logo

ЈЕВРЕЈСКА ДИГИТАЛНА ЗБИРКА

ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА БЕОГРАДА

Претрага по имену:

Детаљна претрага

ДИГИТАЛНА ЗБИРКА У БРОЈЕВИМА

200

ГОДИНА ИСТОРИЈЕ

59

ФОНДОВА И ЗБИРКИ

60000

ДИГИТАЛИЗОВАНИХ СТРАНА

Уговор о закупу пекаре

Уговор по којем је Терезија Шмуднекин дала своју пекару у једногодишњи закуп Јоелу Мајеру.

21. јануар 1787.

ИАБ-10-К1421-1787-Ф5-779

Спис 2 листа

Поглeдај документ

Уручење одлуке Панчевачког магистрата Мордохају Хаиму

Панчевачки магистрат послао је своју одлуку трговцу Мордохају Давиду Хаиму у Земун.

12. јули 1830.

ИАБ-10-К168-1830-Ј2013

Књига

Поглeдај документ

Упозорење Бернарду Хаду

Земунски магистрат вратио је Јеврејину Бернарду Хаду уверења која му је издала Генерална команда. Пошто је код њега више пута пронађен украдена свила, због чега је и кажњен, упозорен је да ће, ако понови прекршај, бити кажњен телесном казном и изгнан из Земуна.

28. август 1792.

ИАБ-10-К1491-1792-Ф36-127

Спис 3 листа

Поглeдај документ

Уређење јеврејског гробља

Комисијски извештај о прегледу јеврејског гробља у Земуну, извршеног са представницима Јеврејске општине, Јаковом Фолиом и Јозефом Херцлом. Комисија је установила да се камење на гробовима мора уклонити и да се треба подићи кућа и зид како се гробље не би видело. Пошто је земљиште на овом терену растресито Јеврејској општини се препоручује да око гробља подигне високу тарабу.

21-23. август 1822.

ИАБ-1-К2141-П1230

Спис 3 листа

Поглeдај документ

Уверење о исправности рачуна Јеврејске општине

Јеврејски судија Јакоб Полио затражио је препис уверења сведока о исправности рачуна Јеврејске општине у Земуну.

8. фебруар 1814.

ИАБ-10-К2005-1814-102

Спис 2 листа

Поглeдај документ

Уговор о цени меса

Већник Земунског магистрата Васиљевић и старешина Јеврејске општине у Земуну, Јакоб Фолио, поднели су на потврду уговор о цени меса који су потписали Јозеф Херцл и Перл Мајер.

22. децембар 1823.

ИАБ-10-К2158-П1812

Спис 2 листа

Поглeдај документ

Увођење Самуила Амара у бирачки списак

Решење Суда Општине београдске о увођењу у бирачки списак Самуила Х. Амара, надничара. У прилогу извод из књиге рођених Црквено школске јеврејске општине у Београду.

10-30. јул 1923.

ИАБ-6-К49-18252

Спис 3 листа

Поглeдај документ

Уручење пасоша Мавру Херцлу

Молба Одељења за унутрашње послове у Загребу Градском поглаварству Земуна да Мавру Херцлу преда послату путну исправу за иностранство.

24. јул 1882.

ИАБ-10-К3148-4469

Спис 2 листа

Поглeдај документ

Уверења о владању и имовинском стању Јосипа Херцла и Морица Хиршла

Уверења о владању и имовинском стању Јосипа Херцла и Морица Хиршла, издата од стране Градске капетаније у Земуну.

4-17. јул 1882.

ИАБ-10-К3148-4322

Спис 5 листова

Поглeдај документ

Уверење о владању и имовинском стању Јакова Хиршла

Уверење о имовинском стању и владању Јакова Хиршла издато од стране Градске капетаније у Земуну.

24-28. јун 1882.

ИАБ-10-К3148-4141

Спис 3 листа

Поглeдај документ

Уручење војне одступнице Давиду Дајчу

Петроварадински домобрански батаљон замолио је Градско поглаварство у Земуну да Давиду Дајчу уручи коначну војну одступницу.

10-11. март 1882.

ИАБ-10-К3142-1432

Спис 1 лист

Поглeдај документ

Уверење о владању и имовинском стању Петра Бедера и Фани Полак

На молбу Котарског суда у Земуну Градска капетанија у Земуну издала је уверење о владању и имовинском стању Петра Бедера и Фани Полак.

16-26. јун 1882.

ИАБ-10-К3147-3893

Спис 5 листова

Поглeдај документ

Уверење о држављанству Јосифа Сингера

Молба Јосифа Сингера, столара, за издавање уверења да је пунолетни члан Београдске општине и поданик Краљевине СХС.

31. мај 1926.

ИАБ-6-К69-9456

Спис 1 лист

Поглeдај документ

Уверење о држављанству Морица Хајдушке

Молба Морица Хајдушке, фотографа, за издавање уверења да је члан Београдске општине и поданик Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца.

22. септембар 1924.

ИАБ-6-К61-20900

Спис 1 лист

Поглeдај документ

Умрлица Марте Русо

Умрлица Марте Русо, домаћице из Београда, Улица кнегиње Љубице 34, старе 44 године, убијене у логору Сајмиште 14. децембра 1941. године. Мартин супруг др Давид Русо такође је убијен 1941. године.

