logo

ЈЕВРЕЈСКА ДИГИТАЛНА ЗБИРКА

ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА БЕОГРАДА

Претрага по имену:

Детаљна претрага

ДИГИТАЛНА ЗБИРКА У БРОЈЕВИМА

200

ГОДИНА ИСТОРИЈЕ

59

ФОНДОВА И ЗБИРКИ

60000

ДИГИТАЛИЗОВАНИХ СТРАНА

Тужба против Мике Кабиља због незаконитости у раду

Удружење трговаца мануфактурно текстилне и помодне робе поднело је II кварту Управе града Београда тужбу против Мике Кабиља, јер је, противно закону, на својој радњи поставио рекламу о распродаји робе због рушења зграде.

20. април - 6. јул 1939.

ИАБ-1069-К204

Спис 2 листа

Поглeдај документ

Тужба против Исака и Јеше Аврамовића због бесправне трговине

Аврам Коен пријавио је Удружењу трговаца мануфактурно текстилне и помодне робе браћу Исака и Јешу Аврамовића, јер без дозволе продају робу испред радње Рафајла Аврамовића у Улици краља Александра.

5-8. јул 1935.

ИАБ-1069-К204

Спис 3 листа

Поглeдај документ

Тужба против Самуила Јаковљевића због бесправне продаје

Удружење трговаца мануфактурно текстилне и помодне робе поднело је I кварту Управе града Београда тужбу против Самуила Јаковљевића, због бесправне продаје робе на пијаци Цветни трг.

28. јануар - 25. март 1935.

ИАБ-1069-К204

Спис 2 листа

Поглeдај документ

Тужба против Хајима Анафа због бесправне трговине

Удружење трговаца мануфактурно текстилне и помодне робе поднело је II кварту Управе града Београда тужбу против Хајима Мике Анафа, јер је и после одјављивања своје ситничарске радње наставио да рекламира и продаје ствари.

1-2. април 1937.

ИАБ-1069-К204

Спис 2 листа

Поглeдај документ

Тужба против Јакова Елазара због бесправног рада

Удружење трговаца мануфактурно текстилне и помодне робе поднело је III кварту Управе града Београда тужбу против Јакова Елазара због продаје робе на Бајлонијевој пијаци без дозволе власти.

11. август 1936.

ИАБ-1069-К204

Спис 1 лист

Поглeдај документ

Тужба против Рене Конфино због бесправне трговине

Удружење трговаца мануфактурно текстилне и помодне робе поднело је III кварту Управе града Београда тужбу против Рене Конфино због продаје робе на Бајлонијевој пијаци без дозволе власти.

11. август 1936.

ИАБ-1069-К204

Спис 2 листа

Поглeдај документ

Тужба против трговаца који излажу своју робу на тротоару

Удружење трговаца мануфактурно текстилне и помодне робе поднело је III кварту Управе града Београда тужбу против трговаца Моше Сарфатија, Моше Јосифовића и Миладина Васића због држања робе на тротоару, испред својих радњи у близини Јованове улице.

2. август 1935.

ИАБ-1069-К204

Спис 1 лист

Поглeдај документ

Тужба против Хајима Нахмијаса због бесправне трговине

Удружење трговаца мануфактурно текстилне и помодне робе поднело је III кварту Управе града Београда тужбу против Хајима Нахмијаса због бесправне продаје робе на тротоару у Косачиној улици.

5. јун 1935.

ИАБ-1069-К204

Спис 1 лист

Поглeдај документ

Тужба против Морда Конфортија због бесправне трговине

Удружење трговаца мануфактурно текстилне и помодне робе поднело је V кварту Управе града Београда тужбу против Морда Конфортија због продаје робе без дозволе за рад.

6. јул 1936.

