logo

ЈЕВРЕЈСКА ДИГИТАЛНА ЗБИРКА

ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА БЕОГРАДА

Претрага по имену:

Детаљна претрага

ДИГИТАЛНА ЗБИРКА У БРОЈЕВИМА

200

ГОДИНА ИСТОРИЈЕ

59

ФОНДОВА И ЗБИРКИ

60000

ДИГИТАЛИЗОВАНИХ СТРАНА

Сабина Вајсер - картон житеља

Пријава пребивалишта Сабине Вајсер, домаћице.

12. мај 1936.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Сигмунд Симонсон - картон житеља

Пријава пребивалишта Сигмунда Симонсона, трговца.

31. октобар 1933.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Стеван Требић - картон житеља

Пријава пребивалишта Стевана Требића, ђака.

11. септембар 1941.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Сара Русо - картон житеља

Пријава пребивалишта Саре Русо, домаћице.

6. новембар 1940.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Сали Русо - картон житеља

Пријава пребивалишта Сали Русо, рођене Демајо, домаћице.

12. децембар 1939.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Сали Русо - картон житеља

Пријава пребивалишта Сали Русо, рођене Коен, рентијерке.

31. октобар 1932.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Самуило Русо - картон житеља

Пријава пребивалишта Самуила Руса, трговачког агента.

18. март 1924.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Сарина Русо - картон житеља

Пријава пребивалишта Сарине Русо, рођене Албахари, домаћице.

14. април 1934.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Сарина Русо - картон житеља

Пријава пребивалишта Сарине Русо, рентијерке.

15. мај 1940.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Сарина Русо - картон житеља

Пријава пребивалишта Сарине Русо, домаћице.

28. фебруар 1941.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Сарафина Русо - картон житеља

Пријава пребивалишта Сарафине Русо, домаћице.

12. март 1924.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Стела Русо - картон житеља

Пријава пребивалишта Стеле Русо, студенткиње.

21. септембар 1932.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Стреја Русо - картон житеља

Пријава пребивалишта Стреје Русо, домаћице.

18. јун 1941.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Сабитај Демајо - картон житеља

Пријава пребивалишта Сабитаја Демаја, трговачког заступника.

12. септембар 1928.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Сара Демајо - картон житеља

Пријава пребивалишта Саре Демајо, домаћице.

13. мај 1939.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Самуило Демајо - картон житеља

Пријава пребивалишта Самуила Демаја, адвоката.

15. март 1924.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Самуило Демајо - картон житеља

Пријава пребивалишта Самуила Демаја, трговачког помоћника.

13. април 1924.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Самуило Демајо - картон житеља

Пријава пребивалишта Самуила Демаја, аутомеханичара.

2. децембар 1930.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Самуило Демајо - картон житеља

Пријава пребивалишта Самуила Демаја, ташнерског радника.

23. март 1941.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Сарика Демајо - картон житеља

Пријава пребивалишта Сарике Демајо, домаћице.

5. јануар 1933.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Сарина Демајо - картон житеља

Пријава пребивалишта Сарине Демајо, трговачке помоћнице.

16. фебруар 1933.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Сарина Демајо - картон житеља

Пријава пребивалишта Сарине Демајо, домаћице.

26. октобар 1936.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Сарина Демајо - картон житеља

Пријава пребивалишта Сарине Демајо, фабричке раднице.

16. децембар 1938.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Славица Сингер - картон житеља

Пријава пребивалишта Славице Сингер, домаћице.

27. јун 1938.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Славко Сингер - картон житеља

Пријава пребивалишта Славка Сингера, трговца.

10. децембар 1924.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Славко Сингер - картон житеља

Пријава пребивалишта Славка Сингера, типографа.

19. новембар 1925.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Степан Сингер - картон житеља

Пријава пребивалишта Степана Сингера, чиновника, трговца.

5. фебруар 1930.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Стефанија Сингер - картон житеља

Пријава пребивалишта Стефаније Сингер, вајарке.

7. новембар 1934.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Саламон Тринки - картон житеља

Пријава пребивалишта Саламона Тринкија, кројачког помоћника.

9. јун 1939.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Слава Валдер - картон житеља

Пријава пребивалишта Славе Валдер, васпитачице.

30. јануар 1939.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Укупно 3416