30. април 1948.

ИАБ-1885-871

Спис 2 листа

Поглeдај документ

Умрлица Нисима Алкалаја

Умрлица Нисима Алкалаја, лекара из Београда, Улица цара Уроша 28, старог 46 година, убијеног у логору Бањица 1942. године.

30. април 1948.

ИАБ-1885-866

Спис 2 листа

Поглeдај документ

Уговор о пријему Јосипа Кона за шегрта у радњи Јована Пуље

Уговор о пријему Јосипа Кона за шегрта у књижарској радњи Јована Пуље.

7. јун 1890 - 4. децембар 1898.

ИАБ-10-К3621-1744

Спис 10+(1) листова

Поглeдај документ

Уговор о пријему Јосипа Кона за шегрта у радњи Ферда Голдштајна

Уговор о пријему Јосипа Кона за шегрта у трговачкој радњи Ферда Голдштајна.

17. октобар - 19. децембар 1896.

ИАБ-10-К3620

Спис 5+(1) листова

Поглeдај документ

Уговор о пријему Лазара Фридмана за шегрта у радњи Наума Бугаровића

Уговор о пријему Лазара Фридмана за шегрта у мануфактурно галантеријској радњи Наума Бугаровића.

29. јун 1893 - 7. октобар 1896.

ИАБ-10-К3620

Спис 6+(1) листова

Поглeдај документ

Уговор о пријему Бернхарда Кона за шегрта у радњи Јована Карамате

Уговор о пријему Бернхарда Кона за шегрта у радњи Јована Карамате, ради изучавања штампарског заната.

7. авгзст 1896 - 23. април 1898.

ИАБ-10-К3620

Спис 4+(1) листова

Поглeдај документ

Уверење о владању и имовинском стању Самуила Холендера

Уверење Градског поглаварства Земуна о владању и имовинском стању Самуила Холендера.

19. август 1882 - 21. август 1882.

ИАБ-10-К3150-1882-5134

Спис 3 листа

Поглeдај документ

Уверење о владању и имовинском стању Давида Халфона

Уверење Градског поглаварства Земуна о владању и имовинском стању Давида Халфона.

9. септембар 1882 - 15. септембар 1882.

ИАБ-10-К3151-1882-5629

Спис 3 листа

Поглeдај документ

Уручење решења Давиду Фаркију

Молба Начелства округа шабачког Управи вароши Београда да аустроугарском поданику Давиду Фаркију преда послато решење тог Начелства.

Мај-21. јул 1872.

ИАБ-1-К1399-1872-Ф21-341

Спис 3 листа

Поглeдај документ

Уручење потврде о процени имања

Молба Кварта дорћолског Управи вароши Београда да Ракили, жени Аврама Хаима, преда потврду о извршеној процени њеног имања.

17. мај 1872.

ИАБ-1-К1399-1872-Ф21-243

Спис 2 листа

Поглeдај документ

Уверење о владању и раду Илије Каимовића

Уверење да је Илија Каимовић пет година вредно служио код мајстора терзијског, да је стар 24 године и поштеног владања.

13. јун 1860.

ИАБ-1045-К1

Спис 2 листа

Поглeдај документ

Уверење о раду и владању Аврама Израила

Давид Фелдман потврдио је у својој изјави да је Аврам Израил, калфа шнајдерски, изучавао занат код њега, као и да се поштено и часно владао. Арон Винтура и Челебон Сузин потписали су јемство за Аврама којим гарантују за његово будуће владање и испуњавање обавеза према Еснафу терзијском.

31. август - 2. септембар 1849.

ИАБ-1045-К1

Спис 3 листа

Поглeдај документ

Уверење о изучавању кројачког заната

Уверење да је Коста Николић више од три године изучавао кројачки занат. Уверење су потписали Јордан Бунушевац и Бењамин Данити, чланови Кројачког еснафа.

23. јун 1920.

ИАБ-1040-К28

Спис 1 лист

Поглeдај документ

Уверење о месту и датуму рођења Рафаела Амара

Уверење рабина београдског да је Рафаел Аврам Амар рођен 10. новембра 1842. године у Београду, од оца Аврама и мајке Естере.

23. март 1867.

ИАБ-1040-К27

Спис 2 листа

Поглeдај документ

Уверење о брачном статусу

Копија уверења београдског рабина да је Исак Давид Адања рођен у Београду 15. јануара 1841, од оца Давида и мајке Леје, као и да се није женио. Копија уверења рабина да је Батшава Дуда, ћерка Самуила Адање, рођена у Београду 16. октобра 1847. и да се није удавала.

5-21. фебруар 1867.

ИАБ-1-К1002-1867-Ф6-131

Спис 4 листа

Поглeдај документ

Уручење судског решења повериоцима Исака Којена

Молба Београдског варошког суда Управи вароши Београда да кредиторима покојног Исака Ј. Коена преда послата судска решења. У питању су Моша С. Којен, Адолф Бауер и Регина, удовица Вениамина Дајча.

17. децембар 1873 - 23. март 1874.

ИАБ-1-К1545-1874-Ф9-269

Спис 9 листова

Поглeдај документ

Укупно 10972