logo

ЈЕВРЕЈСКА ДИГИТАЛНА ЗБИРКА

ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА БЕОГРАДА

Претрага по имену:

Детаљна претрага

ДИГИТАЛНА ЗБИРКА У БРОЈЕВИМА

200

ГОДИНА ИСТОРИЈЕ

59

ФОНДОВА И ЗБИРКИ

60000

ДИГИТАЛИЗОВАНИХ СТРАНА

Ото Барух - картон житеља

Пријава пребивалишта Ота Баруха, трговца.

12. децембар 1940.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Олга Барух - картон житеља

Пријава пребивалишта Олге Барух, рођ. Данон, домаћице.

30. јануар 1930.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Облигација о дугу Илије Аврама

Сумха, удовица Хаима Лире, поднела је на оверу Управитељству вароши Београда облигацију за позајмљени новац Илији Авраму.

6. јун 1863.

ИАБ-1-К665-1863-Ф13-223

Спис 2 листа

Поглeдај документ

О забрани насељавања Јевреја по унутрашњости Србији

Допис окружним начелствима о забрани насељавања Јевреја у градове у унутрашњости Србије.

17. децембар 1844 - 23. мај 1863.

ИАБ-1-К663-1863-Ф12-103

Спис 5 листова

Поглeдај документ

О досељавању Јевреја из Турске

Преписка Министарства унутрашњих дела, Управитељства вароши Београда и Кварта дорћолског о случају Мате и Леона Левија који су се пре више година доселили из Јањине, упркос забрани насељавања Јевреја из Турске. На захтев Министарства, Кварт дорћолски издао је уверење да су именовани доброг владања.

13. август - 11. октобар 1863.

ИАБ-1-К686-1863-Ф24-86

Спис 13 листова

Поглeдај документ

Обавештење о доласку Самуила Исаковића у Београд

Карантин у Алексинцу обавестио је Управитељство вароши Београда да је пропустио Самуила Исаковића из Ниша, који путује у Београд ради трговине.

7. јануар 1864.

ИАБ-1-К717-1864-Ф2-21

Спис 1 лист

Поглeдај документ

Облигација Морена Коена

Морено Јаков Коен поднео је на оверу Управитељству вароши Београда облигацију на 2400 гроша колико му за узет еспап дугује Новак Пауновић, трговац из Крушевца.

28. мај 1863 - 4. јун 1864.

ИАБ-1-К751-1864-Ф18-378

Спис 3 листа

Поглeдај документ

Одузимање робе ради наплате дуга

Соломон Амар и његов брат, трговци, тражили су од Трговачког суда да одобри стављање забране на еспап њиховог дужника Тоше Димитријевића, трговца са Зерека. Управитељство се моли да попише и процени одузете ствари.

12. фебруар 1864.

ИАБ-1-К724-1864-Ф5-92

Спис 5 листа

Поглeдај документ

О јеврејским сарафима у Београду

Допис Кварта варошког Управитељству вароши Београда о повећаном броју јеврејских мењача, од којих многи тај посао обављају без дозволе и пријаве радње. Управитељство се моли да утврди број сарафа који раде по закону.

10. мај 1863 - 15. фебруар 1864.

ИАБ-1-К724-1864-Ф5-241

Спис 6 листова

Поглeдај документ

Одобрење Мордохају Озму за наплату очевих потраживања

Леон Х. Коен, тутор заоставштине покојног Јакова М. Озма, одобрио је његовом сину Мордохају Озму да може наплатити дугове од очевих дужника.

28. август 1864.

ИАБ-1-К774-1864-Ф29-146

Спис 2 листа

Поглeдај документ

Олга Бауер - картон житеља

Пријава пребивалишта Олге Бауер.

19. децембар 1936.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Обавештење о продаји имања браће Миљковић

Управитељство вароши Београда обавестило је начелника Округа крагујевачког да је издало саопштење о заказаној продаји имања браће Миљковић. О продаји су, између осталих, обавештени и Хаим Русо и Моша Челебоновић, тутори Аврама Ј. Озера.

27. октобар 1864.

ИАБ-1-К780-1864-Ф32-356

Спис 1 лист

Поглeдај документ

Облигација Морена Коена

Морено Јаков Коен доставио је на оверу Управитељству вароши Београда копију облигације за позајмицу учињену Јовану Јаношевићу.

27. мај 1864.

ИАБ-1-К749-1864-Ф17-355

Спис 2 листа

Поглeдај документ

Обавештење о доласку Хаима Миора у Београд

Карантин у Алексинцу обавестио је Управитељство вароши Београда да је пропустио Хаима Миора из Ниша, који са још једним Јеврејином путује у Београд ради трговине. Именовани ће становати у Кварту дорћолском, код механџије Крсте Петровића.

