logo

ЈЕВРЕЈСКА ДИГИТАЛНА ЗБИРКА

ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА БЕОГРАДА

Претрага по имену:

Детаљна претрага

ДИГИТАЛНА ЗБИРКА У БРОЈЕВИМА

200

ГОДИНА ИСТОРИЈЕ

59

ФОНДОВА И ЗБИРКИ

60000

ДИГИТАЛИЗОВАНИХ СТРАНА

Рудолф Хара - картон житеља

Пријава пребивалишта Рудолфа Харе, трговца.

13. март 1926.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Роза Хара Месер - картон житеља

Пријава пребивалишта Розе Хара Месер, домаћице.

13. март 1924.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Рашела Хараван - картон житеља

Пријава пребивалишта Рашеле Хараван, домаћице.

9. јул 1939.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Рита Хартвих - картон житеља

Пријава пребивалишта Рите Хартвих, ученице.

17. јул 1937.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Ружица Гинс - картон житеља

Пријава пребивалишта Ружице Гинс, шнајдерке.

18. мај 1932.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Регина Харц - картон житеља

Пријава пребивалишта Регине Харц.

4. март 1940.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Рашела Фаркић - картон житеља

Пријава пребивалишта Рашеле Фаркић, домаћице.

15. октобар 1937.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Рубен Фаркић - картон житеља

Пријава пребивалишта Рубена Фаркића, инжењера.

22. април 1924.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Рифка Фарки - картон житеља

Пријава пребивалишта Рифке Фаркић, рођене Леви, домаћице.

4. март 1924.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Ружа Гичер - картон житеља

Пријава пребивалишта Руже Гичер, куварице.

22. новембар 1939.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Рафајло Фаро - картон житеља

Пријава пребивалишта Рафајла Фара, трговца.

23. фебруар 1924.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Ребека Фаро - картон житеља

Пријава пребивалишта Ребеке Фаро, домаћице.

28. октобар 1941.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Ружа Хас - картон житеља

Пријава пребивалишта Руже Хас, рођ. Раухбергер, домаћице.

9. новембар 1939.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Ружица Глазер - картон житеља

Пријава пребивалишта Ружице Глазер, домаћице.

28. август 1940.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Регина Глик - картон житеља

Пријава пребивалишта Регине Глик, члана Унре.

18. јануар 1946.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Раника Глосман - картон житеља

Пријава пребивалишта Ранике Глосман, домаћице.

10. амј 1932.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Реха Албахари Гозес - картон житеља

Пријава пребивалишта Рехе Албахари Гозес, кројачице.

3. јул 1941.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Рашела Ракила Хасон - картон житеља

Пријава пребивалишта Рашеле Ракиле Хасон, бивше чиновнице.

8. јун 1938.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Роса Голдбергер - картон житеља

Пријава пребивалишта Росе Голдбергер, домаћице.

10. новембар 1941.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Регина Хегедиш - картон житеља

Пријава пребивалишта Регине Хегедиш, домаћице.

2. октобар 1941.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Регина Голдман - картон житеља

Пријава пребивалишта Регине Голдман, домаћице.

28. август 1941.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Регина Голднер - картон житеља

Пријава пребивалишта Регине Голднер, домаћице.

13. јун 1940.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Ребека Бенадо - картон житеља

Пријава пребивалишта Ребеке Бенадо, домаћице.

26. август 1938.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Роза Бензер - картон житеља

Пријава пребивалишта Розе Бензер, домаћице.

30. август 1941.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Рихард Хелер - картон житеља

Пријава пребивалишта Рихарда Хелера, трговца.

5. децембар 1940.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Роза Хелер - картон житеља

Пријава пребивалишта Розе Хелер, домаћице.

20. август 1941.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Регина Хендел - картон житеља

Пријава пребивалишта Регине Хендел, домаћице.

17. мај 1940.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Рашел Фархи - картон житеља

Пријава пребивалишта Рашел Фархи, домаћице.

20. јун 1933.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Рашела Фарки - картон житеља

Пријава пребивалишта Рашеле Фарки, лекара.

2. април 1924.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Рената Фархи - картон житеља

Пријава пребивалишта Ренате Фархи, учитељице.

5. август 1941.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Укупно 4922