logo

ЈЕВРЕЈСКА ДИГИТАЛНА ЗБИРКА

ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА БЕОГРАДА

Претрага по имену:

Детаљна претрага

ДИГИТАЛНА ЗБИРКА У БРОЈЕВИМА

200

ГОДИНА ИСТОРИЈЕ

59

ФОНДОВА И ЗБИРКИ

60000

ДИГИТАЛИЗОВАНИХ СТРАНА

Шајо Лејб - картон житеља

Пријава пребивалишта Шаје Лејба, трговца.

3. април 1936.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Шарлота Ленард - картон житеља

Пријава пребивалишта Шарлоте Ленард, домаћице.

22. септембар 1941.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Шија Барух Бохнер - картон житеља

Пријава пребивалишта Шије Баруха Бохнера, трговца.

10. јул 1940.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Шарлота Шабот - картон житеља

Пријава пребивалишта Шарлоте Шабот, домаћице.

15. новембар 1934.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Шандор Дезидер - картон житеља

Пријава пребивалишта Шандора Дезидера, прокуристе.

21. јануар 1936.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Шимон Папо - картон житеља

Пријава пребивалишта Шимона Папа, кројачког помоћника.

7. јун 1937.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Шарика Папо - картон житеља

Пријава пребивалишта Шарике Папо, модискиње.

8. август 1936.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Шарика Папо - картон житеља

Пријава пребивалишта Шарике Папо, ученице.

22. август 1939.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Шарл Шалом - картон житеља

Пријава пребивалишта Шарла Шалома, трговца.

11. април 1936.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Шарлота Раулиниц - картон житеља

Пријава пребивалишта Шарлоте Раулиниц, кројачице.

22. август 1941.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Шалон Захарија - картон житеља

Пријава пребивалишта Шалона Захарије, лекара.

Децембар 1930.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Шемајо Захарија - картон житеља

Пријава пребивалишта Шемаја Захарије, трговачког помоћника.

1924.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Шарлота Раушниц - картон житеља

Пријава пребивалишта Шарлоте Раушниц, кројачице.

22. август 1941.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Шимон Швајсман - картон житеља

Пријава пребивалишта Шимона Швајсмана, трговачког помоћника.

18. јун 1926.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Штефанија Швалбе - картон житеља

Пријава пребивалишта Штефаније Швалбе, артисткиње.

3. новембар 1936.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Шандор Ребергер - картон житеља

Пријава пребивалишта Шандора Ребергера, железничког чиновника.

4. новембар 1937.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Шимон Лустгартен - картон житеља

Пријава пребивалишта Шимона Лустгартена, кројача.

27. октобар 1933.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Штефи Лустиг - картон житеља

Пријава пребивалишта Штефи Лустиг, чиновнице.

4. јануар 1929.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Шмил Таненцап (Танентоп) - картон житеља

Пријава пребивалишта Шмила Таненцапа (Танентопа), трговачког путника.

8. април 1936.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Штефа Хиршл Шварц - картон житеља

Пријава пребивалишта Штефе Хиршл Шварц, домаћице.

21. јун 1946.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Шари Вајнтрауб - картон житеља

Пријава пребивалишта Шари Вајнтрауб, рођ. Аузлендер, домаћице.

24. септембар 1941.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Шајндла Сабина Шварцман - картон житеља

Пријава пребивалишта Шајндле Сабине Шварцман, музичарке.

26. мај 1935.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Шимон Сауер - картон житеља

Пријава пребивалишта Шимона Сауера, чиновника.

2. септембар 1931.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Шарлот Ритер - картон житеља

Пријава пребивалишта Шарлот Ритер.

8. децембар 1936.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Шабитај Таџер - картон житеља

Пријава пребивалишта Шабитаја Таџера, земљорадника.

19. август 1935.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Шандор Темер - картон житеља

Пријава пребивалишта Шандора Темера, трговца.

3. септембар 1941.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Шалом Тепер - картон житеља

Пријава пребивалишта Шалома Тепера, зуботехничара.

27. децембар 1933.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Шандор Шен - картон житеља

Пријава пребивалишта Шандора Шена, инжењера.

3. фебруар 1940.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Шарика Шенбрун - картон житеља

Пријава пребивалишта Шарике Шенбрун, фризерке.

8. април 1935.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Шимо Браун - картон житеља

Пријава пребивалишта Шима Брауна, трговца.

16. децембар 1940.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Укупно 252