logo

ЈЕВРЕЈСКА ДИГИТАЛНА ЗБИРКА

ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА БЕОГРАДА

Претрага по имену:

Детаљна претрага

ДИГИТАЛНА ЗБИРКА У БРОЈЕВИМА

200

ГОДИНА ИСТОРИЈЕ

59

ФОНДОВА И ЗБИРКИ

60000

ДИГИТАЛИЗОВАНИХ СТРАНА

Олга Анаф - картон житеља

Пријава пребивалишта Олге Анаф, шнајдерке.

15. октобар 1927.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Оскар Цвибак - картон житеља

Пријава пребивалишта Оскара Цвибака, трговачког представника.

25. октобар 1945.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Одузимање робе од Зисе Стефановића због дуга

Суд вароши београдске молио је Управитељство вароши Београда да од ткача Зисе Стефановића одузме онолико платна колико је довољно да се намири његово дуговање на име кирије Мишулану Коену.

18. јул - 10. септембар 1857.

ИАБ-1-К354-1857-Ф12-41

Спис 3 листа

Поглeдај документ

Ослобођење Циви Коена од плаћања данка

Преписка Попечитељства финансија и Управитељства вароши Београда по молби Циви Коена да се ослободи плаћања грађанског данка због сиромаштва и лошег здравственог стања. Попечитељство финансија удовољило је Коеновој молби.

2. јул - 26. септембар 1857.

ИАБ-1-К334-1857-Ф2-247

Спис 5+(1) листова

Поглeдај документ

Обавештење о смрти Терезије Шлезингер

Попечитељство иностраних дела замолило је Управитељство вароши Београда да обавести капел-мајстора Шлезингера о смрти његове рођаке Терезије Шлезингер из Новог Сада и испита га да ли је покојница поседовала неку имовину.

10-24. септембар 1856.

ИАБ-1-К305-1856-Ф5-275

Спис 2 листа

Поглeдај документ

Ото Цилцер - картон житеља

Пријава пребивалишта Ота Цилцера, ученика.

6. фебруар 1940.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Олга Алмозлино - картон житеља

Пријава пребивалишта Олге Алмозлино, домаћице.

5. јул 1941.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Обавештење о продаји куће

Казнени завод у Топчидеру обавестио је Јозефа Фархија, тамошњег затвореника, о заказаној продаји куће Ристе Ђорђевића.

10. април 1857.

ИАБ-1-К371-1857-Ф20-257

Спис 1 лист

Поглeдај документ

Отпуст из држављанства Аврама Азријела

Преписка Управитељства вароши Београда и Попечитељства унутрашњих дела поводом молбе Аврама Азријела да добије отпуст из српског држављанства. Молба је одобрена.

18. новембар - 1. децембар 1859.

ИАБ-1-К421-1859-Ф1-131

Спис 7+(1) листова

Поглeдај документ

Обавештење о смрти Јеушуе Магриса

Молба Суда округа јагодинског Управитељству вароши Београда да Јеушуи Морену Магрису уручи пресуду по његовој парници против Димитрија Мијалковића из Јагодине, због дуга. Управитељство је известило Суд да пресуду није могло уручити јер је Магрис умро.

15. фебруар 1855 - 22. фебруар 1857.

ИАБ-1-К385-1858-Ф6-71

Спис 14 листова

Поглeдај документ

Одбацивање тужбе против браће Русо

Преписка Управитељства вароши Београда, Суда у Смедереву и Попечитељства унутрашњих дела о парници Стевче Бањалије из Смедерева, против Аврама и Исака Руса, због дуга. Судским решењем одбачена је пријава против браће Русо.

11. новембар 1859.

ИАБ-1-К453-1859-Ф20-662

Спис 8 листова

Поглeдај документ

Олга Баран - картон житеља

Пријава пребивалишта Олге Баран, рођ. Коен, домаћице.

11. октобар 1934.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Олга Барањи - картон житеља

Пријава пребивалишта Олге Барањи, домаћице.

12. јануар 1936.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Олга Баркан - картон житеља

Пријава пребивалишта Олге Баркан, домаћице.

21. август 1941.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Олга Баркан - картон житеља

Пријава пребивалишта Олге Баркан, рођ. Медина, домаћице.