ИАБ-1069-К204

Спис 2 листа

Поглeдај документ

Тужба против Аврама Монтијаса због бесправне трговине

Удружење трговаца мануфактурно текстилне и помодне робе поднело је VI кварту Управе града Београда тужбу против Аврама Монтијаса, трговачког помоћника, због продаје робе без дозволе за рад.

14. септембар 1936 - 12. новембар 1937.

ИАБ-1069-К204

Спис 2 лист

Поглeдај документ

Тужба против Моше Алкалаја због бесправне трговине

Удружење трговаца мануфактурно текстилне и помодне робе поднело је VI кварту Управе града Београда тужбу против Моше Алкалаја због продаје робе без дозволе за рад.

14. септембар 1936.

ИАБ-1069-К204

Спис 1 лист

Поглeдај документ

Тужба против Сарине Коен и Плате Винке Леви због бесправне трговине

Тужба Удружењу трговаца мануфактурно текстилне и помодне робе против Сарине Коен и Плате Винке Леви јер продају робу на Каленић пијаци, а не у локалу.

30. новембар - 2. децембар 1937.

ИАБ-1069-К204

Спис 3 листа

Поглeдај документ

Тужба против Хаима Симоновића због бесправне трговине

Удружење трговаца мануфактурно текстилне и помодне робе поднело је VIII кварту Управе града Београда тужбу против Хаима Д. Симоновића, шпедитера, због продаје робе без дозволе за рад.

4. фебруар 1936.

ИАБ-1069-К204

Спис 2 листа

Поглeдај документ

Тужба против Симе Мандила због бесправне трговине

Удружење трговаца мануфактурно текстилне и помодне робе поднело је IX кварту Управе града Београда тужбу против Симе Мандила због продаје робе без дозволе за рад.

14. септембар 1936.

ИАБ-1069-К204

Спис 1 лист

Поглeдај документ

Тужба против Јакова Елазара због бесправног рада

Пресуда IX кварта Управе града Београда којом је Јаков Елазар ослобођен тужбе због незаконите продаје робе на пијаци Булевар ослобођења.

22. октобар - 4. новембар 1935.

ИАБ-1069-К204

Спис 4 + (1) лист

Поглeдај документ

Тужба против Соломона Амара због бесправног рада

Удружење трговаца мануфактурно текстилне и помодне робе поднело је X кварту Управе града Београда тужбу против Соломона Амара због продаје робе без дозволе за рад.

30. јануар 1935.

ИАБ-1069-К204

Спис 1 лист

Поглeдај документ

Тужба против Соломона Левија због незаконите трговине

Удружење трговаца мануфактурно текстилне и помодне робе поднело је X кварту Управе града Београда тужбу против Соломона Левија јер је продавао робу на пијаци Зелени венац, а не у својој радњи.

28. јануар 1935.

ИАБ-1069-К204

Спис 1 лист

Поглeдај документ

Тужба против Соломона Бенвенистија због незаконите трговине

Удружење трговаца мануфактурно текстилне и помодне робе поднело је XIII кварту Управе града Београда тужбу против Соломона Бенвенистија због продаје ствари за које нема дозволу.

31. јануар 1936 - 5. јун 1937.

ИАБ-1069-К204

Спис 5 листова

Поглeдај документ

Тужба против Хаима Папа због недозвољене трговине

Удружење трговаца мануфактурно текстилне и помодне робе поднело је XIII кварту Управе града Београда тужбу против Хаима Папа због продаје галантеријске робе на пијаци без дозволе за рад.

31. јануар - 24. април 1936.

ИАБ-1069-К204

Спис 4 листа

Поглeдај документ

Тужба због бесправне трговине

Тужба Удружења трговаца мануфактурно текстилне и помодне робе Управи града Београда против лица која на пијаци Булевар ослобођења продају робу без дозволе власти. Један од продаваца био је и Давид Мандиловић.

2. април 1934.

