logo

ЈЕВРЕЈСКА ДИГИТАЛНА ЗБИРКА

ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА БЕОГРАДА

Претрага по имену:

Детаљна претрага

ДИГИТАЛНА ЗБИРКА У БРОЈЕВИМА

200

ГОДИНА ИСТОРИЈЕ

59

ФОНДОВА И ЗБИРКИ

60000

ДИГИТАЛИЗОВАНИХ СТРАНА

Ора Хершковиц - картон житеља

Пријава пребивалишта Оре Хершковиц, домаћице.

31. јануар 1933.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Обезбеђење огрева за Јеврејски логор на Сајмишту

Молба Градског поглаварства Београда Централи за огрев за испоруку огревног дрвета за потребе Јеврејског логора на Сајмишту, школе, обданишта, полицију, сиротињу, општинске установе и др.

8. фебруар 1942.

ИАБ-6-К2

Спис 1 лист

Поглeдај документ

Отпуштање Јевреја из службе

Налог полиције безбедности председнику Београдске општине за отпуштање из службе Јевреја, а према сазнању да је у Техничком одељењу електричне станице запослено више Јевреја, међу којима и извесни Леви.

25. август 1941.

ИАБ-6-К2

Спис 1 лист

Поглeдај документ

Оскар Гринкер - картон житеља

Пријава пребивалишта Оскара Гринкера, трговца.

22. октобар 1940.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Отон Гринхут - картон житеља

Пријава пребивалишта Отона Гринхута, столара, фабриканта намештаја.

7. новембар 1927.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Оскар Обет - картон житеља

Пријава пребивалишта Оскара Обета, књиговође.

30. децембар 1933.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Олга Ерист - картон житеља

Пријава пребивалишта Олге Ерист, фотографа.

14. јун 1932.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Олга Овадија - картон житеља

Пријава пребивалишта Олге Овадија.

20. октобар 1932.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Олга Ернест - картон житеља

Пријава пребивалишта Олге Ернест, фотографa.

7. мај 1932.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Олга Ерует - картон житеља

Пријава пребивалишта Олге Ерует, чиновнице.

18. јун 1941.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Олга Хирт - картон житеља

Пријава пребивалишта Олге Хирт, домаћице.

13. септембар 1937.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Олга Хирш - картон житеља

Пријава пребивалишта Олге Хирш, рођ. Калдерон, домаћице.

25. фебруар 1931.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Ору Финкелштајн - картон житеља

Пријава пребивалишта Ору Финкелштајн, домаћице.

21. јануар 1936.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Обавештење о актима по кривици Аврама Левија

Полицијски извештај Кварта варошког управнику Београда о дешавањима у граду: акта по кривица трговца Аврама Левија прослеђена су суду.

8. март 1900.

ИАБ-1-К2122-1900-102

Спис 2 листа

Поглeдај документ

Олга Хиршл - картон житеља

Пријава пребивалишта Олгe Хиршл, рођ. Улмаш.

12. мај 1936.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Ото Хиршл - картон житеља

Пријава пребивалишта Отоа Хиршла, ђака.

10. јул 1930.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Отон Хиршл - картон житеља

Пријава пребивалишта Отона Хиршла, адвоката.

28. децембар 1940.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Отон Хиршфелд - картон житеља

Пријава пребивалишта Отона Хиршфелда, чиновника.

9. децембар 1936.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Ото Хишлер - картон житеља

Пријава пребивалишта Отоа Хишлера, инжењера.

4. мај 1931.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Овадија Калдерон - картон житеља

Пријава пребивалишта Овадије Калдерона, шустера.

27. новембар 1939.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Отилија Мајор - катрон житеља

Пријава пребивалишта Отилије Мајор, домаћице.

12. новембар 1941.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Олга Мајоровић - картон житеља

Пријава пребивалишта Олге Мајоровић, кројачице.

16. новембар 1934.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Олга Финци Меворах - картон житеља

Пријава пребивалишта Олге Финци Меворах, домаћице.

14. мај 1934.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Ору Финци - картон житеља

Пријава пребивалишта Ору Финци, домаћице.

9. септембар 1941.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Оскар Финци - картон житеља

Пријава пребивалишта Оскара Финција, чиновника.

11. октобар 1932.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Ото Финци - картон житеља

Пријава пребивалишта Отоа Финција, приватног чиновника.

1. фебруар 1941.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Озмос Хмилницки - картон житеља

Пријава пребивалишта Озмоса Хмилницког.

6. октобар 1938.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Оскар Малер - картон житеља

Пријава пребивалишта Оскара Малера, трговца.

17. октобар 1934.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Ору Кабиљо - картон житеља

Пријава пребивалишта Ору Кабиљо, домаћице.

15. април 1935.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Олга Холо - картон житеља

Пријава пребивалишта Олге Холо, ученице.

12. јануар 1939.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Укупно 1331