logo

ЈЕВРЕЈСКА ДИГИТАЛНА ЗБИРКА

ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА БЕОГРАДА

Претрага по имену:

Детаљна претрага

ДИГИТАЛНА ЗБИРКА У БРОЈЕВИМА

200

ГОДИНА ИСТОРИЈЕ

59

ФОНДОВА И ЗБИРКИ

60000

ДИГИТАЛИЗОВАНИХ СТРАНА

Шабат Хексија - картон житеља

Пријава пребивалишта Шабатa Хескије, инспектора.

3. октобар 1930.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Шулим Гринберг - картон житеља

Пријава пребивалишта Шулима Гринберга, трговца.

6. октобар 1933.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Шарлота Ерендинер - картон житеља

Пријава пребивалишта Шарлоте Ерендинер, домаћице.

3. октобар 1941.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Шарлота Гринберг - картон житеља

Пријава пребивалишта Шарлоте Гринберг, домаћице.

27. јул 1935.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Шарлота Мај - картон житеља

Пријава пребивалишта Шарлоте Мај, студенткиње филозофије.

15. август 1941.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Штефанија Гринвалд - картон житеља

Пријава пребивалишта Штефаније Гринвалд, домаћице.

25. март 1936.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Шлама Гринфелд - картон житеља

Пријава пребивалишта Шламе Гринфелда, трговца.

29. децембар 1934.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Шескел Ерлих - картон житеља

Пријава пребивалишта Шескела Ерлиха, трговца.

16. август 1933.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Шарика Грос - картон житеља

Пријава пребивалишта Шарике Грос, рођ. Штерн, домаћице.

12. мај 1939.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Шарлота Мајер - картон житеља

Пријава пребивалишта Шарлоте Мајер, домаћице.

20. август 1941.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Шандор Хиршл - картон житеља

Пријава пребивалишта Шандора Хиршла, трговца.

8. мај 1938.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Штефанија Хиршман - картон житеља

Пријава пребивалишта Штефаније Хиршман, артисткиње.

9. мај 1936.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Шмул Мајзлер - картон житеља

Пријава пребивалишта Шмула Мајзлера, трговца.

16. август 1935.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Штефи Ешкенази - картон житеља

Пријава пребивалишта Штефи Ешкенази, домаћице.

28. фебруар 1939.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Шабетај Финци - картон житеља

Пријава пребивалишта Шабетаја Финција.

28. новембар 1935.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Шабетај Финци - картон житеља

Пријава пребивалишта Шабетаја Финција, чиновника.

23. септембар 1934.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Шарлота Орнштајн - картон житеља

Пријава пребивалишта Шарлоте Лоте Орнштајн.

6. фебруар 1935.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Шалом Финци - картон житеља

Пријава пребивалишта Шалома Финција, приватног чиновника.

27. март 1928.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Шалон Калеф - картон житеља

Пријава пребивалишта Шалона Калефа, помоћника царинског посредника.

29. мај 1924.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Шаламон Фишер - картон житеља

Пријава пребивалишта Шаламона Фишера, директора.

5. децембар 1924.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Шарлота Флајшер - картон житеља

Пријава пребивалишта Шарлоте Флајшер, рођене Мајер.

15. март 1924.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Шарлота Сингер - пријава имовине

Пријава имовине Шарлоте Сингер, домаћице, удовице Натана Сингера, Улица кнеза Павла 45.

9. јун 1941.

ИАБ-6-К273-282

Спис 2 листа

Поглeдај документ

Шарлота Фрид - пријава имовине

Пријава имовине Шарлоте Фрид, домаћице, Венизелосова улица 18.

7. јун 1941.

ИАБ-6-К273-274

Спис 2 листа

Поглeдај документ

Шома Калман - картон житеља

Пријава пребивалишта Шоме Калмана, лекара.

12. октобар 1941.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Шалом Русо - пријава имовине

Пријава имовине Шалома А. Руса, пензионера, Улица цара Душана 16.

7. јун 1941.

ИАБ-6-К273-100

Спис 2 листа

Поглeдај документ

Шарлота Хрујак - картон житеља

Пријава пребивалишта Шарлоте Хрујак, чиновнице.

18. септембар 1940.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Шалом Берах - картон житеља

Пријава пребивалишта Шалома Бераха, трговачког помоћника.

1. март 1934.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Шаја Јаков - картон житеља

Пријава пребивалишта Шаје Јакова, трговца.

8. мај 1924.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Шари Фојберг - картон житеља

Пријава пребивалишта Шари Фојберг, домаћице.

19. август 1941.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Штефани Фолк - картон житеља

Пријавa пребивалишта Штефани Фолк, домаћице.

9. јул 1936.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Укупно 252