logo

ЈЕВРЕЈСКА ДИГИТАЛНА ЗБИРКА

ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА БЕОГРАДА

Претрага по имену:

Детаљна претрага

ДИГИТАЛНА ЗБИРКА У БРОЈЕВИМА

200

ГОДИНА ИСТОРИЈЕ

59

ФОНДОВА И ЗБИРКИ

60000

ДИГИТАЛИЗОВАНИХ СТРАНА

Самуило Давичо – евиденција логора на Бањици

Самуило Давичо, инжењер, евидентиран под бројем 1680 као заточеник Бањичког логора. Преузет 17. априла 1942. од Гестапоа.

2. децембар 1941.

ИАБ-1-КБЛ

Књига

Поглeдај документ

Стела Мејзел – евиденција логора на Бањици

Стела Мејзел, ученица, евидентирана под бројем 1158 као заточеница Бањичког логора. Стрељана 19. новембра 1942. од СС.

15. новембар 1941.

ИАБ-1-КБЛ

Књига

Поглeдај документ

Солчи Коен – евиденција логора на Бањици

Солчи Коен, евидентирана под бројем 1708 као заточеница Бањичког логора. Одведена 9. децембра 1941. од СС.

2. децембар 1941.

ИАБ-1-КБЛ

Књига

Поглeдај документ

Соломон Коен - увођење у бирачки списак

Решење Београдског општинског суда о увођењу у бирачки списак Соломона Ј. Коена, посластичара.

23. новембар - 10. децембар 1924.

ИАБ-6-К120-27275

Спис 5 листова

Поглeдај документ

Самуило Меламед - увођење у бирачки списак

Решење Суда Општине града Београда о увођењу у бирачки списак Самуила Меламеда, надничара.

23. новембар - 9. децембар 1924.

ИАБ-6-К120-27253

Спис 5 листова

Поглeдај документ

Сара Мариус - картон житеља

Пријава пребивалишта Саре Мариус, учитељице.

22. фебруар 1933.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Сaлaмон Мандил – евиденција логора на Бањици

Сaлaмон Мандил, трговац, евидентиран под бројем 1848 као заточеник Бањичког логора. Стрељан 15. децембра 1941. у Београду.

9. децембар 1941.

ИАБ-1-КБЛ

Књига

Поглeдај документ

Самуило Закс - закуп општинског плаца

Досије инжењера Самуила Закса о закупу општинског плаца у Банатској улици 12.

5. децембар 1939-20. јун 1941.

ИАБ-6-К1718

Спис 1 досије

Поглeдај документ

Самуило Пијаде - увођење у бирачки списак

Решење Београдског општинског суда о увођењу у бирачки списак Самуила Д. Пијаде, трговачког помоћника.

3-31. јул 1923.

ИАБ-6-К47-16755

Спис 5 листова

Поглeдај документ

Селман Јасем - картон житеља

Пријава пребивалишта Селмана Јасема, месара.

29. август 1933.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Снерл Јаснан - картон житеља

Пријава пребивалишта Снерла Јаснана, студента.

13. септембар 1939.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Соломон Коен - увођење у бирачки списак

Решење Београдског општинског суда о увођењу у бирачки списак Соломона Ј. Коена, тапетара.

10. септембар 1923 - 7. фебруар 1924.

ИАБ-6-К51-24643

Спис 7+(1) листова

Поглeдај документ

Симон Кауфман - картон житеља

Пријава пребивалишта Симона Кауфмана, пекарског помоћника.

4. септембар 1934.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Софија Кауфман - картон житеља

Пријава пребивалишта Софије Кауфман, домаћице.

30. август 1941.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Саламон Кахан - картон житеља

Пријава пребивалишта Саламона Кахана, приватног чиновника.

15. децембар 1927.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Сима Миловановић – евиденција логора на Бањици

Сима Миловановић, приватни чиновник, евидентиран под бројем 5388 као заточеник Бањичког логора. Преузет од СС 17. априла 1942.

15. април 1942.

ИАБ-1-КБЛ

Књига

Поглeдај документ

Списак закупаца станова у Дринчићевој улици 55

Списак закупаца станова општинске зграде у Дринчићевој улици 55. На списку се налази и Сара Мајер Леви.

Недатирано

ИАБ-6-К1723

Спис 4 листа

Поглeдај документ

Списак закупаца станова у Улици Комнена Барјактара

Списак закупаца станова у Улици Комнена Барјактара, павиљон II. На списку се налази и Израел Сасо, надзорник дрваре.

31. јул 1926.

ИАБ-6-К1730

Спис 1 досије

Поглeдај документ

Стеван Коен - закуп општинског плаца

Досије Стевана Коена, кожарског трговца, о закупу плаца на Дунавској обали на Карабурми.

20. јун 1929 - 11. децембар 1933.

ИАБ-6-К1724

Спис 1 досије

Поглeдај документ

Сали Кац - картон житеља

Пријава пребивалишта Салија Каца, трговца.

20. јул 1934.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Стеван Кац - картон житеља

Пријава пребивалишта Стевана Каца, часовничара.

18. јун 1938.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

С. Финци - закуп општинског плаца

Допис С. Финција о отказу закупа општинског плаца на Дунавском кеју.

3. април 1940.

ИАБ-6-К1724

Спис 1 досије

Поглeдај документ

Селма Маркиевиц - картон житеља

Пријава пребивалишта Селме Маркиевиц, продавачице.

31. новембар 1936.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Соломон Туви – евиденција логора на Бањици

Соломон Туви, евидентиран под бројем 5610 као заточеник Бањичког логора. Стрељан 9. маја 1942. од СС.

28. април 1942.

ИАБ-1-КБЛ

Књига

Поглeдај документ

Степан Кезер - картон житеља

Пријава пребивалишта Степана Кезера, ученика.

7. мај 1932.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Соња Кекић - картон житеља

Пријава пребивалишта Соње Кекић, домаћице.

19. јануар 1932.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Самуило Келемен - картон житеља

Пријава пребивалишта Самуила Келемена, извозника.

19. мај 1945.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Стреја Барух - закуп општинског локала

Досије Стреје Барух о закупу општинског локала у згради у Улици краља Александра 35.

30. новембар 1938 - 25. март 1940.

ИАБ-6-К1731

Спис 1 досије

Поглeдај документ

Соломон Елман - закуп општинског плаца

Досије Соломона Елмана, шеширџије, о закупу дућана на општинском плацу на углу Господар Јевремове и Улице краља Петра.

20. децембар 1928 - 28. октобар 1938.

ИАБ-6-К1733

Спис 1 досије

Поглeдај документ

Стреја Барух - закуп општинског дућана

Досије Стреје Барух о закупу општинског дућана у Улици краља Александра 35.

20. август - 17. септембар 1940.

ИАБ-6-К1731

Спис 1 досије

Поглeдај документ

Укупно 3570