logo

ЈЕВРЕЈСКА ДИГИТАЛНА ЗБИРКА

ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА БЕОГРАДА

Претрага по имену:

Детаљна претрага

ДИГИТАЛНА ЗБИРКА У БРОЈЕВИМА

200

ГОДИНА ИСТОРИЈЕ

59

ФОНДОВА И ЗБИРКИ

60000

ДИГИТАЛИЗОВАНИХ СТРАНА

Тодорос Теста - картон житеља

Пријава пребивалишта Тодороса Тесте, стаклорезачког радника.

14. јул 1938.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Тибор Рот - картон житеља

Пријава пребивалишта Тибора Рота, трговачког помоћника.

5. фебруар 1941.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Тамара Рубен - картон житеља

Пријава пребивалишта Тамаре Рубен, домаћице.

20. јул 1940.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Тобиаш Вајс - картон житеља

Пријава пребивалишта Тобиаша Вајса, трговца.

28. јун 1933.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Тоша Вајс - картон житеља

Пријава пребивалишта Тоше Вајса, приватног чиновника.

3. мај 1927.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Терезија Вајс - картон житеља

Пријава пребивалишта Терезије Вајс, кројачице.

24. март 1935.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Тодор Вајс - картон житеља

Пријава пребивалишта Тодора Вајса, студента.

15. новембар 1946.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Тодор Вајс - картон житеља

Пријава пребивалишта Тодора Вајса, вишег саветника.

15. мај 1936.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Тереза Трајс - картон житеља

Пријава пребивалишта Терезе Трајс, домаћице.

22. септембар 1941.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Тереза Траспов - картон житеља

Пријава пребивалишта Терезе Траспов, чиновнице.

28. јул 1936.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Тончи Русо - картон житеља

Пријава пребивалишта Тончи Русо, чиновнице.

14. новембар 1931.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Тибор Сингер - картон житеља

Пријава пребивалишта Тибора Сингера, ученика.

5. јул 1940.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Туви Сабитај - картон житеља

Пријава пребивалишта Тувија Сабитаја, трговца.

20. април 1928.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Туви Демајо - картон житеља

Пријава пребивалишта Тувија Демаја, типографа.

23. јул 1929.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Тибор Валдман - картон житеља

Пријава пребивалишта Тибора Валдмана, зуботехничара.

22. април 1937.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Тибор Сис - потерница

Потерница за Тибором Сисом.

1934.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Тибор Сис - картон житеља

Пријава пребивалишта Тибора Сиса, трговачког путника.

3. март 1933.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Тобор Сис - потерница

Потерница за Тибором Сисом, трговачким путником.

1936.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Тибор Вамошер - картон житеља

Пријава пребивалишта Тибора Вамошера, чиновника.

27. мај 1946.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Теодор Пик - картон житеља

Пријава пребивалишта Теодора Пика, приватног чиновника.

7. новембар 1938.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Тереза Пинто - картон житеља

Пријава пребивалишта Терезе Пинто, рођ. Фелдман, пензионерке.

12. март 1924.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Тереза Ведер - картон житеља

Пријава пребивалишта Терезе Ведер, домаћице.

5. мај 1936.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Теодор Полак - картон житеља

Пријава пребивалишта Теодора Полака, ученика.

19. септембар 1938.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Терезија Полак - картон житеља

Пријава пребивалишта Терезије Полак, рођ. Штајнер, домаћице.

18. август 1941.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Терезија Полак - картон житеља

Пријава пребивалишта Терезије Полак, ванредне ученице глумачке школе.

12. новембар 1932.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Тибор Полак - картон житеља

Пријава пребивалишта Тибора Полака, студента ветерине.

25. октобар 1940.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Терезија Полачек - картон житеља

Пријава пребивалишта Терезије Полачек, домаћице.

21. август 1932.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Тилда Соломон - картон житеља

Пријава пребивалишта Тилде Соломон, рођ. Феро, домаћице.

22. септембар 1941.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Терезија Виг - картон житеља

Пријава пребивалишта Терезије Виг, рођ. Најфелд, домаћице.

18. март 1941.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Тери Виг - картон житеља

Пријава пребивалишта Тери Виг, зуботехничарке.

19. фебруар 1941.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Укупно 863