logo

ЈЕВРЕЈСКА ДИГИТАЛНА ЗБИРКА

ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА БЕОГРАДА

Претрага по имену:

Детаљна претрага

ДИГИТАЛНА ЗБИРКА У БРОЈЕВИМА

200

ГОДИНА ИСТОРИЈЕ

59

ФОНДОВА И ЗБИРКИ

60000

ДИГИТАЛИЗОВАНИХ СТРАНА

Узријел Ефрајим - картон житеља

Пријава пребивалишта Узријела Узија Ефрајима, трговца и чиновника.

5. март 1924.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Уступање плаца Јеврејској општини ашкенаског обреда

Молба Српско јеврејске црквене општине ашкенаског обреда Суду општине београдске за уступање плаца ради подизања школе и синагоге. Општина је најпре уступила земљиште на Зеленом венцу али је установљено да је на том плацу Друштво за чување народног здравља подигло бараку. Донето је ново решење којим је Јеврејској општини уступљен плац на углу улица Краљев трг и Вишњићеве.

12. новембар 1920 - 11. октобар 1922.

ИАБ-6-К21

Спис 24+(4) листа

Поглeдај документ

Уријел Јудић – евиденција логора на Бањици

Уријел Јудић, штампар, евидентиран под бројем 238 као заточеник Бањичког логора. Одведен 17. септембра 1941. у Јеврејски логор Земун.

14. септембар 1941.

ИАБ-1-КБЛ

Књига

Поглeдај документ

Улица цара Душана 57 - техничка документација

Техничка документација за зграду Сарине Албахари у Улици цара Душана 57.

2. јун 1922 - 18. јануар 1924.

ИАБ-6-ТД-21-1-23

Спис 1 досије

Поглeдај документ

Улица краља Петра 28 - техничка документација

Техничка документација за оправку зграде Лазара Сузина у Улици краља Петра бр. 28. Каснију адаптацију зграде је извршила банка Метропол по нацртима архитекте Исидора Левија.

26. август 1919 - 6. април 1923.

ИАБ-6-ТД-17-13-23

Спис 1 досије

Поглeдај документ

Улица краља Петра 98 - техничка документација

Техничка документација за зграду Естреје Естер Давичо у Улици краља Петра 98.

8. март - 3. мај 1922.

ИАБ-6-ТД-13-32-22

Спис 1 досије

Поглeдај документ

Улица кнез Михаилов венац 13-14 - техничка документација

Техничка докуменатација за зграду др Фридриха Попса у Улици кнез Михаилов венац 13-14 (данас Париска улица). У предмету се налази и документација за поправку зграде Југошкоде у Париској улици у октобру 1941. године.

20. фебруар 1922 - 9. октобар 1941.

ИАБ-6-ТД-2-41-22

Спис 1 досије

Поглeдај документ

Улица Риге од Фере 6 - техничка документација

Молба адвоката Симе Адање за подизање шупе за аутомобил у Улици Риге од Фере бр. 6.

20. фебруар - 16. март 1925.

ИАБ-6-ТД-1-39-25

Спис 1 досије

Улица војводе Добрњца 13 - техничка документација

Техничка документација за зграду Отоа Голднера, грађевинара, у Улици војводе Добрњца 13.

23 .мај - 11. јун 1920.

ИАБ-6-ТД-1-66-20

Спис 1 досије

Поглeдај документ

Улица краља Петра 30-32 - техничка документација

Техничка документација за зграду Јосифа Алкалаја, трговца, у Улици краља Петра бр. 30-32.

16. фебруар 1920 - 10. јануар 1950

ИАБ-6-ТД-15-26-23

Спис 1 досије

Поглeдај документ

Улица кнез Михаилов венац - техничка документација

Техничка документација за зграду Рафаила И. Амара на углу Улице кнез Михаилов венац 28 (данас Париска) и Господар Јевремове улице 2 и 4.

14. јун 1920 - 20. фебруар 1858.

ИАБ-6-ТД-20-7-22

Спис 1 досије

Поглeдај документ

Улица Страхињића Бана 23 - техничка документација

Техничка документација за зграду Ребеке и Мирјам Алфандари на углу улица Страхињића Бана 23 и Цара Уроша 40. Зграду је пројектовало Предузеће за грађење инжењера С. Мандила.

10. јун 1921 - 28. децембар 1946.

ИАБ-6-ТД-11-33-22

Спис 1 досије

Поглeдај документ

Улица принца Евгенија 11 - техничка документација

Техничка документација за зграду Солчи Нахмијас у Улици принца Евгенија 11 (касније Улица браће Барух).

2. мај 1922 - 22. децембар 1928

ИАБ-6-ТД-13-20-23

Спис 1 досије

Поглeдај документ

Улица краља Петра 60 - техничка документација

Техничка документација за зграду Марка и Винке Конфорти на углу улица Краља Петра 60 и Змаја од Ноћаја 12. Зграду је пројектовао инжењер Талви. Након Другог светског рата у згради је била смештена фирма Југохемија.

