закупцима била је и Сара Алфандари.

5. март 1885.

ИАБ-1-К1955-1885-Ф2-192а

Спис 2 листа

Поглeдај документ

Ослобађајућа пресуда за Јакова Левија

Решење Првостепеног београдског суда којим је Јаков Леви ослобођен тужбе за превару учињену Менахему Русу.

24. август 1893.

ИАБ-1-К2074a-1893-Ф3-335

Спис 4 листа

Поглeдај документ

Отварање стечаја над имовином Давида Руса

Трговачки суд у Београду известио је Управу вароши Београда да је отворио стечај над целокупном имовином сарафа Давида С. Руса. Управа се моли да попише и процени његову имовину и преда је на чување Израилу Русу.

3-24. фебруар 1889.

ИАБ-1-К2019-1889-Ф2-56

Спис 3+(1) листа

Поглeдај документ

Олга Абрањи - картон житеља

Пријава пребивалишта Олге Абрањи, домаћице.

22. септембар 1936.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Обавештење Трговачког суда о пријему послатог новца

Трговачки суд у Београду обавестио је Управу вароши Београда да је примио новац наплаћен од Станка Лисаја за рачун Леона Папа, јеврејског учитеља.

18. фебруар 1889.

ИАБ-1-К2020-1889-Ф2-110

Спис 1 лист

Поглeдај документ

Оптужница против Моше Медине због коришћења лажног новца

Првостепеном суду за град Београд поднета је на решење тужба против трговачког помоћника Моше Медине јер је покушао да употреби лажан новац.

6. фебруар 1892.

ИАБ-1-К2057-1892-Ф1-4

Спис 2 листа

Поглeдај документ

Одузимање робе Давиду Левију због неплаћене трошарине

Управа вароши Београда молила је Београдску царину да је извести коме је продала буре малаге и да ли је купац платио трошарину. Малагу је претходно купио шпедитер Давид Леви, али пошто није хтео платити трошарину буре му је одузето.

4. март 1897.

ИАБ-1-К2100-1897-239

Спис 1 лист

Поглeдај документ

Одобрење за копирање пресуде

Управа вароши Београда одобрила је Исаку Левију копирање пресуде.

29. април 1896.

ИАБ-1-К2096-1896-342

Спис 1+(1) лист

Поглeдај документ

Отпуштање из службе Естире Русо

Министарство просвете и црквених послова обавестило је Управу града Београда о отпуштању из службе Естире Ш. Русо, учитељице основне школе на Дунавском крају, с молбом да је разреши дужности и изда заосталу плату.

31. август 1898.

ИАБ-1-К2108-1898-683

Спис 1 лист

Поглeдај документ

Обавештење о завршеном попису имовине Хајнриха Хиршла

Јутарњи полицијски извештај Кварта варошког управнику Београда о дешавањима у вароши: завршен је попис имовине стечајне масе Хајнриха Хиршла, тапетара.

4. август 1898.

ИАБ-1-К2108-1898-555

Спис 1 лист

Поглeдај документ

Одбијање Давида Левија да плати трошарину за купљено вино

Молба Управе вароши Београда Министарству финансија за упутство како поступити у случају Давида Левија који је одбио да плати трошарину за вино малага које је купио на лицитацији од Београдске царинарнице.

28. март 1896.

ИАБ-1-К2096-1896-241

Спис 1 лист

Поглeдај документ

Обавештење о прекинутој кривичној истрази против Биње Нахума

Полицијски извештај Кварта варошког управнику Београда: прекинута је кривична истрага против Биње Нахума, трговца, по тужби Танасија Јовановића Књажевца, због два пута наплаћеног дуга.

5. децембар 1898.

ИАБ-1-К2111-1898-552

Спис 1 лист

Поглeдај документ

Одбацивање тужбе Хаима Фаркића против Јована Тадића

Решење истражног судије којим је одбачена тужба Хаима Фаркића против Јована Тадића због кршења закључене погодбе о уступању бакалске радње.

4. октобар 1894.

ИАБ-1-К2086-1894-5

Спис 2 листа

Поглeдај документ

Остављено новорођенче испред куће Самуила Амара

Јутарњи полицијски извештај Кварта дорћолског управнику Београда о дешавањима у вароши: у ходнику куће Самуила Амара у Јеврејској улици 10, нађено је женско дете старо десетак дана и предато на чување општинској бабици.