ИАБ-1069-К204

Спис 1 лист

Поглeдај документ

Тужба против Морица Меламеда због незаконите трговине

Леон Леви поднео је Удружењу трговаца мануфактурно текстилне и помодне робе за град Београд тужбу против Морица Меламеда који продаје галантеријску робу иако као занатлија на то нема права.

2. март 1934.

ИАБ-1069-К204

Спис 1 лист

Поглeдај документ

Тужба против Цезара и Моска Алтараца због незаконите трговине

Леон Д. Леви поднео је Удружењу трговаца мануфактурно текстилне и помодне робе за град Београд тужбу против Цезара и Моска Алтараца који продају разну мануфактурну робу иако као агенти на то немају права.

26. фебруар 1934.

ИАБ-1069-К204

Спис 2 листа

Поглeдај документ

Тужба против Соломона Амириса због бесправне трговине

Удружење трговаца мануфактурно текстилне и помодне робе за град Београд доставило је комесару министра трговине и индустрије анонимну пријаву против Соломона Амириса због држања старинарске радње у Улици краља Александра без дозволе власти.

12. јануар 1934.

ИАБ-1069-К204

Спис 2 листа

Поглeдај документ

Тужба због продаје робе без дозволе власти

Тужба Удружења трговаца мануфактурно текстилне и помодне робе за град Београд комесару министра трговине и индустрије против Моше Медине, Уроша Михајловића, Јеше Медине и Нисима Конфина, због продаје робе на пијаци без дозволе власти.

18. октобар 1933.

ИАБ-1069-К204

Спис 4 листа

Поглeдај документ

Тужба против Самуила Амара због незаконитог рада

Тужба Удружења трговаца мануфактурно текстилне и помодне робе за град Београд Комесаријату Министарства трговине и индустрије против Ђорђа Софронијевића, Самуила Амара и Добросава Ђорђевића, због незаконитости у раду.

14. септембар 1933.

ИАБ-1069-К204

Спис 2 листа

Поглeдај документ

Тужба против Морица Карија због незаконите трговине

Тужба Удружења мануфактурно текстилне и помодне робе за град Београд Комесаријату Министарства трговине и индустрије због незаконитог рада Павла Поповића, Бранка Ђачанина и Морица Карија. Каријо је оптужен због продаје робе за коју нема дозволу.

4. септембар 1933.

ИАБ-1069-К204

Спис 1 лист

Поглeдај документ

Тужба против Цезара и Моска Алтараца због незаконитости у раду

Удружење трговаца мануфактурно текстилне и помодне робе за град Београд тражило је од комесара министра трговине и индустрије да строго казни фирму Миливоја Вуковића и агентурску радњу Цезара и Моска Алтараца због незаконитости у раду.

27. фебруар 1934.

ИАБ-1069-К204

Спис 1 лист

Поглeдај документ

Тужба због незаконитог рада

Удружење трговаца мануфактурно текстилне и помодне робе за град Београд замолило је Министарство трговине и индустрије да опомене због незаконитог рада Букића Мацлијаха, Јакова Бенциона, Боривоја Карића и Мошу Јосифа, трговачке агенте.

6. мај 1933 - 1. март 1934.

ИАБ-1069-К204

Спис 7 листова

Поглeдај документ

Тужба против Давида Мошића због незаконите продаје робе

Тужба против Давида Мошића, пословође стоваришта Фабрике шешира и туљаца д.д, због продаје робе за коју нема дозволу.

8-10. јун 1933.

ИАБ-1069-К204

Спис 5 листова

Поглeдај документ

Тужба због продаје робе без дозволе власти

Тужба групе трговаца Трговачком удружењу против Мике Романа, Јеше Аврамовића, Моше Аврамовића и Левија Алтараца због куповине старинарске робе и њене препродаје без дозволе власти. Оптужени су саслушани у Министарству трговине и индустрије.

15. март 1933. - 8. април 1933.

ИАБ-1069-К204

Спис 6 листова

Поглeдај документ

Укупно 863