10. фебруар 1922 - 21. децембар 1953.

ИАБ-6-ТД-4-3-22

Спис 1 досије

Улица Страхињића Бана 25 - техничка документација

Техничка документација за преправку и подизање спрата на згради Аврама Коена у Улици Страхињића Бана 25.

25. април - 18. јул 1922.

ИАБ-6-ТД-17-38-22

Спис 1 досије

Улица Топличин венац 19 - техничка документација

Техничка документација за зграду Рифке Коен у Улици Топличин венац 19. У предмету се налази и план склоништа у згради Симе Адање на истој адреси, а као сопственик имања наведена је Ела Алкалај. Пројектант склоништа био је Исак Азријел.

8. јун 1921 - 31. децембар 1940.

ИАБ-6-ТД-13-10-23

Спис 1 досије

Поглeдај документ

Улица краља Петра 61 - техничка документација

Техничка документација за дозиђивање спрата на згради Гавре Нахмијаса у Улици краља Петра 61.

3. март - 25. април 1922.

ИАБ-6-ТД-5-24-22

Спис 1 досије

Поглeдај документ

Улица деспота Ђурђа 6 - техничка документација

Техничка документација за дозиђивање зграде Берте Хајон у Улици деспота Ђурђа 6. Пројектант зграде било је грађевинско предузеће Нахман и Сумбул.

5. април 1921 - 22. април 1925.

ИАБ-6-ТД-17-7-22

Спис 1 досије

Поглeдај документ

Угао Трговачке и улице кнеза Лазара - техничка документација

Техничка документација за зграду Давида Алкалаја, адвоката, на углу Трговачке и улице кнеза Лазара.

20. јул 1920 - 2. новембар 1931.

ИАБ-6-ТД-8-9-23

Спис 1 досије

Поглeдај документ

Улица цара Уроша 28 - техничка документација

Техничка документација за зграду Арона Алкалаја, секретара Државне хипотекарне банке, у Улици цара Уроша 28.

31. август 1922 - 27. новембар 1940.

ИАБ-6-ТД-24-32-22

Спис 1 досије

Поглeдај документ

Улица цара Уроша 19 - техничка документација

Техничка документација за зграду Исака Габаја на углу Улице цара Уроша 19-21 и Господар Јевремове 6.

20. септембар - 20. новембар 1922.

ИАБ-6-ТД-24-9-22

Спис 1 досије

Угао Дубровачке и Улице Високог Стевана - техничка документација

Техничка документација за зграду трговца Јосифа Алкалаја на углу Дубровачке и Улице Високог Стевана.

23. август 1921 - 30. октобар 1948

ИАБ-6-ТД-4-19-23

Спис 1 досије

Поглeдај документ

Улица Високог Стевана 10 - техничка документација

Техничка документација за зграду трговца Калмана Лебла у Улици Високог Стевана бр. 10.

2. јун 1924 - 16. април 1937.

ИАБ-6-ТД-12-16-24

Спис 1 досије

Поглeдај документ

Улица краља Петра 52 - техничка документација

Техничка документација за зграду Јосифа и Исака Алмулија у Улици краља Петра бр. 52-54.

23. новембар 1921 - 29. јун 1940.

ИАБ-6-ТД-25-11-22

Спис 1 досије

Поглeдај документ

Угао Солунске и Улице Сибињанин Јанка - техничка документација

Техничка документација за зграду Ане Алфандари на углу Солунске и Улице Сибињанин Јанка.

23. април 1922 - 20. јун 1924.

ИАБ-6-ТД-6-40-24

Спис 1 досије

Поглeдај документ

Улица Риге од Фере 8 - техничка документација

Техничка документација за кућу Стреје Демајо у Улици Риге од Фере 8.

10. фебруар 1919 - 29. мај 1922.

ИАБ-6-ТД-25-128-22

Спис 1 досије

Улица Грчића Миленка 6 - техничка документација

Техничка документација за зграду фабрике чарапа Лазара Пијаде у Улици Грчића Миленка 6.

16. новембар 1925 - 10. август 1940.

ИАБ-6-ТД-1-9-26

Спис 1 досије

Поглeдај документ

Улица краља Петра 31 - техничка документација

Техничка документација за зграду Бенциона Булија у Улици краља Петра бр. 31.

14-22. мај 1924.

ИАБ-6-ТД-6-32-24

Спис 1 досије

Поглeдај документ

Улица кнез Михаилов венац 37 - техничка документација

Техничка документација за зграду Јулиуса Харе у Улици кнез Михаилов венац 37.

10. јун - 10. новембар 1925.

ИАБ-6-ТД-1-19-25

Спис 1 досије

Поглeдај документ

Улица царинско пристаниште 6 - техничка документација

Техничка документација за зграду Жике Дајча у Улици царинско пристаниште 6.

8. септембар - 19. децембар 1923.

ИАБ-6-ТД-23-18-23

Спис 1 досије

Поглeдај документ

Укупно 11115