27. мај 1902.

ИАБ-1-К2148-1902-635

Спис 1 лист

Поглeдај документ

Одобрење за раније служење војног рока

Израил Русо дао је одобрење сину Јакову да може служити војску пре предвиђеног рока.

25. јул 1898.

ИАБ-1-К3012-1898-Ф6-244

Спис 1 лист

Поглeдај документ

Обавештење о нађеним гускама Сабитаја Мандиловића

Полицијски извештај Кварта палилулског управнику Београда о дешавањима у вароши: пронађене су гуске нестале из шупе Сабитаја Мандиловића, ситничара.

15. новембар 1904.

ИАБ-1-К2172-1904-329

Спис 1 лист

Поглeдај документ

Обавештење о збору Црквено школске јеврејске општине

Полицијски извештај Кварта дорћолског управнику Београда о дешавањима у граду: одржан је збор Црквено школске јеврејске општине на којем су изабрани чланови Управног одбора и њихови заменици.

14. фебруар 1905.

ИАБ-1-К2173-1905-102

Спис 1 лист

Поглeдај документ

Обавештење о стечају над фирмом Аврам Аруети и Друг

Полицијски извештај Кварта варошког управнику Београда о дешавањима у граду: отворен је стечај над фирмом Аврам Аруети и Друг.

2. фебруар 1903.

ИАБ-1-К2157-1903-372

Спис 1 лист

Поглeдај документ

Одобрење за пресељење радионице Моше Караоглановића

Моша Караоглановић, власник фабрике амрела, велова и свилених тканина "Нисим Д. Анаф" молио је Одељење за радње Управе града Београда да му изда одобрења за пресељење дела радионице из Улице краља Петра 47 у Улицу цара Уроша 60. Молба је одобрена. У прилогу план фабрике у Улици краља Александра 293, који је израдио инжењер Миша Манојловић.

27. октобар - 12. новембар 1936.

ИАБ-1-К2813-1936-28

Спис 5 листова

Поглeдај документ

Одбацивање тужбе Исака Катариваса за покушај убиства

Вечерњи полицијски извештај Кварта теразијског управнику Београда: Првостепени суд за град Београд одобрио је решење тог Кварта којим је одбијена тужба Исака Катариваса против Зака Арсенијевића због покушаја убиства.

6. март 1903.

ИАБ-1-К2158-1903-293

Спис 2 листа

Поглeдај документ

Обијена радња Нисима Беарона

Нисим Беарон пријавио је Кварту теразијском да је обијена његова радња у Телеграфској улици. Полиција је по овој пријави извршила увиђај.

6. фебруар 1888.

ИАБ-1-К2982-1888-Ф1-125

Спис 2 листа

Поглeдај документ

Оглас о отварању радње

Оглас о отварању бакалске радње Ашера Чеде Нафталија.

11. јун 1928 - 14. октобар 1930.

ИАБ-1-К2813-2

Спис 5 листова

Поглeдај документ

Одобрење за држање дрварске радње

Дозвола Одељења кривичне полиције Управе града Београда за обављање дрварске радње у Улици браће Крсмановић 36, издата Русу Д. Хаиму.

9. новембар 1936.

ИАБ-1-К2781-1936-Ф33-361

Спис 1 лист

Поглeдај документ

Ослобођење Садика Алкалаја од кривичне одговорности

Савска финансијска дирекција у Загребу обавестила је Одељење кривичне полиције Управе града Београда да је Садик Алкалај ослобођен кривичне одговорности.

22-25. септембар 1937.

ИАБ-1-К2793-1937-Ф32-62

Спис 2 листа

Поглeдај документ

Овера меница Исака Ескеназија

Исак Ескенази поднео је на оверу Кварту теразијском препис две менице.

26. јул 1900.

ИАБ-1-К3018-1900-Ф7-144

Спис 4 листа

Поглeдај документ

Овера менице Јакова Медине

Јаков Д. Медина поднео је на оверу Кварту теразијском препис менице.

1. децембар 1893.

ИАБ-1-К3002-1893-Ф8-286

Спис 1 лист

Поглeдај документ

Укупно 1298