12. октобар 1934.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Олга Барукић - картон житеља

Пријава пребивалишта Олге Барукић, домаћице.

12. јул 1924.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Олга Алмозлино - картон житеља

Пријава пребивалишта Олге Алмозлино, домаћице.

24. новембар 1933.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Отказивање закупа радње

Суд вароши Београда обавестио је Управитељство вароши Београда о случају Мишулана Коена који је одјавио даљи закуп дућана Мули Алилу. Алил није хтео од Коена примити кључеве од радње и двомесечну кирију, траживши да и даље остане у дућану. Коен је стога кључеве и новац предао том Суду.

24-29. април 1859.

ИАБ-1-К437-1859-Ф11-142

Спис 3 листа

Поглeдај документ

Одбачена тужба против Нисима и Меријаме Падро

Молба Суда вароши Београда Управитељству вароши Београда да од Љубомира Миловановића наплати таксу по тужби коју је поднео против Нисима Падра и његове жене Меријаме, због наплате дуга, а која је од стране тог Суда одбачена.

3. април 1861 - 6. септембар 1862.

ИАБ-1-К526-1861-Ф6-317

Спис 2 листа

Поглeдај документ

Оли Гутман - картон житеља

Пријава пребивалишта Олија Гутмана.

28. март 1939.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Обавештење о доласку Моше Јаковљевића у Београд

Карантин у Алексинцу обавестио је Управитељство вароши Београда да је пропустио Мошу Јаковљевића који из Ниша путује у Београд трговачким послом.

19. октобар 1861.

ИАБ-1-К562-1861-Ф14-279

Спис 1 лист

Поглeдај документ

Обавештење о боравку Јосефа Азријела у Београду

Карантин у Алексинцу обавестио је Управитељство вароши Београда о доласку у Београд ради посла Јосефа Азријела, трговца из Јерусалима.

18. новембар 1861.

ИАБ-1-К562-1861-Ф14-281

Спис 1 лист

Поглeдај документ

Обавештење о продаји куће дужника Морена Којена

Молба Начелства округа чачанског Управитељству вароши Београда да обавести Морена Којена о продаји куће његовог дужника Симе Митровића из Чачка. Управитељство је обавестило Начелство да о продаји куће није могло обавестити Којена јер је отпутовао у Беч.

17. новембар-13. децембар 1860.

ИАБ-1-К499-1860-Ф17-27

Спис 2 листа

Поглeдај документ

Облигација Давида Левија

Копија облигације издате 1846. године којом се Давид Исак Леви обавезао да ће за пет месеци вратити новац узет од Исака Цевија Коена. Облигација је поднета на потврду Управитељству вароши Београда.

13. децембар 1861.

ИАБ-1-К563-1861-Ф25-100

Спис 1 лист

Поглeдај документ

Оскар Давичо - картон житеља

Пријава пребивалишта Оскара Давича, студента.

20. мај 1933.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Отварање радње за спремање и продавање јела

Арон Јеливић молио је Управитељство вароши Београда да му се дозволи да спрема и продаје јела београдским Јеврејима.

8. децембар 1862.

ИАБ-1-К620-1862-Ф26-173

Спис 1 лист

Поглeдај документ

Одлазак Бохора Левија у Турску

Управитељство вароши Београда обавестило је Суд округа ваљевског да није могло уручити пресуду трговцу Бохору Левију јер је он отишао у Турску.

30. децембар 1860 - 21. март 1861.

ИАБ-1-К566-1861-Ф26-246

Спис 3 листа

Поглeдај документ

Овера уговора

Браћа Нахмијас поднела су на оверу Управитељству вароши Београда уговор склопљен са Самуилом Алвом.

27. новембар 1862.

ИАБ-1-К609-1862-Ф26-304

Спис 1 лист

Поглeдај документ

Обавештење о доласку Соломона Шимона у Београду

Карантин из Алексинца известио је Управитељство вароши Београда да је пропустио Соломона Шимона из Ниша који путује у Београд ради трговине.

28. јануар 1863.

ИАБ-1-К639-1863-Ф2-421

Спис 1 лист

Поглeдај документ

Олга Алтарац - картон житеља

Пријава пребивалишта Олге Алтарац, домаћице.

11. септембар 1931.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Укупно 1331