logo

ЈЕВРЕЈСКА ДИГИТАЛНА ЗБИРКА

ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА БЕОГРАДА

Претрага по имену:

Детаљна претрага

ДИГИТАЛНА ЗБИРКА У БРОЈЕВИМА

200

ГОДИНА ИСТОРИЈЕ

59

ФОНДОВА И ЗБИРКИ

60000

ДИГИТАЛИЗОВАНИХ СТРАНА

Списак питања за саслушање Јеврејина Јозефа

Команда гренадирског батаљона доставила је списак питања за саслушање Јеврејина Јозефа, окривљеног да је купио украдену живину.

28-30. јануар 1789.

ИАБ-10-К1442-1789-Ф64-46

Спис 6+(1) листова

Поглeдај документ

Сабитај Јосифовић - картон житеља

Пријава пребивалишта Сабитаја Јосифовића, сензала.

29. новембар 1927.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Сарина Јосифовић - картон житеља

Пријава пребивалишта Сарине Јосифовић, домаћице.

30. септембар 1937.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Симка Јосифовић - картон житеља

Пријава пребивалишта Симке Јосифовић, домаћице.

20. фебруар 1924.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Софија Јосифовић - картон житеља

Пријава пребивалишта Софије Јосифовић, рођ. Леви, домаћице.

9. новембар 1934.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Соломон Јосифовић - картон житеља

Пријава пребивалишта Соломона Јосифовића, магистра фармације.

2. октобар 1933.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Сима Јудић - картон житеља

Пријава пребивалишта Симе Јудића, магистра фармације.

24. септембар 1932.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Стела Јудић - картон житеља

Пријава пребивалишта Стеле Јудић, домаћице.

10. децембар 1946.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Спор између Мојзеса Кона и Јозефа Рајтера

Записник о спору који је због дуга вођен између Јозефа, сина Урбана Рајтера из Карловаца, и Мојзеса Кона.

27. јануар 1772.

ИАБ-10-К19

Књига

Поглeдај документ

Случај одбегле Јеврејке Розе

Генерал мајор у Новим Бановцима вратио је мајци девојку Розу, Јеврејку која је побегла и у Новим Бановцима прешла у католичку веру. Због бојазни да ће је мајка и други Јевреји узнемиравати због преласка у другу веру, генерал моли Земунски магистрат да је заштити, односно да је по њеној жељи, предају једном католичком свештенику.

18-26. мај 1789.

ИАБ-10-К1434-1789-Ф17-25

Спис 4 листа

Поглeдај документ

Сара Натан - картон житеља

Пријава пребивалишта Саре Натан, шнајдерке.

7. август 1936.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Спор лекара Гелинека и Мојзеса Алмозлина

Судски записник са рочишта у спору војног лекара Гелинека са трговцем Мојзесом Алмозлином.

30. април 1831.

ИАБ-10-К172-1831-Ј1561

Књига

Поглeдај документ

Самуило Клајн - картон житеља

Пријава пребивалишта Самуила Клајна, пензионера.

3. април 1935.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Спор лекара Гелинека и Томаса Пинкаса

Судски записник са рочишта у спору војног лекара Гелинека и ковача Томаса Пинкаса.

30. април 1831.

ИАБ-10-К172-1831-Ј1562

Књига

Поглeдај документ

Саслушање земунског грађанина Мојзеса

Земунски судија подсетио је Земунски магистрат да му није достављено саслушање земунског грађанина Мојзеса поводом истраге против чиновника дистрикта Бела Црква.

5. март 1764

ИАБ-10-К1360-1764-Ф1-38

Спис 1 лист

Поглeдај документ

Спор око одводног канала

Писмена изјава Ђорђа Кира поводом спора са суседом Левијем, због одводног канала који се налази између њихових плацева.

13. јун 1833.

ИАБ-10-К180

Књига

Поглeдај документ

Сара Клајн - картон житеља

Пријава пребивалишта Саре Клајн, пензионерке.

14. јул 1941.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Сабина Клајн - картон житеља

Пријава пребивалишта Сабине Клајн, јорганџике.

8. мај 1937.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Стеван Клајн - картон житеља

Пријава пребивалишта Стевана Клајна, приватног чиновника.

12. мај 1934.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Стјепан Клајн - картон житеља

Пријава пребивалишта Стјепана Клајна, фарбара.

22. јун 1933.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Списак породица града Земуна - породица Штајнер

Списак чланова земунске породице Морица Штајнера.

ИАБ-10-К3747

Књига

Поглeдај документ

Спор Јакоба Саломона против Доминика Добског

Записник са рочишта по тужби Јакоба Рафаела Саломона против Доминика Добског због неиспуњеног уговора.

25. фебруар 1791.

ИАБ-10-К1477-1791-Ф64-11

Спис 7+(1) листова

Поглeдај документ

Спор Јакоба Саломона против Доминика Добшија

Допис Земунског магистрата поводом тужбе Јакоба Рафаела Саломона и Давида Исака Франкла против Доминика Добшија, због неиспуњеног уговора о куповини ствари.

15. фебруар 1791.

ИАБ-10-К1477-1791-Ф64-10

Спис 3+(1) листа

Поглeдај документ

Спор Абрахама Леона са Матијусом Радославом

Судски записник са рочишта у спору трговца Абрахама Леона против Матијуса Радослава због дуга од 300 форинти.

14. мај 1831.

ИАБ-10-К172-1831-Ј1642

Књига

Поглeдај документ

Спор против Мојзеса Алмозлина

Судски записник са рочишта у спору војног лекара Гелинека против трговца Мојзеса Алмозлина.

28. мај 1831.

ИАБ-10-К172-1831-Ј1888

Књига

Поглeдај документ

Саслушање трговаца Волија и Мојзеса

Допис Славонске генералне команде Земунском магистрату о саслушању више трговаца, међу којима су били и Јевреји Воли и Мојзес.

3-9. децембар 1783.

ИАБ-10-К1392-1783-Ф3-237

Спис 2 листа

Поглeдај документ

Спор Аврама Леона и Јована Радојчића са Пантом Милојевићем

Молба адвоката Јаковљевића да се закаже рочиште у спору трговца Аврама Леона и бачвара Јована Радојчића са Пантом Милојевићем.

11. јун 1831.

ИАБ-10-К173-1831-Ј1927

Књига

Поглeдај документ

Спор Георга Тончевића са Хиршлом Леблом

Молба Георга Тончевића да се закаже рочиште у његовом спору са трговцем Хиршлом Леблом.

11. јун 1831.

ИАБ-10-К173-1831-Ј1936

Књига

Поглeдај документ

Спор Лебла Зоненфелда и Јохана Митнера

Судски записник о извршеном поравнању у спору трговца Лебла Зоненфелда са кожаром Јоханом Митнером.

18. јун 1831.

ИАБ-10-К173-1831-Ј2114

Књига

Поглeдај документ

Списак турских Јевреја у Земуну

Списак турских Јевреја којима није одобрен сталан боравак у Земуну, тзв. непривилегованих лица, за месец март 1824. године.

31. март 1824.

ИАБ-10-К2173-П533

Спис 2 листа

Поглeдај документ

Укупно 3570