logo

ЈЕВРЕЈСКА ДИГИТАЛНА ЗБИРКА

ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА БЕОГРАДА

Претрага по имену:

Детаљна претрага

ДИГИТАЛНА ЗБИРКА У БРОЈЕВИМА

200

ГОДИНА ИСТОРИЈЕ

59

ФОНДОВА И ЗБИРКИ

60000

ДИГИТАЛИЗОВАНИХ СТРАНА

Павле Ланг - картон житеља

Пријава пребивалишта Павла Ланга, трговачког помоћника.

2. април 1941.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Павле Ланг - картон житеља

Пријава пребивалишта Павла Ланга, ђака.

7. јун 1935.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Павле Фрајнд - картон житеља

Пријава пребивалишта Павла Фрајнда, директора.

22. мај 1940.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Павле Шулер – евиденција логора на Бањици

Павле Шулер, грађевински инжењер, евидентиран под бројем 332 као заточеник Бањичког логора. Одведен 17. септембра 1941. у Јеврејски логор Земун.

14. септембар 1941.

ИАБ-1-КБЛ

Књига

Поглeдај документ

Паула Капан - картон житеља

Пријава пребивалишта Пауле Капан.

21. јул 1934.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Паула Капан - картон житеља

Пријава пребивалишта Пауле Капан, приватнице.

8. јул 1938.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Паула Капон - картон житеља

Пријава пребивалишта Пауле Капон, домаћице.

21. август 1934.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Песа Меламед – евиденција логора на Бањици

Песа Меламед, трговачки помоћник, евидентиран под бројем 353 као заточеник Бањичког логора. Одведен 17. септембра 1941. у Јеврејски логор Земун.

14. септембар 1941.

ИАБ-1-КБЛ

Књига

Поглeдај документ

Парцела 120а на Вождовцу - техничка документација

Техничка документација за кућу Винке Буби Катаривас на парцели бр. 120а на Вождовцу.

17. новембар 1928 - 4. март 1941.

ИАБ-6-ТД-18-9-28

Спис 1 досије

Поглeдај документ

Павле Манди - картон житеља

Пријава пребивалишта Павла Мандија, трговца.

21. март 1941

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Павле Мандл - картон житеља

Пријава пребивалишта Павла Мандла, трговачког путника.

7. фебруар 1933.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Паула Каран - картон житеља

Пријава пребивалишта Пауле Каран.

14. јануар 1939.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Пасош Венуче Леви

Путна исправа Венуче Леви.

17. мај 1922.

ИАБ-6-К22-9232

Спис 6+(7) листова

Поглeдај документ

Петар Ешкенази – евиденција логора на Бањици

Петар Ешкенази, пензионер, евидентиран под бројем 367 као заточеник Бањичког логора. Одведен од СС 17. септембра 1941. у Јеврејски логор Земун.

14. септембар 1941.

ИАБ-1-КБЛ

Књига

Поглeдај документ

Пријем Имреа Мандла у чланство Београдске општине

Општина града Београда известила је Београдски општински суд да је одобрила молбу Имреа Мандла за пријем у чланство те Општине.

27. март 1923.

ИАБ-6-К41-9028

Спис 1 лист

Поглeдај документ

Пресељење Израила Албахарија у Суботицу

Молба обућара Израила Албахарија Београдском општинском суду за добијања отпуста из чланства Београдске општине због пресељења у Суботицу. Молба је одобрена.

17. април 1923.

ИАБ-6-К41-9447

Спис 1 лист

Поглeдај документ

Поенкареова улица 25 - техничка документација

Молба Нисима Мејухаса Грађевинском одсеку Општине београдске да се одложи рушење његовог магацина који се налази у дворишту Индустријске коморе у Поенкареовој улици 25.

11. септембар - 10. октобар 1931.

ИАБ-6-ТД-44-98-31

Спис 1 досије

Поглeдај документ

Поп Лукина улица 21 - техничка документација

Техничка документација за зграду Аугусте и Емила Дајча у Поп Лукиној улици 21.

9. јануар 1931 - 15. децембар 1942.

ИАБ-6-ТД-5-6-31

Спис 1 досије

Поглeдај документ

Павле Кардош - картон житеља

Пријава пребивалишта Павла Кардоша, приватног чиновника.

2. мај 1939.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Паломба Каријо - картон житеља

Пријава пребивалишта Паломбе Каријо, рођ. Гатено, домаћице.

5. април 1937.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Путна исправа Рашеле Медина

Путна исправа Рашеле Медина издата од стране Конзулата Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца у Бечу.

26. август 1920.

ИАБ-6-К12-36609

Спис 2 листа

Поглeдај документ

Путна објава Аврама Коена

Путна исправа издата Авраму Коену, трговцу, ради одласка у Солун.

15. април 1919 - 19. април 1920.

ИАБ-6-К14-18259

Спис 2 листа

Поглeдај документ

Пасош Јосефа Исаковића

Пасош Јосефа Исаковића.

14. јун 1921.

ИАБ-6-К14-18259

Спис 5 листова

Поглeдај документ

Путна исправа Исака Алаџема

Путна исправа Исака Алаџема, трговца из Београда.

23. јануар 1920 - 14. јун 1921.

ИАБ-6-К14-18740

Спис 2 листа

Поглeдај документ

Павао Фешто – евиденција логора на Бањици

Павао Фешто, кафеџијски касир, евидентиран под бројем 409 као заточеник Бањичког логора. Одведен 17. септембра 1941. у Јеврејски логор Земун.

14. септембар 1941.

ИАБ-1-КБЛ

Књига

Поглeдај документ

Путна исправа Маријане Коен

Путна исправа издата Маријани Коен ради одласка у Аустрију приватним послом.

7. октобар 1919.

ИАБ-6-К13-6746

Спис 2 листа

Поглeдај документ

Павле Милер – евиденција логора на Бањици

Павле Милер, лекар, евидентиран под бројем 461 као заточеник Бањичког логора.

17. септембар 1941.

ИАБ-1-КБЛ

Књига

Поглeдај документ

Путна исправа Моше Овадије

Молба трговца Моше Овадије Београдском општинском суду за издавање дозволе за добијање пасоша. У прилогу стара путна исправа.

4. мај 1920 - 1. април 1921.

ИАБ-6-К13-5341

Спис 2 листа

Поглeдај документ

Путна исправа Леона Холендера

Путна исправа Леона Холендера, трговца.

6. јул 1919.

ИАБ-6-К10-33221

Спис 3 листа

Поглeдај документ

Престолонаследников трг 45 - техничка документација

Техничка документација за зграду Рене Шанцер и Пауле Биндер у Улици престолонаследников трг 45 (Теразије 45). Од 1943. године као власник зграде наводи се Стеван Стевановић.

28. фебруар 1936 - 17. август 1943.

ИАБ-6-ТД-7-2-36

Спис 1 досије

Поглeдај документ

Укупно 10747