logo

ЈЕВРЕЈСКА ДИГИТАЛНА ЗБИРКА

ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА БЕОГРАДА

Претрага по имену:

Детаљна претрага

ДИГИТАЛНА ЗБИРКА У БРОЈЕВИМА

200

ГОДИНА ИСТОРИЈЕ

59

ФОНДОВА И ЗБИРКИ

60000

ДИГИТАЛИЗОВАНИХ СТРАНА

Пилда Перера - картон житеља

Пријава пребивалишта Пилде Перера, трговца.

18. август 1939.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Павле Сентирман - картон житеља

Пријава пребивалишта Павла Сентирмана, чиновника.

5. септембар 1941.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Паула Романа - картон житеља

Пријава пребивалишта Пауле Романа, служавке.

6. децембар 1927.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Пирошка Ронај - картон житеља

Пријава пребивалишта Пирошке Ронај, сликарке.

16. септембар 1935.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Паула Сеслер - картон житеља

Пријава пребивалишта Пауле Сеслер, везиље.

30. мај 1940.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Паулина Конфино - картон житеља

Пријава пребивалишта Паулине Конфино, кројачице.

24. новембар 1940.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Петар Росингер - картон житеља

Пријава пребивалишта Петра Росингера.

2. мај 1938.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Паула Рот - картон житеља

Пријава пребивалишта Пауле Рот, рентијерке.

6. август 1938.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Павле Сиђи - картон житеља

Пријава пребивалишта Павла Сиђија, трговца.

15. август 1941.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Пирошка Вајс - картон житеља

Пријава пребивалишта Пирошке Вајс, шнајдерке.

30. април 1935.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Паул Вајс - картон житеља

Пријава пребивалишта Паула Вајса, путника.

20. април 1939.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Павао Вајс - картон житеља

Пријава пребивалишта Павао Вајса, музичар.

5. јануар 1927.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Павле Белић Вајс - картон житеља

Пријава пребивалишта Павла Белића Вајса, трговца.

2. јул 1926.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Паломба Рубен - картон житеља

Пријава пребивалишта Паломбе Рубен, домаћице.

11. март 1941.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Паул Силберштајн - картон житеља

Пријава пребивалишта Паула Силберштајна, трговачког путника.

24. фебруар 1934.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Паломба Демајо - картон житеља

Пријава пребивалишта Паломбе Демајо, домаћице.

16. фебруар 1941.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Паула Сингер - картон житеља

Пријава пребивалишта Пауле Сингер, чиновнице.

3. јун 1937.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Перла Леви - картон житеља

Пријава пребивалишта Перле Леви, трговца.

4. фебруар 1941.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Павле Ваго - картон житеља

Пријава пребивалишта Павла Вага, студента.

18. јул 1934.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Паламба Сион - картон житеља

Пријава пребивалишта Паламбе Сион, домаћице.

1. август 1935.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Паскалина Конфино - картон житеља

Пријава пребивалишта Паскалине Конфино, ученице.

20. јули 1934.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Павао Бреслауер - картон житеља

Пријава пребивалишта Паваа Бреслауера, ученика гимназије.

14. јун 1937.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Павле Бреслауер - картон житеља

Пријава пребивалишта Павла Бреслауера, директора банке.

5. август 1924.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Павао Варнаи - картон житеља

Пријава пребивалишта Павао Варнаија, фотографа.

14. септембар 1938.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Пирошка Пећи - картон житеља

Пријава пребивалишта Пирошке Пећи, служавке.

28. март 1941.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Павле Васерман - картон житеља

Пријава пребивалишта Павла Васермана, трговца.

16. август 1941.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Павао Пик - картон житеља

Пријава пребивалишта Паваа Пика, приватног чиновника.

12. јануар 1937.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Петра Пилишер - картон житеља

Пријава пребивалишта Петре Пилишер, домаћице.

3. септембар 1938.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Петар Пилишер - картон житеља

Пријава пребивалишта Петра Пилишера, трговца.

25. октобар 1939.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Пинкас Штајн - картон житеља

Пријава пребивалишта Пинкас Штајн, рођ. Фрис, домаћице.

27. јун 1940.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Укупно 10747