logo

ЈЕВРЕЈСКА ДИГИТАЛНА ЗБИРКА

ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА БЕОГРАДА

Претрага по имену:

Детаљна претрага

ДИГИТАЛНА ЗБИРКА У БРОЈЕВИМА

200

ГОДИНА ИСТОРИЈЕ

59

ФОНДОВА И ЗБИРКИ

60000

ДИГИТАЛИЗОВАНИХ СТРАНА

Шарика Минец - картон житеља

Пријава пребивалишта Шарике Минец, домаћице.

24. април 1933.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Шалом Леви - картон житеља

Пријава пребивалишта Шалома Левија, трговца.

6. април 1928.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Шемајо Леви - картон житеља

Пријава пребивалишта Шемаја Левија, трговачког путника.

17. април 1924.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Шпира Леви - картон житеља

Пријава пребивалишта Шпире Левија, трговца.

15. септембар 1933.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Шарлота Нестел - картон житеља

Пријава пребивалишта Шарлоте Нестел, рођ. Брајер, домаћице.

6. фебруар 1928.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Шари Офнер - картон житеља

Пријава пребивалишта Шари Офнер, домаћице.

17. август 1941.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Шома Нојгрешл - картон житеља

Пријава пребивалишта Шоме Нојгрешла, чиновника.

7. мај 1937.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Шарлота Павишић - картон житеља

Пријава пребивалишта Шарлоте Павишић, чиновнице.

16. август 1941.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Шендеља Рабиновић - картон житеља

Пријава пребивалишта Шендеље Рабиновић, домаћице.

24. новембар 1935.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Шалом Мојсејев - картон житеља

Пријава пребивалишта Шалома Мојсејева, студента.

12. октобар 1937.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Штефи Самоковлија - картон житеља

Пријава пребивалишта Штефи Самоковлија, домаћице.

21. септембар 1931.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Шарлота Мразек - картон житеља

Пријава пребивалишта Шарлоте Мразек, домаћице.

18. август 1936.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Шајо Лејб - картон житеља

Пријава пребивалишта Шаје Лејба, трговца.

3. април 1936.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Шарлота Ленард - картон житеља

Пријава пребивалишта Шарлоте Ленард, домаћице.

22. септембар 1941.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Шија Барух Бохнер - картон житеља

Пријава пребивалишта Шије Баруха Бохнера, трговца.

10. јул 1940.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Шарлота Шабот - картон житеља

Пријава пребивалишта Шарлоте Шабот, домаћице.

15. новембар 1934.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Шандор Дезидер - картон житеља

Пријава пребивалишта Шандора Дезидера, прокуристе.

21. јануар 1936.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Шимон Папо - картон житеља

Пријава пребивалишта Шимона Папа, кројачког помоћника.

7. јун 1937.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Шарика Папо - картон житеља

Пријава пребивалишта Шарике Папо, модискиње.

8. август 1936.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Шарика Папо - картон житеља

Пријава пребивалишта Шарике Папо, ученице.

22. август 1939.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Шарл Шалом - картон житеља

Пријава пребивалишта Шарла Шалома, трговца.

11. април 1936.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Шарлота Раулиниц - картон житеља

Пријава пребивалишта Шарлоте Раулиниц, кројачице.

22. август 1941.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Шалон Захарија - картон житеља

Пријава пребивалишта Шалона Захарије, лекара.

Децембар 1930.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Шемајо Захарија - картон житеља

Пријава пребивалишта Шемаја Захарије, трговачког помоћника.

1924.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Шарлота Раушниц - картон житеља

Пријава пребивалишта Шарлоте Раушниц, кројачице.

22. август 1941.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Шимон Швајсман - картон житеља

Пријава пребивалишта Шимона Швајсмана, трговачког помоћника.

18. јун 1926.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Штефанија Швалбе - картон житеља

Пријава пребивалишта Штефаније Швалбе, артисткиње.

3. новембар 1936.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Шандор Ребергер - картон житеља

Пријава пребивалишта Шандора Ребергера, железничког чиновника.

4. новембар 1937.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Шимон Лустгартен - картон житеља

Пријава пребивалишта Шимона Лустгартена, кројача.

27. октобар 1933.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Штефи Лустиг - картон житеља

Пријава пребивалишта Штефи Лустиг, чиновнице.

4. јануар 1929.

ИАБ-1-КЖ

Спис 1 комад

Поглeдај документ

Укупно 252