29. април - 18. мај 1864.

ИАБ-1-К747-1864-Ф16-266

Спис 3 листа

Поглeдај документ

Олга Алкалај - картон житеља

Пријава пребивалишта Олге Алкалај, студенткиње права.

19. новембар 1932.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Олга Алкалај - картон житеља

Пријава пребивалишта Олге Алкалај, домаћице.

20. август 1941.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Обавештење о доласку Соломона Исаковића у Београд

Карантин алексиначки обавестио је Управитељство вароши Београда да је пропустио Соломона Исаковића из Ниша који са још три друга путује у Београд ради трговине.

7. јануар 1865.

ИАБ-1-К810-1865-Ф1-245

Спис 1 лист

Поглeдај документ

Обавештење о доласку Давид Јаковљевића у Београд

Карантин алексиначки обавестио је Управитељство вароши београдске да је пропустио Давида Јаковљевића из Пирота који путује у Београду ради трговине.

29. децембар 1865.

ИАБ-1-К908-1866-Ф1-19

Спис 1 лист

Поглeдај документ

Ослобађање од пореза Елијаса Азриела

Преписка Примирителног суда, Управитељства вароши београдске и Министарства финансија о ослобађању од пореза трговца Елијаса Аврама Азриела који живи у Земуну и нема имовине у Србији.

20. децембар 1865 - 3. фебруар 1866.

ИАБ-1-К908-1866-Ф1-50

Спис 4 листа

Поглeдај документ

Олга Алађенов - картон житеља

Пријава пребивалишта Олге Алађенов, студенткиње.

5. октобар 1937.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

О пасошу Салона Руса

Начелство округа шабачког спровело је Управитељству вароши Београда Салона Руса, калфу трговачког, који је код себе имао пасош за одлазак у Аустрију, а са њим је путовао само до Шапца. Начелство моли Управитељство да Руса саслуша и казни га за ово дело.

21. август 1864.

ИАБ-1-К801-1864-Ф43-112

Спис 2 листа

Поглeдај документ

Обавештење о доласку Јакова Сабитаја у Београд

Карантин у Алексинцу обавестио је Управитељство вароши Београда да је пропустио Јакова Сабитаја из Ниша, који путује у Београд ради трговине.

14. март 1865.

ИАБ-1-К827-1865-Ф9-79

Спис 1 лист

Поглeдај документ

Обавештење о тапији Гаврила Којена

Управитељство вароши Београда обавестило је Управу фондова да Гаврил Јуда Којен није поднео тапију за своје имање, а која је Управитељству била потребна ради процене његове имовине.

13. децембар 1865.

ИАБ-1-К876-1865-Ф29-175

Спис 1 лист

Поглeдај документ

Обавештење о доласку Соломона Аврамовића у Београд

Карантин у Алексинцу обавестио је Управитељство вароши београдске да је пропустио Соломона Аврамовића из Ниша, који путује у Београд ради трговине.

6. јануар 1866.

ИАБ-1-К909-1866-Ф1-145

Спис 1 лист

Поглeдај документ

Ора Алаџем - картон житеља

Пријава пребивалишта Оре Алаџем, домаћице.

22. јун 1935.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Обавештење о доласку Хаима Морена у Београд

Карантин у Алексинцу обавестио је Управитељство вароши Београда да је пропустио Хаима Морена из Ниша, који путује у Београд трговачким послом.

6. септембар 1865.

ИАБ-1-К875-1865-Ф28-373

Спис 1 лист

Поглeдај документ

Обавештење о доласку Морена Хазана у Београд

Карантин у Алексинцу обавестио је Управитељство вароши Београда да је пропустио Морена Хазана из Ниша. Хазан путује у Београд ради трговине и боравиће код Бохоре Јешуа.

20. септембар 1865.

ИАБ-1-К878-1865-Ф30-62

Спис 1 лист

Поглeдај документ

Ото Алаџемов - картон житеља

Пријава пребивалишта Ота Алаџемова, студента.

19. октобар 1937.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Обавештење о доласку Аврама Албахаја у Београд

Алексиначки карантин обавестио је Управитељство вароши Београда да је пропустио Аврама Албахаја из Рушчука, који путује у Београд ради трговине.

28. мај 1865.

ИАБ-1-К863-1865-Ф24-172

Спис 1 лист

Поглeдај документ

Обавештење о доласку Зафире Аврамове у Београд

Алексиначки карантин известио је Управитељство вароши Београда да је пропустио Зафиру Аврамову из Ниша, која путује у Београд код своје родбине.

3. август 1865.

ИАБ-1-К865-1865-Ф24-394

Спис 1 лист

Поглeдај документ

Укупно 1331