logo

ЈЕВРЕЈСКА ДИГИТАЛНА ЗБИРКА

ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА БЕОГРАДА

Претрага по имену:

Детаљна претрага

ДИГИТАЛНА ЗБИРКА У БРОЈЕВИМА

200

ГОДИНА ИСТОРИЈЕ

59

ФОНДОВА И ЗБИРКИ

60000

ДИГИТАЛИЗОВАНИХ СТРАНА

Филип Холзер - картон жотеља

Пријава пребивалишта Филипа Холзера, трговачког помоћника.

8. август 1931.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Фриц Кабилио - картон житеља

Пријава пребивалишта Фрица Кабилиа, студента, рударског инжењера.

18. фебруар 1928.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Флора Езра - картон житеља

Пријава пребивалишта Флоре Езра, рођ. Алалуф, домаћице.

29. октобар 1934.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Фрици Хари - картон житеља

Пријава пребивалишта Фрици Хари, чиновнице.

17. септембар 1940.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Филип Хартман - картон житеља

Пријава пребивалишта Филипа Хартмана, лимара.

28. јул 1936.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Фриц Гинсбергер - картон житеља

Пријава пребивалишта Фрица Гинсбергера, лекара.

16. мај 1929.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Ферено Гинфелд - потерница

Потерница за Ференом Гинфелдом, мађарским Јеврејином.

1939.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Фердинанд Гискан - картон житеља

Пријава пребивалишта Фердинанда Гискана, директора Југословенске удружене банке.

1. мај 1938.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Фортуна Фархи - картон житеља

Пријава пребивалишта Фортуне Фархи, домаћице.

1. јул 1934.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Фрањо Глид - картон житеља

Пријава пребивалишта Фрање Глида, трговца.

24. фебруар 1934.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Флора Глик - картон житеља

Пријава пребивалишта Флоре Глик, домаћице.

6. април 1935.

ИАБ-1-КЖ

1 комад

Поглeдај документ

Филипа Голдбергер - картон житеља

Пријава пребивалишта Филипе Голдбергер, домаћице.

25. мај 1940.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Фрањо Хегедиш - картон житеља

Пријава пребивалишта Фрања Хегедиша, трговца.

17. април 1930.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Фрида Хенигсберг - картон житеља

Пријава пребивалишта Фриде Хенигсберг, домаћице.

22. октобар 1938.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Фридрих Хенох - картон житеља

Пријава пребивалишта Фридриха Хеноха, трговца.

10. август 1933.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Флора Елазар - картон житеља

Пријава пребивалишта Флоре Елазар.

27. април 1934.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Флора Елазар - картон житеља

Пријава пребивалишта Флоре Елазар, рођ. Кајон, модискиње.

5. септембар 1935.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Фридрих Херлер - картон житеља

Пријава пребивалишта Фридриха Херлера, чиновника.

10. новембар 1932.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Фрида Херман - картон житеља

Пријава пребивалишта Фриде Херман, домаћице.

22. октобар 1940.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Фрањо Имре - картон житеља

Пријава пребивалишта Фрања Имреа, ученика.

4. септембар 1946.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Фермоза Интић - картон житеља

Пријава пребивалишта Фермозе Интић, кројачице.

24. септембар 1934.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Флора Данон - картон житеља

Пријава пребивалишта Флоре Данон, домаћице.

10. децембар 1938.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Флора Кабиљо - потерница

Потерница за Флором Кабиљо, трговцем.

1938.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Флора Кабиљо - картон житеља

Пријава пребивалишта Флоре Кабиљо, кројачке помоћнице.

31. март 1941.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Флора Кавесон - картон житеља

Пријава пребивалишта Флоре Кавесон, домаћице.

22. јул 1940.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Фриц Фелдбауер - картон житеља

Пријава пребивалишта Фрица Фелдбауера, студента права.

18. март 1937.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Флора Кависон - картон житеља

Пријава пребивалишта Флоре Кависон, домаћице.

25. мај 1939.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Фаника Кадмон - картон житеља

Пријава пребивалишта Фанике Кадмон, рођене Сузин.

11. април 1924.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Фрањо Голдштајн - картон житеља

Пријава пребивалишта Фрања Голдштајна, бравара.

22. децембар 1933.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Фрања Голдштајн - картон житеља

Пријава пребивалишта Фрање Голдштајна, бравара.

9. октобар 1934.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Укупно 569